เรื่องแปลกแต่จริง บุญคือเพื่อนซี้ รักนี้สีอะไร อย่างงี้บาปมั้ย เคลียร์ปัญหาครอบครัว


ในตอนนี้ ถ้าลูกยังไม่อาจทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับสามีได้ ก็ให้ทำบุญละเอียดไปก่อนโดยเมื่อทำบุญทุกครั้งก็อธิษฐาน
...อ่านต่อ
ลูกเห็นด้วยอย่างยิ่งที่หลวงพ่อแนะนำให้คนเลิกเหล้าด้วยวิธีหักดิบ เพราะถ้าใช้วิธีค่อยๆ ลดละในที่สุดจะเลิกไม่ได้
...อ่านต่อ
ถ้าผู้ที่ไม่เคยไปวัดพระธรรมกาย เช่นคนที่ศูนย์สาขา แต่เคยเห็นภาพของมหาธรรมกายเจดีย์แล้วจิตเลื่อมใส และได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายบ่อยๆ
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นคนมีจิตใจดีความจำดีมากและเป็นคนแก่ที่ไม่เลอะเลือน อีกทั้งอายุยืนเพราะในปัจจุบันท่านเป็นคนจิตใจดี มีศีลมีสัจจะ
...อ่านต่อ
การผิดศีลจะทำให้ศีลบารมีที่เคยบำเพ็ญมาในอดีตอ่อนกำลังลง ถ้าเริ่มกลับมาตั้งใจรักษาศีลบารมีใหม่ ก็จะทำให้ศีลบารมีกลับไปอยู่ที่เดิม
...อ่านต่อ
ที่ลูกและสามีประสบความสำเร็จในธุรกิจขายตรง เพราะมีทานบารมีมาในอดีต กับชอบชวนคนทำความดีมาส่งผล คือทั้งทำด้วยตนเอง และชวนคนอื่นมาทำด้วย
...อ่านต่อ
ลูกเคยสร้างพระธรรมกายประจำตัว๑ องค์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยผู้นำบุญบอกว่า จารึกชื่อได้แค่หนึ่งชื่อ ลูกบอกว่า ให้ลงเป็นชื่อตระกูล
...อ่านต่อ
สามีไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่าที่ควร เพราะในอดีตเวลาทำบุญมักจะทำในลักษณะแค่ร่วมบุญด้วยนิดๆ หน่อยๆแบบเผื่อเหนียวว่า ถ้าบุญมีจริง ส่งผลจริง ก็คงจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ
ลูกพยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรทุกวิถีทางให้กับน้องๆ ทั้งสามคนมาเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เพื่อให้เขามีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
...อ่านต่อ
ผมเดินทางไปหลายประเทศกว่า ๖๐ครั้ง โดยเริ่มจากไม่มีเงินเลย แต่น่าแปลกมากก่อนเดินทางทีไร จะมีคนนำเงินมาช่วยเหลือทุกครั้ง
...อ่านต่อ
การที่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาตลอดทั้งปี จะได้รับผลบุญนี้ คือเวลาจะได้สมบัติก็จะได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีเพราะทำตลอดปี จะมีบริวารมาก เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
บุญนี้จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ไม่ว่าลูกจะไปเกิดที่ใด ก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนศัตรูหมู่ภัยพาลต่างๆ จะทำอะไรลูกไม่ได้เลยและจะเป็นบุญแรงที่จะส่งผลในปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ลูกเป็นโยมอาจารย์มีหน้าที่ถวายความรู้พระภิกษุสามเณร และบุคลากรในวัด และช่วยออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของวัด
...อ่านต่อ
บุญพิเศษ ๕ บุญ คือ บุญถวายดอกบัว บูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญถวายปานะ บุญถวายอังสะกันหนาว บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรมและบุญบริจาคโลหิต
...อ่านต่อ
ทีมงานแผนกประดิษฐานองค์พระได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
คุณตาซื้อหลอดไฟประดับพระเจดีย์สร้างรูปเทวดารักษาเจดีย์ และคอยถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์ให้สะอาดตา
...อ่านต่อ
ผมเคยสร้างวัด ๗ วัด ในประเทศไทยร่วมกับคุณพ่อ สร้างวัดของตัวเอง ๑ วัดและสร้างวัดต่างประเทศ
...อ่านต่อ
ลูกคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ประเทศญี่ปุ่น และอธิษฐานให้คุณแม่สามียกที่ดินให้ลูก
...อ่านต่อ
พี่ชายได้มาทำกิจการเหมืองแร่อัญมณีเพราะบุญที่ทำทั้งโดยตรงและโดยอ้อม คือ ปกติเมื่อเราทำบุญแล้วก็จะมีสมบัติเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ลูกและสามีได้รับเด็กน้อยคนหนึ่ง มาเลี้ยงเสมือนเป็นลูกของเราแท้ๆ เพราะพ่อแม่ของเด็กชายคนนี้เลิกกัน และไม่พร้อมจะรับผิดชอบเด็ก
...อ่านต่อ
ตัวลูกเดิมเป็นคนแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวเลย แต่ตอนนี้ต้องกินยาแก้โรคหัวใจและมีไขมันในเลือดสูง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร