วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปรากฏการณ์บุญ module เราทำได้ !

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ
ภาพจำลองพุทธบุตรทุกนิกายทั่วโลก มาประชุมร่วมกัน ณ มหารัตนวิหารคด

"หากเราไม่เหนื่อยแล้วจะได้บุญบารมีมาจากไหน"

       นี่คือโอวาทของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกๆ ทุกคนทุ่มชีวีสร้างบารมี
กันอย่างสุดกำลัง ซึ่งลูกๆ ทุกคนล้วนซาบซึ้งในความเมตตา และน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงพรรษาที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนี้นับเป็นช่วงเวลาที่จะต้องถูกจารึกให้เป็นประวัติศาสตร์แห่งการสร้างมหาทานบารมีกันอีก
วาระหนึ่ง

       ทั้งนี้ ตลอดพรรษาที่ผ่านมา ยอดนักสร้างบารมีทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างหลังคามหารัตนวิหารคด ซึ่งเป็นมหาวิหาร
เพื่อการรวมพุทธบุตรหลากนิกายทั่วโลกเป็นเรือนล้าน ซึ่งเป็น"มหาวิหารทาน" ที่ยังไม่เคยบังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ ซึ่งการรวมสงฆ์
ทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดโอกาสให้พุทธบุตรหลากหลายนิกายได้มาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อสานความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงาม และร่วมมือกันค้นคว้าคำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อครั้งยุคพุทธกาล จนนำไปสู่การน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อขจัด
ความแตกต่างและขัดแย้งให้หมดไป ทำให้พุทธบุตรสามารถรวมกันเหมือนตะวันที่มีดวงเดียวได้อย่างสมบูรณ์

พิธีเทคอนกรีตเสาค้ำฟ้าหลังคามหารัตนวิหารคด ชั้น ๒ ทิศใต้ ฝั่งตะวันตก
วันธรรมชัย ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐


สวนกระแสไม่ยอมแพ้อุปสรรค

       ด้วยเหตุนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ จึงมีความปรารถนาที่จะสถาปนามหารัตนวิหารคดให้เป็นเสมือนดั่งรากฐานที่จะสร้าง
ความมั่นคงให้แก่พระพุทธศาสนาได้บังเกิดความเจริญรุ่งเรืองไปอีกนานนับพันปี ซึ่งแน่นอนว่ายอดกัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็น
"ต้นบุญใหญ่" ด้วยการมีร่วมสร้าง มหารัตนวิหารคด มาตั้งแต่เริ่มต้นตราบจนถึงภารกิจสุดท้าย คือการสร้าง Module หลังคา มหารัตนวิหารคด ที่กำลังใกล้จะสำเร็จลุล่วงเต็มที่ ซึ่งตลอดเส้นทางการสร้างมหาวิหารแห่งนี้ ยอดกัลยาณมิตรทุกท่าน
ได้ทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา และกำลังทรัพย์อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก ซึ่งยากเกินกว่าที่จะหาคำพูดใดๆ มายกย่องให้สมกับความมุ่งมั่นและทุ่มเทของทุกๆ ท่านได้

        โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า ผู้คนส่วนใหญ่ต่างพากันวิตกกังวลกับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและผันผวน
อย่างต่อเนื่องแต่ยอดกัลยาณมิตรผู้มีหัวใจรักในการสร้างบารมี ต่างสวมหัวใจของพระบรมโพธิสัตว์ ทุ่มชีวีสร้างมหาทาน
บารมีกันแบบ "สวนกระแส" โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคที่เป็นดั่งภาพลวงตา เพราะด้วยปัญญาบารมีที่สั่งสมมาดีแล้ว จึงทำให้ลูก พระธัมฯ ทุกท่าน สามารถสอนตนเองได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดา รวมถึงภาวะที่กำลังเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นจึงไม่ยอมปล่อยให้ความตระหนี่และความวิตก
กังวลต่างๆ มาครอบงำจิตใจ และเป็นอุปสรรค ขัดขวางในการสร้างมหาทานบารมี เพราะวิสัยของบัณฑิตย่อมมีความเชื่อมั่น
ใน"บุญ" ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทุกอย่างในชีวิต ดังนั้น แม้ชีวิตจะทุกข์ยากลำบากเพียงใดก็ตาม
บัณฑิตผู้เป็นสัมมาทิฐิจะไม่ยอมละทิ้งการสั่งสมบุญอย่างเด็ดขาด

        นอกจากนี้ ยอดกัลยาณมิตรทุกท่านล้วนตระ

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 61 พฤศจิกายน ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร