วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระธรรมเทศนา :ทุกวินาทีมีไว้เพื่อสร้างบุญ

พระธรรมเทศนา

 

 

 

         เวลาในปีนี้ผ่านมาถึงเดือนสุดท้ายแล้ว ความแก่หง่อมของสังขารก็เพิ่มมากขึ้นอีกปีหนึ่งแล้ว หลวงพ่อจึงอยากให้พวกเราทบทวนตัวเองว่าเราใช้เวลาชีวิตอันมีค่าให้เปลี่ยนเป็นบุญบารมีอันคุ้มค่าแล้วหรือยัง เราต้องไม่ลืมว่า สิ่งเดียวที่ทำให้ใจผ่องใสได้นั้น ก็คือ บุญ ถ้าหากเราพยายามนึกถึงบุญแล้ว แต่นึกไม่ค่อยออก ก็แสดงว่าหนึ่งปีที่ผ่านไปนั้น ใจของเรามีบุญอยู่น้อยเหลือเกิน เวลาชีวิตที่ผ่านไปก็สูญเปล่า ไม่ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อชีวิตเลย แต่ถ้าหากเรานึกถึงบุญแล้ว สามารถนึกทบทวนบุญได้ง่าย นึกครั้งใดก็ปลื้มใจทุกครั้ง ย่อมแสดงว่า ใจของเราอยู่ในบุญดีเหลือเกิน จึงนึกประชุมบุญได้ง่าย หนึ่งปีที่ผ่านไปนั้นช่างคุ้มค่าเหลือเกิน ทุกวินาทีชีวิตของเรามีไว้เพื่อสร้างบุญอย่างแท้จริง

บุญใหม่ในวันนี้ คือเสบียงบุญในวันหน้า

           ก่อนที่จะทบทวนบุญ เรามาทำความเข้าใจเรื่องบุญให้ชัดเจนเสียก่อนว่า บุญคืออะไร บุญ คือพลังงานบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ทุกครั้งที่ตั้งใจละเว้นความชั่ว ทำความดี และกลั่นใจให้ผ่องใส ส่งผลให้เกิดเป็นความสุข ความปลื้มปีติภายในใจเมื่อบุญเกิดขึ้นในใจแล้ว บุญก็ไปหล่อเลี้ยงใจ ทำให้มีอายุยืนยาว เป็นพลังชีวิต พลังความคิด สติปัญญาเป็นพลังงานแห่งความสำเร็จรุ่งเรือง แม้ที่สุดบุญเป็นพลังในการดึงดูดทรัพย์สมบัติ มาเลี้ยงชีวิตได้ด้วยบุญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์เรานี้มีอยู่ ๒ งบใหญ่ๆ คือ

           บุญใหม่ของเราในวันนี้ จะเป็นบุญเก่าของเราในวันพรุ่งนี้ บุญใหม่ของเราปีนี้ จะเป็นบุญเก่าของเราในปีหน้า และบุญใหม่ของเราในชาตินี้ จะเป็น
บุญเก่าของเราในภพชาติเบื้องหน้าต่อไป พูดง่ายๆ คือ "มีโอกาสเมื่อไร ต้องรีบสั่งามเสบียงบุญเมื่อนั้น" นี่คือ ลักษณะการดำเนินชีวิตของ "ผู้ไม่ประมาท"

๑. บุญในอดีตที่เราทำมาดีแล้ว 

        บุญในงบแรกนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทย่อย คือบุญในอดีตช่วงไกล ได้แก่ บุญที่เราได้ทำมาดีแล้ว นับด้วยร้อยชาติพันชาติ หมื่นชาติ แสนชาติ จนกระทั่งถึงวันที่เราเข้าสู่ครรภ์มารดา
       บุญในอดีตช่วงใกล้ ได้แก่ บุญที่เราทำดีแล้วตั้งแต่วันคลอดออกจากครรภ์มารดา จนถึงเมื่อวานนี้
ถือเป็นบุญในอดีตทั้งหมด

๒. บุญในปัจจุบันที่เรากำลังทำอยู่ 

       เนื่องจากเราไม่รู้ว่า เรามีบุญในอดีตอยู่เท่าไร และบุญจะหมดลงวันใด เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราทำได้ในขณะนี้คือ การเร่งสร้างบุญŽ โดยถือหลักง่ายๆ สั้นๆ ว่า บุญใหม่ของเราในวันนี้ จะเป็นบุญเก่าของเรา ในวัน
พรุ่งนี้

        บุญใหม่ของเราปีนี้ จะเป็นบุญเก่าของเราในปีหน้า และบุญใหม่ของเราในชาตินี้ จะเป็นบุญเก่าของเราในภพชาติเบื้องหน้าต่อไป พูดง่ายๆ คือ มีโอกาสเมื่อไร ต้องรีบสั่งสมเสบียงบุญเมื่อนั้น นี่คือลักษณะการดำเนินชีวิตของผู้ไม่ประมาท

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร