วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สมาคมพุทธจีน เยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย สัญญาณแห่งการรวมพุทธบุตรนับล้านทั่วโลก

เรื่องเด่น
เรื่อง : ธีรนาถ

 

 

       "พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว" สิ่งนี้คือความปรารถนาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)ผู้มีมโนปณิธานในการรวมพุทธบุตรทุกนิกายทั่วโลก

 

    ตลอดระยะเวลากว่า ๓๗ ปี ตั้งแตˆเริ่มต้นสร้าง วัดพระธรรมกายจนถึงปัจจุบัน พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้เพียรพยายามรวมพุทธบุตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเชิญชวนยอดกัลยาณมิตรจากทั่วโลก ให้‰มาร่วมกันสถาปนามหารัตนวิหารคดเพื่อใช้เป็นสถานที่รวมพุทธบุตรทุกนิกายทั่วโลกเป็นเรือนล้าน อันจะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพรอยู่คู่โลกไปอีกนานนับพันปี

        แม้ในขณะนี้ การก่อสร้างมหารัตนวิหารคดยังอยู่ในขั้นตอนของการก่อสร้างหลังคาชั้นที่ ๒ แต่ผลงานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์และหมู่คณะ ที่ได้ทุ่มเททำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเอาชีวิตเป็น เดิมพันตลอดกว่า ๓๗ ปีที่ผ่านมา ทำให้ชื่อเสียงอันดีงามของวัดพระธรรมกายขจรขจายไปในหมู่พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก ส่งผลให้คณะสงฆ์และกลุ่มชาวพุทธจากประเทศต่างๆ เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่วัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่อง

       ล่าสุดได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคณะของพระมหาเถระหมิงเจ๋อ ต้าซือ ผู‰บริหารกิจกรรม สมาคมพุทธจีน และประธานสมาคมพุทธจีน เมืองชิงเต่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ติดตามกว่า ๕๐ ท่าน ที่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมายังประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา และได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา การมาเยือนของคณะสงฆ์ จากจีนแผ่นดินใหญ่ในครั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างสูง เนื่องจาก สมาคมพุทธจีน เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ ดูแลปกครองคณะสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลของจีนคล้ายกับมหาเถรสมาคมของประเทศไทย ดังนั้น การมาเยือนของคณะสมาคมพุทธจีนในครั้งนี้ จึง นับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของวัดพระธรรมกายและเป็นสัญญาณแห่งสันติสุขของโลกที่กำลังจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ดีของพุทธบุตรต่างนิกาย ที่จะก้าวไปสู่การจับมือร่วมใจกันทำงานพระศาสนา ในอนาคต

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร