วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ Universal Love at South Africa ความรักสากล เบ่งบานที่แอฟริกาใต้

คอลัมน์ : บทความพิเศษ

เรื่อง : ธรรม์ ชยังกูร

 

 

       รัก คือ คำสั้นๆ ที่ทรงพลานุภาพ เป็นแรงผลักดันให้มนุษย์ทำอะไรต่อมิอะไรได้มากมายมหาศาล ดังเช่น วิลเบอร์ และออวิล ไรท์ สองพี่น้องตระกูลไรท์ เขารักที่จะบิน และใช้ความรักผลักดัน ความฝัน จนกระทั่งมนุษย์สามารถ เอาชนะแรงดึงดูดของโลก บิน ได้สำเร็จ นาธาน บี. สตับเบิลฟิลด์ ชาวไร่แตงโมในมลรัฐเคนทักกี สหรัฐ เขารักโลกของ การสื่อสาร ขณะที่ตัวทำงานอยู่ในไร่แตงโม แต่ใจของเขาครุ่นคิดอยู่เพียงว่า จะทำอย่างไรผู้คนจึงจะสนทนากันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปหากัน แม้จะทำงานอยู่กลางทุ่งก็ตาม เขาก็คิดค้นโทรศัพท์ไร้สายขึ้นในปี พ.ศ.๒๔๕๑ เขาได้รับยกย่อง ให้เป็นบิดาแห่งโทรศัพท์มือถือ ความรักของเขาได้เปลี่ยนแปลงการสื่อสารของโลก แม้ตัวของเราจะอยู่ภาคเหนือ แต่สามารถบอก I love you แก่คนที่อยู่ภาคใต้ได้โดยไม่ต้องนั่งรถไฟหรือใช้ไปรษณีย์ นี่แหละ คือ

อานุภาพแห่งรัก
ด้วยหัวใจแห่งรัก
แดนแอฟริกาใต้วันนี้จึงชื่นบาน

        พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ท่านมีความรัก ความปรารถนาดีต่อชาวโลกทั้งมวล ท่านปรารถนาที่จะให้คนทั้งโลก พบกับสันติสุขที่แท้จริง จึงได้ส่งพุทธบุตรไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำสารแห่งรักที่แท้จริงแจ้งแก่ผู้คนทั่วโลก และประเทศแอฟริกาใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ความรักแท้ อันบริสุทธิ์เดินทางไปถึง เป็น ความรัก ที่เติบโตจาก จุดกำเนิดแห่งรักแท้ คือ ศูนย์กลางกาย ฐานที่ ๗ จากจุดเริ่มต้นที่มีพระสงฆ์เดินทางไปสอนสมาธิที่ประเทศแอฟริกา ทำให้มีผู้คน ได้เข้าถึงสันติสุขภายในเป็นจำนวนมาก สันติสุขภายใน ก่อให้เกิดความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปัน และเกิดการชักชวน บุคคลผู้เป็นที่รักของตนให้มาปฏิบัติธรรม เพื่อการเข้าถึง ความสุขแท้ จำนวนมากมาย แล้ววันนี้ความรักจึงเป็นดั่ง ดวงตะวันภายในที่เปล่งแสงสว่างไปทั่วดินแดนแอฟริกาใต้

 

 

เมื่อรักแท้ในใจเปล่งแสง ดอกไม้แห่งรักก็เบ่งบานในใจของผู้คน

             เมื่อความรักแท้หมายถึง ดวงตะวันภายใน วัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก จึงได้ปลูกดอกทานตะวันให้เป็น สัญลักษณ์แห่งความรักแท้ โดยได้ลงมือปลูกทานตะวันเป็นครั้งแรก ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ดอกทานตะวันก็เบ่งบานเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่แปลงปลูก รูปหัวใจ และในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ สาธุขนชาวพุทธในประเทศแอฟริกาใต้ ได้พร้อมใจกัน จัดงานวันแห่งความรักสากลขึ้น โดยมีพุทธบุตร ๒๒ รูป และสาธุชนร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน โดยในวันนี้มีการใส่บาตรพระภิกษุรอบบริเวณแปลงดอกทานตะวันรูปหัวใจ ซึ่งถือเป็น ประวัติศาสตร์แห่งประเทศแอฟริกาใต้ เพราะมีพุทธบุตรมาเป็นเนื้อนาบุญถึง ๒๒ รูป ซึ่งนับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมี การบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของแอฟริกาใต้ โดยพระสงฆ์ท่านเดินทางมาจากประเทศต่างๆ กว่า ๑๐ ประเทศทั่วโลก

             การบิณฑบาตของพระสงฆ์ ก็คือการวางรากฐานวัฒนธรรมแห่ง การให้ เพราะการให้คือ หัวใจของการสร้างสันติภาพ ซึ่งการให้ที่สมบูรณ์นั้น จะต้องประกอบไปด้วย วัตถุทาน อันจำเป็น และ สันติสุขภายใน ซึ่งก็คือ ธรรมทาน นั่นเอง
ในพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ ๒๒ รูป และพิธีมอบข้าวของเครื่องใช้แก่องค์กรที่ขัดสน มีการนั่งสมาธิกลั่นเกลาจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้ ผู้ให้และผู้รับได้เข้าถึงแหล่งแห่งสันติสุขภายใน ที่ศูนย์กลางกายเสียก่อน เพื่อให้ การให้ อันเป็น ความดีสากลในวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรักสากลนี้ มีความสมบูรณ์ทั้ง ๒ ด้าน

 

 

พิธีเปิดห้องปฏิบัติธรรม เพื่อการพบ รักแท้ ภายใน

           ในภาคบ่ายเป็นพิธีเปิดห้องปฏิบัติธรรม ที่ได้รับความเมตตาจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อนุญาตให้ใช้ชื่อว่า Dhammajayo Meditation Hall โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ เป็นประธานในการประกอบพิธีกรรม อันเป็นมหามงคล และพิธีกรรมสุดท้ายในวันแห่งความรักสากลนี้ คือพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างวัดพุทธโจฮันเนสเบิร์ก ซึ่งมีเจ้าภาพท้องถิ่น (ที่ไม่ใช่ พี่น้องชาวไทย) มีจิตศรัทธาเลื่อมใสถวายปัจจัยทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมาก

             สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุด นอกเหนือจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ ฝ่ายแล้ว ท่านบาทหลวงเจอร์ราด ซึ่งมีตำแหน่งเจ้าคณะแห่งโบสถ์คริสต์อังกลิคัน ท่านเคยมากล่าว สุนทรพจน์ในงานจุดประทีปสันติภาพ ที่ Freedom Park เมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้มาร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ท่านกล่าวว่า สันติภาพของโลกจะเกิดได้นั้น มีอยู่หนทางเดียวเท่านั้น คือ Meditation

              ในเมื่อเพื่อนต่างศาสนิกที่มีฐานะเป็นนักบวชได้สรุปอย่างหนักแน่นอย่างนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันประเสริฐยิ่งว่า สันติภาพในทวีปแอฟริกานั้น ไม่ใช่สิ่งที่เกินฝันแต่อย่างใด

                ภาพกิจกรรมในวันแห่งความรักสากลที่จัดขึ้นในประเทศแอฟริกาใต้ในครั้งนี้ คือ นิมิตหมายแห่งแสงสว่าง ที่จะช่วยยืนยันว่า อีกไม่นาน สันติภาพอันแท้จริงจักเกิดขึ้นกับโลกใบนี้ ด้วยอานุภาพแห่ง รักแท้ ที่เกิดจากการเข้าถึง ดวงตะวันภายในใจ และมนุษย์ทุกคนมีวิธีการปลูกต้นรักนี้ได้อย่างง่ายๆ เป็นสากล คือ วางใจอย่าง นุ่ม นิ่ง เบา สบาย ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ รดน้ำพรวนดินด้วยการหยุดนิ่ง เพียงไม่นาน เชื่อเถอะว่า ดอกรักจะเบ่งบานในใจคุณ เป็นความรักที่แผ่ขยายโดยไร้เส้นรอบวง

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร