วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ย่างเข้าสู่ปีที่ ๒ รวมพลังพุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

         โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ดำเนินการมาเป็นเวลากว่าหนึ่งปีแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบสานอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวพุทธรวมทั้งทหาร ตำรวจ ที่รักษา ความสงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีงาม เพื่อความสงบร่มเย็นของสังคมอย่างแท้จริง

 

 

    โครงการจัดงานตักบาตรนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง เพราะนอกจากการทำบุญตักบาตรจะเป็นประเพณีอันดีงาม ที่ชาวพุทธเราได้ประพฤติปฏิบัติกันสืบมาแต่ครั้งโบราณกาลแล้ว พี่น้องชาวไทยทั้งหลายยังมีจิตศรัทธา อยากจะให้ความช่วยเหลือแก่พุทธบุตร และชาวพุทธใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ อีกด้วย ดังนั้น ในการจัดงานทุกครั้งจึงมีผู้มาร่วมงานอย่างล้นหลาม ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร ได้นำไปถวายจนถึงมือพระภิกษุสามเณรใน ๒๖๖ วัดภาคใต้ และชาวพุทธในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งสร้างความปีติตื้นตันใจ แก่คณะสงฆ์และชาวพุทธใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง

         ในฉบับนี้ จะนำเสนอเรื่องราวการตักบาตรในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และอุทัยธานี เพื่อให้ท่านผู้ไปร่วมพิธี ได้ตามระลึกถึงบุญ สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสไปร่วมงาน ก็จะได้เห็นภาพการทำความดีของท่านผู้มีบุญทั้งหลาย และจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วหน้ากัน

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

             เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูป นับเป็นแห่งแรกในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ นี้ที่จัดพิธีตักบาตรพระในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูปขึ้น

             พิธีในวันนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชปริยัติเมธี เจ้าคณะอำเภอแม่อายมาเป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์ นายอำเภอฝาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งในโอกาสนี้ นายอำเภอฝางได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับมูลนิธิธรรมกาย เพื่อนำไปมอบให้ ผู้ประสบภัยใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยมีผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายเป็นตัวแทนรับมอบ

          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอ ไชยปราการ สภาวัฒนธรรมอำเภอฝาง องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลเวียงฝาง สถานีตำรวจภูธรอำเภอฝาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ชมรมกัลยาณมิตรอำเภอฝาง สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ องค์กรเครือข่ายภาคี ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ สมาคมสันติพัฒน์ สมาคมรวมใจไทยลำปาง สมาคมบัณฑิตรัตน์ ธุดงคสถานล้านนา โรงเรียนรังสีวิทยา โรงเรียนแม่คะ โรงเรียนป่าก๊อ โรงเรียนสุขฤทัย โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๒,๐๐๐ รูป
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่บริเวณห้าแยกหอนาฬิกา ถนนท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์กว่า ๒,๐๐๐ รูป จาก ๕๐๐ กว่าวัด โดยมีพระราชธรรมาลังการ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอมรพันธ์ นิมานันท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานอย่างเนืองแน่น

        การจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์ หน่วยราชการในจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด มณฑลทหารบกที่ ๓๒ กองกำกับการตำรวจภูธร เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต ๑, ๒, ๓ สถาบันการศึกษาต่างๆ ในจังหวัด สมาคมรวมใจไทยลำปาง สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สมาคมบัณฑิตรัตน์ ชมรมกัลยาณมิตรจังหวัดลำปาง ธุดงคสถานล้านนา องค์กรเครือข่ายในภาคีสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ๕๐ องค์กร กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 

 

ตักบาตรพระ ๑,๖๐๐ รูป
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ถนนเติบศิริ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ชาวอุทัยธานีนับพันคนมุ่งหน้ามาร่วมกันตักบาตรพระ ๑,๖๐๐ รูป ในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย

           พิธีตักบาตรในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระราชอุทัยกวี เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานสงฆ์ และนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส วันนี้ เยาวชนหนุ่มสาวในจังหวัดอุทัยธานี เป็นจำนวนมากมาตักบาตรพระเนื่องในวันแห่งความรักสากล แทนการมอบดอกกุหลาบและออกไปเที่ยวกับเพื่อนฝูง ตามสถานที่ต่างๆ

       พิธีในวันนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดอุทัยธานี หน่วยราชการต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานี สหพันธ์รวมใจทั้งชาติ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ ธุดงคสถานล้านนา สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา โรงเรียนอุทัยวิทยาคม โรงเรียนหนองฉางวิทยา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา เด็กดี V-Star จากโรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี โรงเรียนวัดหลวงราชวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

             โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทยในปีนี้จะขยายการจัดงานลงลึกไปสู่ระดับอำเภอและตำบล ซึ่งได้เริ่มขึ้นแล้วที่อำเภอฝางเป็นอำเภอแรกของปีนี้ ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง และเพื่อบ่มเพาะต้นกล้าแห่งความดีลงในจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วทุกตารางนิ้วของผืนแผ่นดินไทย ซึ่งจะช่วยพลิกฟื้น สังคมไทยให้กลับมาสงบร่มเย็นเป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัยสืบไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร