วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บูชาครูผู้สืบสายธรรม โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์

ทบทวนบุญ
เรื่อง : อุบลเขียว

 

 

 

 

    ภาพอุโบสถสีขาวสว่างกลางหมู่ไม้ รายรอบด้วยป่าประดู่ลายภายในเขตพุทธาวาส พลิ้วเอนไหว ตามแรงลมในยามเช้า ยิ่งมองดูสบายตาพาให้สบายใจ ความรู้สึกเย็นสดชื่นที่เกิดขึ้น คงไม่ใช่เพียงเพราะ สีเขียวชอุ่มของมวลหมู่ใบร่มครึ้ม หรือสายหมอก สีขาว ช่วงปลายเหมันตฤดู
           ทว่าเกิดจากความรู้สึกอิ่มเอมในบุญกุศล ที่ค่อยๆ ซึมซาบเอิบอาบในดวงใจ ว่าสวนป่าและวัดแห่งนี้ ถูกสร้างด้วยใจและสองมือ มุ่งหวังให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเป็นสำคัญ และเป็นไปเพื่อสร้างศาสนทายาทสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
            ยิ่งคิดพิจารณา ยิ่งตระหนักซาบซึ้งว่าภาพในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าไม่ใช่เพราะความทุ่มเทเสียสละอย่างเอาชีวิต เป็นเดิมพันของคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้อยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของวัดพระธรรมกาย ทั้งแนวทางปฏิบัติ ตน และปฏิปทาในการสร้างบารมีของท่าน ล้วนเป็น ต้นแบบต้นบุญให้อนุชนรุ่นหลังมากมายนับไม่ถ้วน
          และคงไม่มีสิ่งใดจะสามารถทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านได้ เทียบเท่ากับบุญบารมีที่เกิดจากความทุ่มเท เอาชีวิตเป็นเดิมพันเช่นกัน ดังนั้นในวาระอันเป็นมหามงคล ครบรอบ ๑ ศตวรรษ ของครูผู้สืบสายธรรม ในปีนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ จึงพร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่ ในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกา จันทร์ ขนนกยูง ณ พัทธสีมาอุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 

 

          ในวาระนี้...จะถือศีลให้ยิ่งยวดเป็นดังอธิศีล จะบำเพ็ญจิตให้หยุดนิ่งเป็นดังอธิจิต และจะบำเพ็ญ เพียรให้สว่างไสวเป็นดังอธิปัญญา น้อมบูชาธรรมและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแด่คุณยายอาจารย์ ผู้เป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงยิ่ง
           ๐๖.๓๐ น. แสงอรุโณทัยส่องสว่างด้านทิศตะวันออก คงด้อยรัศมีลงไปถนัดตา หากนำมาเทียบ กับดวงธรรมอันสว่างไสว ของเหล่านาคธรรมทายาท ผู้ยืนสงบนิ่งรายรอบอุโบสถ ในพิธีเวียนประทักษิณ ที่กำลังจะเริ่มขึ้น ริ้วขบวนประกอบด้วย พานธูปเทียนแพพระอุปัชฌาย์ พานพุ่มดอกรักสีขาว และพานกรวยดอกลำเจียก นำหน้านาคธรรมทายาท ทั้ง ๒๐๐ รูป
         ต่อด้วยคณะญาติสะพายบาตร และประคองผ้าไตรด้วยความปลื้มปีติ ในบุญใหญ่ของการเป็นญาติ แห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
          เมื่อเสียงสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย "อิติปิโส ภควา.." พลันก้องกังวานไปทั้งแนวป่าประดู่ จากนั้น เป็นพิธีวันทาสีมา และพิธีวันทาพระประธาน เหล่าสาธุชนผู้มีบุญนั่งประจำพื้นที่บริเวณสองฟากฝั่ง ถนนหน้าโบสถ์กันเนืองแน่น เพื่อถวายการต้อนรับ ประธานสงฆ์ คือ พระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาส วัดราชโอรสาราม ที่เมตตามาเป็นพระอุปัชฌาย์
            หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเวียนประทักษิณ เข้าสู่พิธี ขอขมา หากจะเปรียบพิธีบรรพชาอุปสมบทเป็นช่วงสำคัญที่สุดของผู้บวช พิธีขอขมาก็นับเป็นช่วงสำคัญที่สุดของคุณพ่อคุณแม่เช่นกัน เพราะเป็นสักขีพยานของการตอบแทน พระคุณอันยิ่งใหญ่ ของบิดามารดา ให้ท่านงดโทษเป็นอโหสิกรรมในความผิดพลาดล่วงเกินที่เคยได้กระทำไว้ เพื่อความบริสุทธิ์ บริบูรณ์ในชีวิตพรหมจรรย์ หยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปีติเอ่อล้นขึ้นอีกครั้ง นับเป็นวันที่แม่รอคอยอย่างแท้จริง

 

 

            ขั้นตอนพิธีบรรพชา และพิธีอุปสมบท นับเป็น พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ อาคันตุกะผู้มาเยือนทั้งภายใน และต่างประเทศ ตลอดจนเหล่าสาธุชนผู้มาวัดเป็นครั้งแรก แม้จะมาโดยไม่เคยรู้จักหรือรู้จุดประสงค์แท้จริงในการสร้างวัด แต่ทันทีที่ย่างก้าวมาถึง เหมือนต้องมนต์สะกด เมื่อมาพบกับบรรยากาศของความสงบเย็น จนบุคคลสัมผัสได้แม้เพียงก้าวแรก ที่เหยียบ ย่างเข้ามา
            โดยเฉพาะพิธีบวชพระ ณ วัดพระธรรมกายแห่งนี้ ดูจะแตกต่างจากทั่วไป เขตปริมณฑลของอุโบสถ อบอวลไปด้วยความสงบร่มรื่น ปราศจากเสียง อึกทึกวุ่นวายหรือมหรสพรื่นเริง เสียงสวดมนต์ทุกขั้นตอน ของพิธีกรรมดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบ ผสานกับภาพของผู้มีบุญจำนวนมากในชุดขาว ที่พร้อมใจกันนั่งสงบนิ่งประนมมือไหว้ ขณะประกอบพิธีบรรพชาด้วยความเคารพ แสดงถึงความศรัทธาเปี่ยมล้นของสาธุชน ณ ที่แห่งนี้ ซึ่งน่าแปลกใจว่าทำไมผู้คน มาอยู่รวมกันเป็นเรือนหมื่น แต่กลับไม่มีความสับสนวุ่นวายใดๆ ให้เห็นเลย
            หลายท่านนั่งหลับตาใต้ร่มไม้ เจริญสมาธิภาวนาสงบนิ่งไม่ไหวติง ทุกภาพเบื้องหน้า คือความ เรียบง่าย ทว่าศักดิ์สิทธิ์และสง่างาม ช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น
           สื่อแสดงถึงแก่นแท้แห่งธรรมที่แฝงเร้นอยู่ในพระพุทธศาสนา รอคอยชนทั้งหลายเข้ามาพิสูจน์ ความจริงที่ว่า ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี และ เป็นสุขแท้จริง โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งปรุงแต่งใดๆ ดัง ภาพบรรยากาศงานบุญ ของพิธีอุปสมบทหมู่ที่ปรากฏ อยู่เบื้องหน้าเวลานี้

 

 

           ก่อเกิดคำถามตามมาว่าทำได้อย่างไร ใครเป็น ผู้วางรูปแบบที่แตกต่างได้ถึงขนาดนี้
         ตอบว่าทุกอย่างล้วนเกิดมาจาก กุศโลบายอันชาญฉลาดของคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
 ผู้กำหนดกฎระเบียบแบบแผนของ วัดตั้งแต่แรกเริ่ม จุดประสงค์เพื่อความสะอาด ความ สงบสำรวม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัด เหมาะสำหรับการประพฤติปฏิบัติธรรม แก่ผู้คนทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัดให้เป็น วัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดีมาจนถึงปัจจุบัน
           หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบรรพชา เป็นพิธีถวายบาตรและเครื่องไทยธรรม ณ หอฉัน เมื่อคุณพ่อ คุณแม่ผู้ปกครองเข้าประจำพื้นที่ ตามหมายเลขพร้อม แล้ว สายตาทุกคู่ต่างฉายแววแห่งความปีติเปี่ยมล้น เมื่อชุดขาว ราวดอกมะลิของนาคธรรมทายาท ในยามเช้าตรู่ ได้แปรเปลี่ยนเป็นดอกประดู่สีเหลืองทองสดใสแล้ว ตระหนักว่าผ้ากาสาวพัสตร์ ที่ห่มคลุมกาย ประดุจธงชัยแห่งพระอรหันต์ คือผ้าสีสุดท้ายที่จะชี้นำหมู่ญาติเข้าสู่หนทางพระนิพพาน
          ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระธรรมทายาททุกรูป ตลอดจนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง และคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนการบวชทุกท่าน พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมครบรอบ ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในวันนี้ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์การสร้างบารมีที่สำคัญอีกวันหนึ่ง ที่จะติดแน่น ณ ศูนย์กลางใจอันสว่างไสว ไปตราบนานเท่านาน
          แม้ภาพเหล่านี้จะเป็นเพียงเศษเสี้ยวแห่งการตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ประวัติศาสตร์ชีวิตอันดีงาม ของคุณยายอาจารย์ฯ ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ชีวิตหนึ่งนั้นสามารถสร้างความดีได้อย่างไม่มีขีดจำกัด เพราะสรรพวิชาและ ศิลปศาสตร์ทั้งหลาย ล้วนมีอยู่ในพระพุทธศาสนา สามารถยกฐานะปุถุชนคนธรรมดาให้ขึ้นสู่ภาวะแห่ง ความประเสริฐสุดได้ โดยไม่แบ่งแยกเพศภาวะหรือฐานันดรใด ก่อเกิดแรงบันดาลใจให้เราเร่งสร้าง ความดีตามอย่างคุณยายอาจารย์ ผู้เป็นดวงจันทร์ในดวงใจของผองศิษย์ตราบนิรันดร์

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 77 มีนาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร