วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้ อย่างน้อย ๑ พรรษา

เรื่องจากปก

เรื่อง : จันทร์ ซีโร่

 

บวชแทนคุณ.. หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย

 

เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้ อย่างน้อย ๑ พรรษา

 

         เข้าพรรษาปีนี้ นอกจากจะทำให้หลายคนหันมาย้อนนึกถึงเวลาชีวิตของตนเอง ที่ผ่านร้อน ผ่านหนาว มาหลายฤดูกาลแล้ว ยังอาจทำให้ชายไทยผู้โชคดีย้อนมาถามตนเองว่า เราได้ทำอะไรที่เป็นบุญให้ตนเองปลื้มใจ.. ให้พ่อแม่ได้ปลื้มใจ.. และทำให้คนรอบข้างปลื้มใจกับตัวเราเองบ้าง..

บวชแทนคุณ.. หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย

          การที่ผู้เป็นพ่อเป็นแม่จะมีบุตรหรือธิดาสักคน ในยุคปัจจุบัน เป็นเรื่องที่จะต้องคิดพิจารณากันอย่าง ถี่ถ้วนว่า หากมีลูกแล้ว จะเลี้ยงดูลูกได้ดีแค่ไหน ถ้า ลูกเจ็บป่วยจะหาเวลาจากการทำงานมาดูแลได้ไหม ลูกโตแล้วจะหาโรงเรียนดี ๆ ให้เรียนได้ไหม ทำอย่างไรลูกจึงจะไม่มีปมด้อยในหมู่เพื่อนฝูง ฯลฯ ด้วย ความที่จะต้องรับผิดชอบต่อเรื่องราวหลาย ๆ อย่าง ที่จะตามมา เลยทำให้ครอบครัวยุคใหม่ไม่นิยมมีลูกมาก เพราะไม่พร้อมที่จะเผชิญกับเรื่องราว ที่เป็นปัญหายุ่งยากตามมาอีกหลายประการ อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดสินใจมีลูกแล้ว พ่อแม่โดยส่วนใหญ่ก็ทุ่มเทให้ กับลูกอย่างเต็มที่ สำหรับผู้ที่เกิดมาเป็นลูก หากย้อน มานึกถึงจิตใจของผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้ว ก็น่าจะคิดตอบแทนคุณท่าน ประกาศคุณท่าน ด้วยการใช้เวลา ของชีวิตสักช่วงหนึ่งทำสิ่งดี ๆ ให้ท่านได้บุญ เพราะ กว่าที่แต่ละคนจะเติบโตขึ้นมาจนสามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ในระดับหนึ่งนั้น พ่อแม่ต้องใช้เวลาไม่น้อย กว่า ๑๐ ปี บางคน ๑๘ ปี บางคนหลายปีจนกระทั่ง แต่งงานมีครอบครัว และในเมื่อพ่อแม่ให้เวลากับลูก ยาวนานขนาดนี้ ผู้เป็นลูกจะสละเวลาบวช ให้ท่านได้บุญแม้สักหนึ่งพรรษา จะมิได้หรืออย่างไร เพราะโดยทั่วไปพ่อแม่ย่อมปรารถนาที่จะได้บุญจากลูก ดังปรากฏในพระพุทธธรรมคำสอน ที่กล่าวถึงความปรารถนาของพ่อแม่ที่มีต่อบุตรไว้หลายประการ คือ เพื่อสืบทอดอายุวงศ์ตระกูล เพื่อช่วยภารกิจการงาน เพื่อดูแลและบริหารทรัพย์สินมรดกต่าง ๆ และที่สำคัญก็คือ เพื่อให้บุตรทำบุญอุทิศไปให้เมื่อท่านละ จากโลกไปแล้ว ซึ่งประการสุดท้ายนี้ ผู้ที่คิดเร็ว คิดทัน ย่อมคิดได้ว่า ควรทำบุญให้ท่านเสียตั้งแต่ขณะที่ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ดีกว่า เพราะท่านจะได้ปลื้มให้เราได้เห็น

 

บวชแทนคุณ.. หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย


          บุตรธิดาผู้มีจิตกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อแม่จำนวนไม่น้อยต่างซาบซึ้ง และเข้าใจถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อตน และต่างปรารถนาจะตอบแทนคุณท่าน ด้วยการกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้ท่านปลื้มใจ เช่น บางคนตั้งใจเรียนหนังสือและสามารถทำคะแนนติดอันดับต้น ๆ ของชั้นเรียน บางคนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิชาหรือสถาบันที่มีชื่อเสียง บางคนสามารถเรียนจบด้วยผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม คือ เกียรตินิยมอันดับ ๑ บางคนจบแล้วสามารถสอบ เข้าทำงานในหน่วยงานที่ดีและมีความมั่นคง บางคน ได้ทำงานที่มีเงินเดือนสูงและสามารถไต่เต้าไปสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ๆ ได้ บางคนมีทั้งหน้าที่ การงานที่ดี มั่นคง และมีคู่ครองที่น่ารัก สามารถสร้างครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นให้พ่อแม่สบายใจได้ ซึ่ง เรื่องราวที่กล่าวมานี้ แม้จะทำได้สำเร็จงดงามเพียงใด ก็ตาม ก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะสามารถปิดนรกเปิดทาง สวรรค์ให้พ่อแม่ได้ เพราะ สิ่งที่ไขว่คว้าหามานั้น กลับไม่ได้ใช้ ..ส่วนสิ่งที่จะต้องใช้ กลับไม่ได้หา กล่าวคือ แม้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพย์สินดังกล่าวจะ หามาได้มากมายเพียงใด แต่ก็ใช้ได้เฉพาะเพียงชีวิต ในชาตินี้ ซึ่งมีเวลาไม่นานเกินร้อยปีเท่านั้น ส่วนสิ่ง ที่จะต้องใช้อย่างยาวนานนับพันล้านปีสำหรับชีวิตในโลกหน้า คือ "บุญ" กลับยังไม่ได้หาไว้ให้ตนเองและพ่อแม่เลย บางคนกว่าจะรู้ตัวก็ย่างเข้าวัยชรา เสียแล้ว ดังนั้น ความปรารถนาของลูกที่ถูกเวลา ก็คือ การกระทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพ่อแม่ตั้งแต่ขณะนี้และเดี๋ยวนี้เลยทีเดียวความปรารถนาของลูก..ที่ถูกเวลา

 

บวชแทนคุณ.. หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย


        บวชแล้วจะได้บุญจริงหรือ บุญจะคุ้มครองตัวเราและพ่อแม่ของเราให้พ้นจากภพภูมิอันเป็นอบาย ได้จริงหรือ นรกสวรรค์มีจริงหรือ?อย่าล้อเล่นกับความจริงที่เรายังไม่รู้

         หลายคนมีความสงสัยในสิ่งเหล่านี้ เพราะคิดว่า เป็นเรื่องไกลเกินตัว ไม่สามารถจับต้องได้ อย่างไรก็ตาม หากยังพอมีกุศลจิตอยู่บ้างก็น่าจะคิดว่า ถ้าบุญและผลของบุญมีจริง เราก็ได้ผลบุญเป็นของเรา ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริง แต่ถ้าเราทำดีก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหาย เพราะอย่างน้อยเราก็อยู่ในสังคมชาวโลกได้โดยไม่มีพิษมีภัยต่อใคร ๆ

ผลการวิจัยทางวิชาการ

         พระมหารัตนะ ฐิตรตโน มหาบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย (DOU) ได้ ทำการศึกษาวิจัยในกลุ่มผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ว่า มีแรงจูงใจในการบวชอย่างไร มีเป้าหมายในการบวชอย่างไร และ การบวชในครั้งนี้ได้ผลในด้านพฤติกรรมเชิงศีลธรรม อย่างไรบ้าง

         จากการวิจัยพบว่า แม้หลาย ๆ ท่านมีเป้าหมาย ว่าจะบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง เพื่อสร้างบุญสร้างบารมี เพื่อละบาปอกุศลทั้งปวง และอยากปฏิบัติธรรมอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเหมือนพระเดช พระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ก็ตาม แต่ สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะ บวชก็คือ การได้ทราบอานิสงส์ของการบวชพระว่า ผู้บวชได้อานิสงส์ถึง ๖๔ กัป และเมื่อประพฤติปฏิบัติ ตนเป็นพระแท้แล้ว พ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ และยังได้บุญกับพระลูกชายมากถึง ๓๒ กัป อีกด้วย

         นอกจากนี้ แม้ผู้บวชจะมาบวชด้วยวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ กัน แต่เมื่อบวชแล้ว ทุกท่านก็ตระหนักถึงคุณค่าของการบวชว่ามีหลากหลายประการ เช่น ชีวิต นักบวชสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้เต็มที่, ก่อให้ เกิดความศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้น, ทำให้เห็นว่า ชีวิตของฆราวาสเป็นทางมาของกิเลสได้ง่าย, มีใจเกาะเกี่ยวอยู่ในบุญ ไม่มีจิตฟุ้งซ่านไปในเรื่องอื่น โดยเฉพาะการครองเรือน และเกิดความตระหนักว่าธรรมะทุกข้อของพระ-สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น แม้ตรัสสอนเพียงสั้น ๆ แต่ ถ้าใครมีศรัทธาแล้วปฏิบัติตาม ก็สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้

 

บวชแทนคุณ.. หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย


       งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่า เมื่อบวชเป็นพระธรรมทายาท และได้ใช้ชีวิตของการเป็นสมณะประพฤติปฏิบัติตน ในโครงการบวชไปได้ระยะหนึ่งแล้ว พระธรรมทายาทแต่ละรูปก็รักในความมีวินัยที่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมเชิงศีลธรรมมากที่สุด รองลงมา คือ มีความอดทน, ความเคารพ, มีความรักที่จะศึกษา พระธรรมวินัยจากพระอาจารย์ด้วยความเคารพ เสมือนได้เข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะได้เป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุของ พระศาสนา, เมื่อเจอญาติโยมก็จะชวนเขาทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา, นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยเป็น ปริมณฑล, รักการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น และการฝึกสมาธิ, ปล่อยวางเครื่องกังวลทุกสิ่งได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีการเดินธุดงค์ แม้จะต้องพบกับความยากลำบากทางกาย แต่ก็คิดว่าขันติบารมีของ ตนก็จะเพิ่มมากขึ้น, เกิดความตระหนักว่า พระภิกษุ ไม่ควรสูบบุหรี่ เพราะไม่เหมาะแก่สมณสารูปและยังเป็นบาปอีกด้วย, ในขณะปฏิบัติกิจวัตรหรือกิจกรรม ของพระภิกษุ จะตรึกธรรมะเป็นดวงแก้วหรือองค์พระ ที่กลางท้องอยู่เสมอ ๆ, ชอบอยู่ในที่สงัด สงบ สันโดษ เพื่อทำสมาธิเจริญภาวนาอยู่เสมอ, รักที่จะนั่งสมาธิ ทุกวันไม่เคยขาดตั้งแต่วันแรกที่ออกบวช และได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาอย่างมีความสุขทุกรอบของการ เข้ารับการฝึกอบรม ฯลฯชีวิตสมณะ...ลูกแห่งพระพุทธเจ้า

 

บวชแทนคุณ.. หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของลูกผู้ชาย


            เมื่อทราบคุณค่าและอานิสงส์ของการบวชแล้ว ผู้ชายแมน ๆ ที่โชคดี ก็ย่อมจะย้อนมาพิจารณาที่จะใช้โอกาสนี้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตนเองและพ่อแม่ ส่วนผู้อยากจะได้อานิสงส์นี้แต่ไม่มีโอกาส เช่น เป็น สตรี หรือไม่มีบุตรชายที่จะบวชให้ตนเองปลื้มใจได้ ก็สามารถอาสาทำหน้าที่ผู้นำบุญชวนบวชได้ และการที่ท่านได้ทำหน้าที่เป็นพุทธบริษัทหรือเป็นหนึ่ง ในเจ้าของพระพุทธศาสนา ด้วยการตั้งจิตมาแต่ไกล ตั้งใจมาชวนบวชนี้ จะทำให้ท่านได้รับอานิสงส์ติดตามตัวไปอย่างจะนับจะประมาณมิได้ตั้งจิตมาแต่ไกล...ตั้งใจมาชวนบวช

       สุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วน ในการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวไกล ทั้ง ผู้บวช พ่อแม่ ญาติพี่น้องของผู้บวช ผู้ชวนบวช และผู้สนับสนุนการบวชทุกท่าน

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -