วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันหลอมดวงใจ..หล่อเป็นรูปกายทองคำ..นำแสงธรรมขจรขจาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล
๑๐ อยู่ในบุญ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

วันหลอมดวงใจ..
หล่อเป็นรูปกายทองคำ..
นำแสงธรรมขจรขจาย

 

ทบทวนบุญ

 

           การหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่องค์ที่ ๗ ครั้งนี้มิใช่เรื่องธรรมดา แม้ภายนอกคือการหล่อด้วยวัตถุธาตุอันสูงค่า แต่ภายในคือการหลอมรวมดวงใจอันสูงส่งของนักสร้างบารมีที่โคจรมาพบกันในชาตินี้ ให้ปรากฏเป็นรูปกายทองคำและตอกย้ำมโนปณิธานที่เราจักดำเนินรอยตามหลวงปู่ เพื่อกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะรูปหล่อองค์ที่ ๗ นี้ มิใช่องค์ที่นั่งอยู่บนที่ประดิษฐานเพียงอย่างเดียว แต่เป็นองค์ที่เคลื่อนที่ได้ เพราะท่านจะนำขบวนพระธุดงค์ธรรมชัยออกเดินสร้างสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย และแผ่ขยายความสว่างไสวแห่งแสงธรรมไปสู่มวลมนุษยชาติ ตลอดจนเหล่าเทวดาทั้งหลาย ให้ดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นจนถึงที่สุดแห่งธรรม

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

วันแห่งการโคจรมาพบกันของนักสร้างบารมี

        อรุณรุ่งของวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมหาชนผู้ใจบุญจากทุกสารทิศเดินทางไปร่วมประกอบพิธีสำคัญ ณ วัดพระธรรมกาย โดยเริ่มต้นงานบุญวันนี้ด้วยพิธีตักบาตร ซึ่งเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. มีผู้คนจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

         การเดินทางไปพร้อมเพรียงกันอย่างมากมาย ณ วัดพระธรรมกายในครั้งนี้ทุกคนต่างเดินทางไปด้วยใจศรัทธา เพื่อไปร่วมพิธีตักบาตร พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ก่อนเริ่มพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

หลอมรวมใจทุกคน..หล่อให้เป็นรูปเหมือนทองคำ

      การประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นพิธีกรรมอันยิ่งใหญ่ ที่มีผู้คนหลั่งไหลไปร่วมพิธีมากมายเกินควรเกินคาดจนล้นสภาธรรมกายสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่ง ภาพเหตุการณ์ในวันนี้เปรียบเสมือนพันธสัญญาของนักสร้างบารมีที่มาเกิดร่วมกันในยุคนี้ แต่อยู่กระจัดกระจายกันทั่วโลกและได้โคจรมาพร้อมกัน เพื่อนำวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์สูงค่า คือทองคำ เป็นสื่อแทนใจหลอมรวมเป็นรูปกายทองคำของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ประกาศด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

สาธุชนจากทั่วสารทิศพากันหลั่งไหลไปร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
จนกระทั่งล้นสภาธรรมกายสากล

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

เชื่อมสายบุญ รวมสายใจ สู่รูปกายเดียวกัน

         พิธีกรรมในภาคบ่ายเป็นการประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมารองค์ที่ ๗ บริเวณหน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานสงฆ์ หลังจากนำสาธุชนนั่งสมาธิจนใจสงบผ่องใสดีแล้ว พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงนำผู้มีบุญทั้งหลายอธษิฐานจิตให้เป็นผังสำเร็จ จากนั้นท่านได้มอบพานอัญเชิญมหาสุวรรณนิธิ จำนวน ๒ พาน แด่ผู้แทนคณะสงฆ์ โดยเริ่มต้นจากพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เพื่อนำพานนี้ส่งต่อไปยังคณะพระมหาเถรานุเถระ จนกระทั่งไปถึงแถวคณะของมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ซึ่งถือเป็นผู้แทนของเหล่าศิษยานุศิษย์ที่ร่วมประกอบพิธีอย่างเนืองแน่นเต็มสภาธรรมกายสากล

        เมื่อพานอัญเชิญมหาสุวรรณนิธิส่งต่อกันไปจนถึงแท่นที่ตั้งของเตาหลอม ก็ถึงเวลาของมหาชนผู้มีหัวใจทองคำที่จะพร้อมใจกันนำมหาสุวรรณนิธิหย่อนลงสู่รางรับอย่างปีติเบิกบาน และเมื่อทองคำผ่านการหลอมจนได้ที่แล้ว พระภิกษุเจ้าหน้าที่ก็เทน้ำทองคำอันสุกปลั่งลงสู่เบ้าหลอมเพื่อหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่

 

ทบทวนบุญ

 

องค์ที่ ๗ อัญเชิญท่านเคลื่อนที่ได้..มิใช่ธรรมดา

          เป็นที่อัศจรรย์ว่า รูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงป่อูงค์ที่ ๗ นี้ เมื่อสำเร็จลงแล้ว ท่านจะมิได้นั่งอยู่ ณ ที่ประดิษฐานที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นแต่ท่านจะได้รับการอัญเชิญให้เคลื่อนที่นำขบวนพระธุดงค์ในโครงการธุดงค์ธรรมชัย ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ที่จัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ นี้ จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๒๘ มกราคม

        การเดินธุดงค์ธรรมชัยเป็นการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา นำความเป็นสิริมงคลมาสู่แผ่นดินไทย และเป็นขวัญกำลังใจที่จะนำผู้คนทั้งหลายให้เดินหน้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม อีกทั้งยังเป็นการฝากปริศนาธรรมแก่มหาชนทั้งหลายให้ได้คิดพิจารณาว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นใคร ท่านทำสิ่งใดไว้ จึงมีการหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำเช่นนี้ ซึ่งในที่สุดย่อมนำไปสู่การศึกษาเกิดศรัทธาปฏิบัติ และได้รับอรรถประโยชน์อันเป็นผลแห่งการปฏิบัตินั้นและสามารถเป็นพยานในคำสอนอันสูงค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นของดีจริง และถ้าปฏิบัติจริง ย่อมเข้าถึงได้จริงและพบกับความประเสริฐจริง


สมปรารถนา หล่อหลวงปู่องค์ที่ ๗
สำเร็จทุกประการ

      การได้ร่วมกันหล่อรูปเหมือนทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดความปลาบปลื้มปีติแก่ทุกคน และทุกคนต่างซาบซึ้งดีว่า การบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ คือการบูชาผู้ที่ค้นพบและสืบทอดการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุด

         จึงขออนุโมทนาสาธุการในการหล่อรูปเหมือนทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่องค์ที่ ๗ และขอให้ผู้มีบุญทั้งหลายจงประสบแต่ความสวัสดีมีชัย ประสบแต่ความสุข และพบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้อย่างเป็นอัศจรรย์ทุกท่านเทอญ..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร