วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

ฉบับที่ ๑๓๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖
ถ้อยพุทธพจน์นี้มีใจความสรุปให้เข้าใจอย่างง่าย ๆ คือ โลกนี้ยังมีผู้มีบุญอยู่เป็นจำนวนมาก หากไม่นำธรรมะไปให้ พวกเขาจะพลาดโอกาสที่ดีอย่างใหญ่หลวง การแสดงธรรมหรือการบอกเล่าเรื่องที่ดี ที่เป็นบุญกุศล จะช่วยยกใจผู้ฟังให้สูงขึ้น...อ่านต่อ
การหล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่องค์ที่ ๗ ครั้งนี้มิใช่เรื่องธรรมดา แม้ภายนอกคือการหล่อด้วยวัตถุธาตุอันสูงค่า แต่ภายในคือการหลอมรวมดวงใจอันสูงส่งของนักสร้างบารมีที่โคจรมาพบกันในชาตินี้ ให้ปรากฏเป็นรูปกายทองคำและตอกย้ำมโนปณิธานที่เราจักดำเนินรอยตามหลวงปู่...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรมิตรภาพไทย-ลาวพิธีทอดผ้าป่าและพิธีตอกเสาเข็มสร้างอาคารอเนกประสงค์พิธีจุดประทีปโคมลาน ลอยโคมธรรม ถวายเป็นพุทธบูชา...อ่านต่อ
หนังสือใบลานเป็นเอกสารโบราณที่ใช้จดจารคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ ความสำคัญของหนังสือใบลานในประเทศไทยมีมาพร้อม ๆ กับการยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา คนไทยโบราณจึงมักเรียกหนังสือโบราณนี้ว่า“คัมภีร์ใบลาน” คติการสร้างคัมภีร์ใบลานในหมู่พุทธศาสนิกชนนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อว่าจะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่จะนับจะประมาณมิได้...อ่านต่อ
การค้นพบวิชชาธรรมกายของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นหลักปฏิบัติที่สามารถยืนยันด้วยหลักปริยัติธรรมได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักธรรมในพระไตรปิฎก...อ่านต่อ
ในปัจจุบันนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำการบริหารเชิงกลยุทธ์ ( StrategicManagement ) คือการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางภารกิจ มาปรับใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกัน...อ่านต่อ
ในพระบาลีวินัยปิฎกเล่าว่า ในครั้งพุทธกาล ครั้งหนึ่งภิกษุชาวเมืองปาฐา (ปาไฐยรัฐ) ประมาณ ๓๐ รูป ล้วนแต่เป็นผู้เคร่งครัดปฏิบัติธุดงค์ และต่างมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะได้เฝ้าพระบรมศาสดา ซึ่งขณะนั้นประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถี จึงพากันเดินทางไปพอไปถึงเมืองสาเกต ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองสาวัตถีราว ๖ โยชน์ หรือ ๙๖ กิโลเมตร ก็เป็นวันเข้าพรรษาพอดี...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบอกไว้ว่า “ใครเป็นผู้สร้างกิเลส” แต่ทรงบอกว่า“กิเลสเป็นสิ่งที่มองเห็นได้และกำจัดได้ด้วยอำนาจแห่งญาณทัสสนะ” ที่เรียกว่า “วิชชา ๓”ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงทุ่มเทให้กับการสอน “วิธีปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘” ซึ่งเป็นวิธีบำเพ็ญเพียรที่ทำให้มองเห็นกิเลสและกำจัดกิเลสได้ พร้อมทั้งยังทรงกำชับด้วยว่าเมื่อใดที่สามารถมองเห็นกิเลส เมื่อนั้นก็จะมีโอกาสกำจัดกิเลสได้...อ่านต่อ
ในการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองนั้น พระพทธศาสนามิได้สอนให้เราเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่สอนให้มองเข้าไปในตัวเรา เพื่อจะได้เห็นข้อบกพร่องของตัวเองให้ชัด ๆ จากนั้นจะได้เริ่มปรับปรุงแก้ไขให้ถูกจุด แล้วนำไปเปรียบเทียบกับตัวเราเมื่อวานนี้ โดยมีหลักการง่าย ๆ ว่า ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำให้ดีกว่าเมื่อวาน เพื่อเพาะนิสัยทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลมาถึงความตั้งใจสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เต็มที่อย่างยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย...อ่านต่อ
กุสลา ธมฺมา อกุสลา ธมฺมา.. ฟังพระสวดอภิธรรม ทำจิตให้เป็นกุศล พร้อมส่งใจถึงผู้วายชนม์ให้ได้ไปสู่สุคติ ได้ทั้งบุญแก่ตัวเองและผู้ล่วงลับไปแล้ว นี่คือการฟังอย่างชาญฉลาดของบัณฑิตนักปราชญ์อย่างแท้จริง...อ่านต่อ
ดังนั้น ถ้าอยากจะให้สังคมดี ต้องเริ่มที่เยาวชน ด้วยการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นมา ต้องปลูกฝังให้พลังความดีของเขาเข้มแข็ง จนกระทั่งเป็นสีขาวที่มีภูมิต้านทานชนิดที่สีอะไรมาเคลือบก็ไม่ติดนี่คือที่มาของโครงการนี้ เริ่มที่เยาวชน ให้พลังแห่งความดีเขาแข็งแกร่งขึ้นมาเป็นจุดเริ่ม แล้วเราก็มีการจัดกิจกรรม โดยมีเป้าหมายว่าจะต้องสามารถปลูกฝังศีลธรรมในใจของเยาวชนได้จริง ๆ ไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมตามกระแส...อ่านต่อ
พี่ชายและพ่อของลูกเสียชีวิตห่างกันไม่ถึง ๓ เดือน เป็นความโชคดีที่มีโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทำ ให้ลูกได้รู้จักวิธีดูแลทั้งสองท่านก่อนที่จะจากโลกนี้ไป...อ่านต่อ

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ