วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

ฉบับที่ ๑๓๔ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖
ทิฏฐุชุกรรม คือ การทำความเห็น ให้ตรง ถูกต้องและถูกทางตามธรรม ไม่เห็น ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยแก้ไขปรับเปลี่ยนความเห็นตั้งแต่เห็นผิดไปเป็นเห็นถูก และพัฒนาตนให้เห็นถูกยิ่ง ๆ ขึ้นไปในหลักการทำบุญ ส่วนผู้ที่มีความเห็นยังไม่ตรง เช่น ยังไม่รู้เรื่องผลของกรรม ก็จำเป็นต้องได้กัลยาณมิตรที่ดี ได้ฟังธรรม แล้วมนสิการ (พิจารณา) โดยแยบคาย ความเห็นนั้นจึงจะ ถูกปรับให้ตรงตามความเป็นจริงเป็นลำดับ ๆ ทำให้ปฏิบัติถูกทาง...อ่านต่อ
ฝ่ายผู้ถวายและผู้รับต่างได้รับอานิสงส์ดังกล่าวไปแล้วทั่วหน้า แต่ความปลาบปลื้ม ปีติยินดีในบุญนี้ ยังคงติดตามตัวไปให้เป็นความอิ่มอกอิ่มใจ เป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ รำลึกถึงครั้งใด ปลื้มใจไปทุกครา......อ่านต่อ
เช้ามืดของวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ณ บริเวณที่เคยเป็นบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย มีพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์หลายพันรูป ซึ่งหลายครอบครัวต่างพาสมาชิกลูกหลานและหมู่คณะไปร่วมใส่บาตรด้วยความเบิกบาน...อ่านต่อ
ในที่สุดเทศกาลปีใหม่ก็กำลังจะเวียนมาถึงแล้วพร้อม ๆ กับที่เราจะได้สร้างบุญรับศักราชใหม่กับคณะพระธุดงค์ธรรมชัยอย่างจุใจถึง ๒๗ วัน...ปีใหม่นี้ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกันผสานพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง สืบทอดพุทธประเพณีที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล และเสริมสร้างสิริมงคลรับปีใหม่ ด้วยการไปร่วมโปรยกลีบดอกดาวรวยต้อนรับพระธุดงค์ธรรมชัย ๑,๑๒๙ รูป...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาหรือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงหมั่นนำพาจิตใจของตนเองให้คุ้นเคยและผูกพันกับพระรัตนตรัยสม่ำเสมอในทุกอิริยาบถ ไม่ว่าจะด้วยการตรึกนึกถึงองค์พระไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หรือ การภาวนา “สัมมา อะระหัง”อย่างต่อเนื่องด้วยจิตใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยซึ่ง ไมว่าใครก็ตาม หากสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ ท่านผู้นั้นย่อมประจักษ์ถึงอานุภาพอันมหัศจรรย์ ดังเรื่องราวตัวอย่างของกัลยาณมิตรผู้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยด้วยการภาวนา “สัมมา อะระหัง”...อ่านต่อ
ด้วยความเชื่อที่ว่า พระพุทธศาสนาจะมีอายุยืนยาวถึง ๕,๐๐๐ ปี ปู่ย่าตายายของเราจึงอุตสาหะก่อสร้างถาวรวัตถุ และจารึกพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนวัสดุต่าง ๆด้วยความรักและหวงแหน โดยหวังสืบต่ออายุพระศาสนาให้ยืนยาวสู่อนุชนรุ่นต่อไป...อ่านต่อ
“ทำอย่างไรเด็กไทยจึงจะใกล้ชิดศาสนามากขึ้น” “ทำอย่างไรเด็กไทยจะไม่เห็นธรรมะเหมือนยาขม” และ “ทำอย่างไรเด็กไทย จึงจะเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดี ไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสค่านิยมในปัจจุบัน”...อ่านต่อ
สำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชน แม้ไม่มีทรัพย์มากมายเหมือนปิปผลิมาณพ แต่เราก็มีโอกาสที่จะแสวงหาความสุขใจจากการสละทรัพย์ เพื่อทำทานกับเนื้อนาบุญจำนวนมหาศาลได้...อ่านต่อ
บุคคลควรเตือนกัน ควรแนะนำกัน ควรห้ามปรามกันไม่ให้ตกอยู่ในอำนาจของบาปอกุศลคนที่ทำเช่นนั้น ย่อมเป็นที่รักของคนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี...อ่านต่อ
ขอให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้ จงคุ้มครองป้องกันสัตวโลกให้พ้นทุกข์พ้นโศก พ้นโรค พ้นภัย ให้สัตวโลกทั้งหลายพลิกฟื้นตื่นจากกิเลส หันหน้ามาศึกษาความจริงอันประเสริฐทั้ง ๔ ประการ คืออริยสัจ ๔ และให้สัตวโลกทั้งหลายมีกำลังใจปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ สามารถทำใจหยุดทำใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกาย และปราบกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้เป็นอัศจรรย์...อ่านต่อ
กรรม แปลว่า การกระทำโดยเจตนา หมายความว่า สิ่งใดก็ตามที่เราทำด้วยเจตนา ถือว่าเป็นกรรมของเราทั้งสิ้น ใครจะมารับกรรมแทนเราไม่ได้...อ่านต่อ
บ่อยครั้งที่สาธุชนกำลังขึ้นรับพระของขวัญจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในยามบ่าย จะได้ยินพระเจริญพุทธมนต์บทนี้เป็นประจำ แต่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย ธรรมรักษ์ จึงขอยกคำแปลมาให้อ่าน เมื่อรู้แล้วจะได้ตั้งใจเงี่ยโสตสดับฟังด้วยจิตที่เลื่อมใสใน พระรัตนตรัยให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป...อ่านต่อ
คำสอนเรื่องกรรม เรื่องชาติก่อนชาตินี้ เป็นคำสอนหลักอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ความเข้าใจว่า โลกนี้โลกหน้ามีจริง กฎแห่งกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริง คือความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฐิพื้นฐานใครไม่เชื่อเรื่องนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิ คือมีความเห็นผิด เข้าใจผิด เพราะคำสอนหลักในพระพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าใครทำอะไรแล้วจะเกิดผลอย่างไร ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า เป็นสิ่งที่โยงใยกันหากตัดตอนว่าชาติก่อนไม่มี ชาติหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ ต้องถือว่าหลุดไปจากคำสอนในพระพุทธศาสนาเลย...อ่านต่อ
ก่อนที่เตี่ยจะหมดลมจากเราไป ผมพี่ชาย และพี่สาว ไปเยี่ยมเตี่ยพร้อมกับทบทวนบุญทั้งหลายที่เตี่ยร่วมทำกับวัดพระธรรมกายตั้งแต่การสร้างองค์พระที่มหาธรรมกายเจดีย์ในช่วงแรก แล้วให้เตี่ยกำลูกสุวรรณนิธิ เพื่อช่วยให้นึกถึงพระที่หล่อ ในระยะแรกเตี่ยก็ยังลืมตาตอบสนองรับรู้ได้ แต่ไม่พูดอะไร เพราะไม่สามารถ พูดได้มานานกว่า ๔-๕ ปีแล้ว ตั้งแต่เป็นอัมพาตครึ่งซีก ในที่สุดเตี่ยก็สิ้นใจจากเราไป รวมอายุได้ ๘๐ ปี หมอวินิจฉัยว่า เตี่ยเป็นโรคตับอ่อนอักเสบ...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ