วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กลยุทธ์ชีวิต

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

กลยุทธ์ชีวิต

 

           ในปัจจุบันนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำการบริหารเชิงกลยุทธ์ (StrategicManagement) คือการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางภารกิจ มาปรับใช้ในองค์กรกันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกัน เราต้องมีกลยุทธ์ด้วยในอดีตมีตัวอย่างพระบรมโพธิสัตว์ที่เป็นต้นแบบในการวากลยุทธ์ของชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมคือ สุเมธดาบส วิสัยทัศน์ของท่านไกลเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาสามัญมาก คือ ท่านตั้งจิตปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตระหนักดีว่า หากจะบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นี้ได้ต้องมีกลยุทธ์ ๑๐ประการ คือการสั่งสมบารมีทั้ง ๑๐ ทัศ ให้ครบถ้วน และสิ่งแรกที่จำเป็นมากก็คือ การให้ทานเพราะหากทานบารมีไม่เต็มเปี่ยม นอกจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังมีผลทำให้การบำเพ็ญบารมีอื่น ๆ ไม่ราบรื่นเท่าที่ควร

          พุทธศาสนิกชนทุกท่านก็เช่นกัน หากจะดำเนินชีวิตให้สูงค่าอย่างพระบรมโพธิสัตว์ ก็ต้องเริ่มวางกลยุทธ์ของชีวิตข้อแรกด้วยการให้ทาน ซึ่งในยุคปัจจุบันเรามีการตักบาตรพระจำนวนพันจำนวนหมื่นรูป ให้เราสามารถดำเนินกลยุทธ์ข้อนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ ๑,๐๔๓ รูป
จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
นายอำเภอสันป่าตอง
ประธานฝ่ายฆราวาส.

 

         เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๔๓ รูป ที่บริเวณถนนเชียงใหม่ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูธรรมาภิรม
เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานสงฆ์ และนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         พิธีในครั้งนี้ นอกจากจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตรใน ๔ จังหวัดภาคใต้แล้ว ยังเป็นนิมิตหมายอันดีในการสถาปนาเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนในเขตอำเภอสันป่าตอง ดอยหล่อ แม่วาง หางดง และอำเภอสารภี โดยผ่านโครงการที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ ๑๑,๑๑๑ รูป
จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอพระสมุทรเจดีย์

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายคณิต เอี่ยมระหงษ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานในพิธี

 

         เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับสมาคมพุทธรักษาจัดพิธีตักบาตรพระครั้งยิ่งใหญ่จำนวน ๑๑,๑๑๑ รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและฉลององค์พระสมุทรเจดีย์ ณ บริเวณรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ถึงหอนาฬิกาสามแยกพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประธานคณะกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ คือนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความเมตตาจากพระพรหมดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายคณิตเอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี

         สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรนั้น บางส่วนจะนำไปช่วยเหลือพุทธบุตร ทหารตำรวจ คณะครู และชาวไทยพุทธใน ๔ จังหวัดภาคใต้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร