วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความดี ๔ ประการ

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

ความดี ๔ ประการ

 

    ทุกฺขํ คหปตํ สาธุ    สํวิภชฺชญฺจ โภชนํ
    อหาโส อตฺถลาเภสุ    อตฺถพฺยาปตฺติ อพฺยโถ 


ผู้ครองเรือนขยัน ดีข้อหนึ่ง
มีโภคทรัพย์แล้วแบ่งปัน ดีข้อสอง
ถึงทีได้ผลสมหมาย ไม่มัวเมา ดีข้อสาม
ถึงคราวสูญเสียประโยชน์ ไม่หมดกำลังใจ ดีข้อสี่ 

 

                                                                    (๒๗/๑๑๗๕)


ความดี ๔ ประการ ที่ผู้ครองเรือนพึงมี เมื่อมีขึ้นแล้วจะประสบแต่ความสุข


เมื่อเป็นผู้ครองเรือนต้องขยัน ไม่ขยันคนอื่นก็เหยียดหยามได้


ทำกิจของตนเองด้วยความหมั่นเพียร ไม่ปล่อยปละธุระ


ขยันหาทรัพย์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ชีวิตก็ปลอดภัยมีสุข


เมื่อมีโภคทรัพย์ก็ต้องรู้จักแบ่งปัน ปันกันกินปันกันใช้ ปันความสุขสู่ผู้อื่นบ้าง


ในวันที่เรามีก็ควรรู้จักให้ อย่าเย่อหยิ่ง ไม่ช่วยเหลือใคร


เผื่อวันที่เราไม่มี จะได้มีใครมาช่วยเหลือเราบ้าง


เมื่อประสบความสำเร็จ ก็ไม่หลงระเริง ไม่หลงตน ไม่ยกตนข่มท่าน 


ไม่มัวเมาความสำเร็จในอดีต ไม่หลงคำชมจนหลงทาง


มุ่งสู่ความสำเร็จให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป


เมื่อประสบความล้มเหลวก็ไม่หมดกำลังใจ


ไม่ตัดพ้อต่อว่า ไม่โทษโชคชะตาฟ้าดิน ไม่โทษผู้อื่น


แต่มองตัวเอง ปรับปรุงตัวเอง มุ่งแก้ไขที่ตน


เอาความล้มเหลวเป็นบันไดก้าวสู่ความสำเร็จเบื้องสูงต่อไป


ความดีทั้ง ๔ ประการนี้ อย่าให้ห่างหายจากใจเรา


ทุ่มเทกระทำอย่างต่อเนื่อง ย่อมได้สิ่งดี ย่อมมีความสุขตลอดไป

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร