วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๔๙ เดือนมีนาคม ๒๕๕๘
“ของหอม” ตรงกันข้ามกับ “ของเหม็น” ของหอมเป็นสุคันธารมณ์ที่ชื่นชอบ พออกพอใจ ชุ่มชื่นใจแก่คนทั่วไป ความสุนทรีย์ในกลิ่นหอม ช่วยทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย ร่างกายจะก่อเกิดสารแห่งความสุขไปพร้อมกับความหอมที่จรุงใจ ด้วยพืชพรรณธรรมชาติที่สกัดออกมาเป็นของหอมอันทรงคุณค่า...อ่านต่อ
ดังนั้น การเดินธุดงค์ธรรมชัย เพื่อประกาศคุณแห่งมหาสมณะผู้เป็นต้นแบบ แห่งการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยการอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ไปประดิษฐาน ณ วัดโบสถ์บน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ในวันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้บังเกิดขึ้น...อ่านต่อ
ขณะที่คุณกำลังอ่านประโยคนี้ มีคนป่วยบนโลกนี้จำนวนมากกำลังได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสกับโรคร้ายที่เกิดขึ้น และที่น่าสังเวชใจ ไปกว่านั้น หลายคนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย ด้วยเหตุนี้ จึงมีคำรำพึงตัดพ้อให้เราได้ยินบ่อยครั้งว่า.. “ไม่อยากเป็นคนป่วยที่ทำอะไรไม่ได้ นอกจากรอคอยความตายอย่างเดียว”...อ่านต่อ
ที่สำคัญ! โครงการนี้ “โดนใจ” ทั้งคุณครู ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เห็นได้จากบรรยากาศชวนบวชที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและลงชื่อสมัครบวชกันอย่างคึกคักทั่วประเทศ...อ่านต่อ
เนื่องในวาระอันเป็นสิริมงคล เมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย มีการประกอบพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด (๑๕ กุมภาพันธ์) และในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเลื่อนสมณศักดิ์ในราชทินนามที่ “พระมหาโพธิวงศาจารย์ ปริยัติ-กิจวิธานปรีชา ศีลาจารวิมล โสภณธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี” เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา...อ่านต่อ
ตลอดระยะเวลาที่อยู่บนเส้นทางบุญ อันสว่างไสว เส้นทางการสร้างบารมี ณ วัด พระธรรมกายแห่งนี้ พวกเราเหล่าศิษยานุศิษย์ต่างตระหนักและระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ ของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย อยู่ในใจอย่างไม่เคยเสื่อมคลาย คุณยายเป็นต้นแบบ แห่งความดีทั้งหลาย คำพูดและการกระทำของท่านทรงคุณค่า และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม จึงมีอานุภาพปรับเปลี่ยนจิตใจและพฤติกรรมของ ผู้ที่ได้มารู้จักท่าน ให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ ถูกต้องดีงาม...อ่านต่อ
“การตักบาตร” ที่ฟังดูเป็นเรื่องง่ายในประเทศของเรา แต่สำหรับบางคน บางแห่ง บางโอกาส ไม่ง่ายอย่างที่คิด ดังเรื่องราวของพี่น้องชาวลาวในสหรัฐอเมริกา ที่เกิดกุศลศรัทธาอยากตักบาตรเหมือนครั้งที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศลาว แต่กลับไม่สามารถหาพระภิกษุสามเณรมาเป็น เนื้อนาบุญได้...อ่านต่อ
พระไตรปิฎก คือ คัมภีร์ที่บันทึกคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สันนิษฐานว่าพระไตรปิฎกภาษาบาลีเข้ามาสู่ประเทศไทยใน ๒ ช่วง คือ ประมาณปี พ.ศ. ๑๖๐๐ เมื่อพระพุทธศาสนาเถรวาทเผยแผ่จากประเทศพม่าเข้าสู่ภาคเหนือของไทย และประมาณปี พ.ศ. ๑๘๐๐ เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่จากประเทศศรีลังกามาทางนครศรีธรรมราช...อ่านต่อ
เมื่อประมาณ ๒,๖๐๐ ปี ที่ผ่านมา ขณะที่ยังไม่มีชาวพุทธเลยแม้แต่คนเดียว พระสัมมา-สัมพุทธเจ้าทรงใช้วิธีเผยแผ่พระธรรมคำสอน ในเชิงรุก ด้วยการเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ จนกระทั่งมีพระสงฆ์เกิดขึ้น ทำให้มีพระรัตนตรัย ครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ หลังจากนั้นอีกไม่นาน ทรงประชุม พระอรหันตสาวก ๖๐ องค์แรก...อ่านต่อ
ความดี ๔ ประการ ที่ผู้ครองเรือนพึงมี เมื่อมีขึ้นแล้วจะประสบแต่ความสุข เมื่อเป็นผู้ครองเรือนต้องขยัน ไม่ขยันคนอื่นก็เหยียดหยามได้...อ่านต่อ
เรียบเรียงจากโอวาทพระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทัตตชีโว) วันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน...อ่านต่อ
ถ้าเราศึกษาเรื่องราวครั้งพุทธกาลซึ่งบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก จะพบว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่ ก็มีพระภิกษุที่ประพฤติผิดพระธรรมวินัย แล้วชาวบ้านก็ติฉินนินทา...อ่านต่อ
เป็นธรรมดาของชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อได้ครองรักปักฐานกลายเป็นสามีภรรยากันแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะมีบุตรน้อยไว้เป็นสมาชิกของครอบครัว ท่านกล่าวไว้ว่าความปรารถนาของพ่อแม่ที่อยากได้บุตร เพราะมีความหวัง ๕ ประการ ดังนี้...อ่านต่อ
ซึ่งบัดนี้ อำนาจพิเศษแห่งการกำหนดชะตากรรมของชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความเจริญ ทั้ง ทางโลกหรือทางธรรม ทั้งด้านโลกิยะหรือโลกุตระ ไม่ใช่สิ่งที่กระทำได้โดยยาก เราสามารถกระทำได้ง่าย ๆ พร้อม ๆ กับการหายใจเข้าออก นั่นคือ การบริกรรมภาวนา “สัมมา อะระหัง” ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตประจำวัน...อ่านต่อ
ลูกเข้าวัดครั้งแรกในงานกฐินจักรพรรดิ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ วันนั้นลูกได้ถวายปัจจัยกับหลวงพ่อ เพียงครั้งแรกที่ลูกได้เห็นหลวงพ่อ ลูกก็มีความรู้สึกว่าอยากจะก้มลงกราบแทบเท้าหลวงพ่อมาก ๆ เลยค่ะ การมาร่วมงานกฐินวันนั้นของลูกสร้างความปีติใจให้แก่ลูกมาก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ