วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กระแสแห่งความดีในยุคโลกาภิวัตน์

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

กระแสแห่งความดีในยุคโลกาภิวัตน์

 

      ปัจจุบันนี้ เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ ยุคที่ข้อมูลข่าวสารส่งถึงกันได้รวดเร็ว เมื่อทางซีกโลกหนึ่งมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น อีกซีกโลกหนึ่งจะสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทันที ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ดี กระแสแห่งความดีจะขยายไปทั่ว ตรงกันข้ามหากมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น ย่อมส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่วโลกได้เช่นกัน
      ในทำนองเดียวกัน หากเราทำความดี แม้จะเป็นความดีเพียงเล็กน้อย เพียงกลุ่มเล็ก ๆ แต่ก็สามารถขยายผลความดีไปทั่วโลกและจักรวาลได้สามารถช่วยให้บรรยากาศโลกเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพการทำความดีของการจัดงานตักบาตรพระสงฆ์หมู่ใหญ่นับพันนับหมื่นรูปที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ที่สร้างกระแสแห่งความสุขและความปลื้มปีติไปทุกพื้นที่

 

ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

      เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๓,๐๐๐ รูป ปีที่ ๗ บริเวณถนนดวงรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และส่งข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และยังเป็นการฉลองครบ ๑,๓๓๕ ปี เมืองลำปางด้วย

นายธานินทร์ สุภาแสน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

      เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระภิกษุจาก ๓ แผ่นดิน (ไทย - เมียนมาร์ - ลาว) จำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป ที่บริเวณหน้าด่านพรมแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระรัตนมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีตักบาตรในวันนี้มีพระภิกษุจากประเทศสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐ-ประชาธิปไตยประชาชนลาวเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญด้วย นอกจากนี้ยังมีพระสังฆราชและพระมหาเถระจากประเทศเมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

คณะผู้จัดงานและเจ้าภาพผู้มีบุญ

 

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

      เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ปีที่ ๖ บริเวณถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดตักบาตรในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูประเพณีตักบาตรให้รุ่งเรือง และนำข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร