วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ชีวิตนี้น้อยนัก   ชีวิตนี้สั้นนัก

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

อปฺปํ  วต  ชีวิตํ  อิทํ ชีวิตนี้น้อยนัก   ชีวิตนี้สั้นนัก


อปฺปํ  วต  ชีวิตํ  อิทํ
ชีวิตนี้น้อยนัก   ชีวิตนี้สั้นนัก

                                                              (๕/๔๑๓)


คนประมาทมักคิดว่าตนมีเวลามากมาย

ทำเหมือนชีวิตตนเป็นอมตะ ไม่มีหมดอายุ ไม่มีวันตาย

แท้จริงแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนไม่จีรังเที่ยงแท้

ดอกไม้จะงามขนาดไหน ท้ายสุดก็ต้องทิ้งลงถังขยะ

รถยนต์จะดีขนาดไหน ท้ายสุดก็ต้องผุพัง

สัตว์จะแข็งแกร่งขนาดไหน ท้ายสุดก็ต้องหมดสภาพ

คนจะดีเลิศเพียงไหน ท้ายสุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตาย

ชีวิตนี้น้อยจริง ๆ ชีวิตนี้สั้นจริง ๆ

เดี๋ยววัน เดี๋ยวคืน เดี๋ยวแก่ เดี๋ยวตาย

รีบฉกฉวยเอาวันที่มีทำความดีให้มาก ๆ

รีบตักตวงเอาวัยที่แข็งแรงสร้างสรรค์สิ่งที่มีค่า

รีบขวนขวายเอาลมหายใจที่เหลือสร้างบารมี

รีบขยายธรรมะพระพุทธองค์ให้เร็วที่สุด มากที่สุด

เพื่อตัวเราและชาวโลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขถ้วนทั่วกัน

ก่อนที่เขาและเราจะหมดอายุกันไป
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๘ เดือนธันวาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร