วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดภาวนาเท็กซัส

 

             สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน สไมล์เวิลด์ฉบับนี้ขอนำท่านผู้อ่านทุกท่านไปสัมผัส กับบรรยากาศของยอดนักสร้างบารมีในมลรัฐเท็กซัส มลรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

            คำว่า เท็กซัส มีความหมายว่า เพื่อน เป็นภาษาแพดโดอินเดีย

            มลรัฐเท็กซัส มีพื้นที่ทางตอนใต้ติดกับ อ่าวเม็กซิโก เมืองหลวงชื่อ ออสติน

            ธงประจำรัฐ มีดาวดวงเดียวที่เด่นท่ามกลางสีน้ำเงิน ขาวและแดง หลายท่านจึงให้สมญานามว่า The Lone Star State, Lone Star ดาวแห่งสันติภาพที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกภาพ อันรุ่งโรจน์ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวเท็กซัสเสมอมา มลรัฐเท็กซัสประกอบด้วย ๗ เขตใหญ่ ซึ่งรวบรวมภูมิประเทศ และภูมิอากาศที่แตกต่างกันมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ตั้งแต่ชายหาด ริมทะเล เขตชุ่มชื้นเป็นทะเลสาบมายังพื้นที่ราบ ขึ้นมาจนถึงพื้นที่ดอน หุบเขาและเทือกเขา จนมา จรดอีกเขตหนึ่งซึ่งเป็นทะเลทราย ทางฝั่งตะวันออกของเท็กซัส ที่เรียกว่าเขตไพน์นิ่งวูด เป็นเขต ที่ชุ่มชื้นไปด้วยป่าไม้สน มีทะเลสาบ แม่น้ำลำธาร อยู่มากมาย นับได้ว่าเขตนี้เป็นเขตที่ชุ่มชื้นที่สุด พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับการปศุสัตว์ แต่ในช่วง เดือนมีนาคมเมษายนของทุกปี พื้นที่เหล่านี้จะถูกปกคลุมด้วยดอกไม้หลากสีนานาพันธุ์ ตั้งแต่ดอกกุหลาบ ดอกแอสเรีย ดอกด๊อกวูด และดอกไม้ป่าสีสันสวยงามมากมาย

           ทางตอนใต้เป็นเขตชายหาดรอบอ่าวเม็กซิโก มีพื้นที่โค้งเรียบชายหาด มีความยาวถึง ๑๐๐ ไมล์ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก คือเมืองฮุสตัน Houston ซึ่งเป็นชื่อมาจากนายพลแซม ฮุสตัน แห่งกองทหารเท็กซัส ภายหลังได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่าการแห่งมลรัฐเท็กซัส ฮุสตันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ในมลรัฐเท็กซัส และยังติดอันดับเป็นพื้นที่กว้างขวางเป็นอันดับ ๔ ของประเทศ นับว่าเป็นเมือง ที่เจริญสูงสุดในประเทศ ทั้งเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูจากอุตสาหกรรม ด้านพลังงานการผลิตน้ำมันได้เองในมลรัฐ รวมทั้งมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเมืองฮุสตันเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์ และในด้านการค้นคว้าเพื่อสุขภาพ อาทิเช่น สถาบันวิจัยโรคมะเร็งของดอกเตอร์แอนเดอร์สัน รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันทันสมัย การศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้งมลรัฐนี้ยังเป็น เมืองอวกาศของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในนามสถาบันอวกาศนาซ่า จอห์นสัน สถาบันแห่งนี้มีการจัดการอบรบการเป็นนักบินอวกาศ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีการคิดค้น จรวดเพื่อส่งไปยังโลกอวกาศต่างๆ เพื่อแสวงหาบางสิ่งบางอย่างที่อยู่นอกโลก แต่เขาเหล่านั้นหาทราบไม่ว่า สิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกและจักรวาลนั้น แท้จริงแล้วอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ด้วยเหตุนี้จึงมีสถานที่แห่งหนึ่งบังเกิดขึ้น ณ มลรัฐเท็กซัสแห่งนี้ นั่นคือ วัดภาวนาเท็กซัส

            วัดภาวนาเท็กซัส เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เกิดขึ้นเป็นแห่งที่ ๗ ของสหรัฐอเมริกา โดยเหล่ากัลยาณมิตรผู้รักการปฏิบัติธรรมได้ช่วยกันจัดหาสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรม อันจะเป็นศูนย์กลางในการฝึกสมาธิสำหรับ ผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในมลรัฐเท็กซัส

            ในครั้งแรกยุคบุกเบิกมีพระอาจารย์ ๒ รูป และอุบาสก ๑ ท่าน มาช่วยกันสำรวจและจัดหาสถานที่ นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมา เริ่มจากการจัดหาบ้านเช่าชั่วคราวในเมืองอัลเลน (Allen) เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมกัลยาณมิตรและรวมกลุ่มจัดกิจกรรมงานบุญ จากจุดเริ่มต้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงบ้านพัก ที่สามารถรวมกัลยาณมิตรได้ไม่กี่คน ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มที่สำคัญของการรวม ผู้มีบุญได้มา สร้างบุญสร้างบารมีด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนามาโดยตลอด รวมระยะเวลาเกือบ ๒ เดือน พร้อมกันนี้เหล่ากัลยาณมิตรทุกคน ต่างก็ตั้งใจที่จะช่วยกันทุ่มเท เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และทุนทรัพย์ในการช่วยกันสร้างบุญสถาน ที่มั่นคงถาวร เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา อันจะนำมาซึ่งการสร้างคนดี ให้เกิดขึ้นในสังคมสืบต่อไป จนกระทั่งสามารถตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ได้สำเร็จในเวลาต่อมา

            วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้มีการสถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรม ขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ เมืองอาร์ลิงตัน สถานที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย ยูไนเต็ด เพ็นเท็คคอสทอล (United Pentecostal) โดยอาคารทั้งหมดอยู่บนเนื้อที่ ๓.๙๗ ไร่ ประกอบด้วยโบสถ์และอาคาร สำหรับทำกิจกรรม และ บ้านพัก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓ ภายในโบสถ์มีพื้นที่กว้างขวาง สามารถจุคนได้ถึง ๓๐๐ กว่าคน เป็นสถานที่เหมาะสมที่จะประกอบพิธีกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในทุกฤดูกาล นอกจากนี้บริเวณ พื้นที่รอบๆ อาคาร ยังร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ และมีพื้นที่จอดรถซึ่งสามารถจอดได้ประมาณ ๘๐ คัน

            ส่วนในด้านการคมนาคม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเท็กซัส ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบิน DFW จึงมีความสะดวกในเรื่องการเดินทางเป็นอย่างยิ่ง ใช้เวลาเพียง ๒๕ นาที ในระยะทางประมาณ ๓๒ กิโลเมตร อีกทั้งศูนย์ฯ ยังตั้งอยู่ ณ กลางใจเมืองอาร์ลิงตัน (Arlington) คือระหว่างเมืองดัลลัส (Dallas) และเมืองฟอร์ทเวิร์ด (Fortword) ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น

            สำหรับกิจกรรมงานบุญของศูนย์ปฏิบัติธรรมเท็กซัส ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ ทุกวันเสาร์ ต้นเดือน ทางศูนย์ฯ จะจัดถ่ายทอดสด พิธีบูชาข้าวพระ โดยมีพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) นำสอนการ นั่งสมาธิ และนำประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกันทั่วโลก

            ส่วนทุกวันอาทิตย์ธรรมดา ภาคเช้าจะเป็นการปฏิบัติธรรม ต่อด้วยพิธีตักบาตร ถวายภัตตาหาร เป็นสังฆทาน และรับฟังพระธรรมเทศนาในภาคบ่าย

            สำหรับกิจกรรมงานบุญใหญ่ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ งานบุญวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และกิจกรรมงานบุญที่ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น งานบุญวันสงกรานต์ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรรมที่เนื่องในวันสำคัญ อาทิเช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการบวชอุบาสกอุบาสิกาแก้ว เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นต้น

            ส่วนกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ได้แก่ โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ โครงการอบรมธรรมทายาท และบรรพชาอุปสมบทหมู่ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสาธุชนผู้สนใจ และอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจ คือโครงการเทเหล้าเผาบุหรี่ หรือ No Alcohol & No Tobacco for a better life ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากหลายๆ หน่วยงานของภาครัฐ นับได้ว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่สนับสนุนให้สังคมห่างไกล จากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

           ตลอดระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา แม้จะเป็นศูนย์ฯน้องใหม่ในสหรัฐอเมริกา ที่เพิ่งก่อตั้ง แต่ก็ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาและสังคมมากมาย ในการพัฒนาศักยภาพบุคคล โดยเริ่มต้นที่คุณภาพของใจไปพร้อมๆ กับการปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรมขั้นพื้นฐาน อาทิเช่น การทำทาน รักษาศีล และการเจริญสมาธิภาวนา โดยยึดหลักการที่ว่า "สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคน ให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ" ต่อมาได้จดทะเบียน ชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า วัดภาวนาเท็กซัส หรือ Meditation Center of Texas (M.C.TX) เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติธรรม สำหรับทุกเชื้อชาติ ศาสนา ผู้แสวงหาความสุขภายในอย่างแท้จริง..

            สามารถติดต่อวัดภาวนาเท็กซัสได้ตามที่อยู่ดังนี้

วัดภาวนาเท็กซัส
Meditation Center of Texas ( M.C.TX )
1011 Thannisch Dr..Arlington, TX 76011 USA
Airport : Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
Tel. : +(1)  817  275  7700
Fax : +(1)  817  795 - 5468
E-mail : [email protected]

            สไมล์เวิลด์ ขอกราบอนุโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีทั่วโลก ที่ได้ร่วมกัน สถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ด้วยการมาร่วมกันหล่อองค์ พระธรรมกายประจำตัว เมื่อวันคุ้มครองโลก ๒๒เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ทุกคนคงยังเก็บภาพความปลื้มปีติ ประทับใจกับบุญใหญ่ ในครั้งนี้กันอยู่นะคะ ก่อนจากกันขอฝากโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่จากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาไว้ดังนี้ ค่ะ

             "สิ่งที่ต้องสั่งสม คือ บุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหา คือ พระรัตนตรัย ภายในเป้าหมายชีวิต คือ ที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทาง คือ ดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ เขตบรมโพธิสัตว์"

             และในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘ นี้ก็จะเป็นวันครบรอบ ๓ ปี ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา แล้วนะคะ ฉะนั้นเรามาช่วยกันขยายจานดาวธรรมให้กว้างไกลออกไปให้มากๆ นะคะ
            
            สไมล์เวิลด์ฉบับนี้ขอลาท่านผู้อ่านไปก่อน และฉบับหน้าจะพาท่านผู้อ่านไปเยี่ยมศูนย์ฯ แห่งไหนนั้น โปรดติดตามอ่านกันนะคะ

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๓๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร