วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗
กฐินจักรพรรดิ หมายถึง กฐินสามุคคี ซึ่งมีอานิสงค์ให้ได้สมบัติจักรพรรดิ ตักใช้เท่าไร ไม่รู้จักหมด...อ่านต่อ
เมื่อรับกฐินจักรพรรดิไปแล้วต้องเบิกบานทุกวันนะลูกนะ เลิกคิดเลยว่า จะทำไม่ได้ ทำไม่ได้ มีเพียงประการเดียวคือ ไม่ได้ทำ วิธีการนั้นมีอยู่ ผู้มีบุญรอคอยเราอยู่ทั่วโลก ย่อลงมาก็ภายในประเทศ...อ่านต่อ
ลูกเอ๊ย มีเรื่องหนึ่งในครอบครัวของพวกเรา ซึ่งถ้าใครปล่อยปละละเลย พยายามแก้ไขเสียเถอะ ถ้าแก้ไขได้ พี่น้องทุกๆ คนในครอบครัวจะรักกัน หลวงพ่อเคยเตือนพวกเรามาแล้วว่า สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในครอบครัวซึ่งพ่อแม่จะต้องรีบแก้ไข...อ่านต่อ
นอกจากเป็นวันพระแล้ว วันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์ ที่เราเลื่อนจากอาทิตย์ต้นเดือนมาเป็นวันนี้ เพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระ เราได้สั่งสมบุญนี้มาอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี แล้วก็ยังเป็นวันสมาธิโลก...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันมหามงคลที่ลูกทุกคนได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีกรรมอันสำคัญ คือการอัญเชิญพระพุทธปฏิมากรประดิษฐานบนยอดโดมอาคารภาวนา ๖๐ ปี ซึ่งพุทธปฏิมากรนี้เราได้ร่วมกันหล่อในวันที่ ๒๒ เมษายนที่ผ่านมา...อ่านต่อ
แต่หากเราได้รู้ว่า..แท้จริงแล้ว เธอเป็น นักรักชาติผู้ยิ่งใหญ่ ที่ปลุกกระแสมวลชนให้คล้อยตามถึงการกระทำที่ถูกต้องที่เธอชี้แจง ให้เห็น จนประวัติศาสตร์รัฐบาลไทยต้องจารึก ไว้เลยว่า สมแล้วที่เธอได้รับคะแนนการเลือกตั้ง...อ่านต่อ
หลวงพ่อครับ นักเรียนมักจะถามเสมอว่า วิชาความรู้ที่เขาเรียนในโรงเรียนนั้น ส่วนใหญ่ได้ประโยชน์นำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน และในการบริหารปัจจัย ๔ ของเขา แต่วิชาพระพุทธศาสนานั้น เมื่อศึกษาไปแล้วให้ประโยชน์อะไรกับผู้เรียนครับ ?...อ่านต่อ
หลวงพ่อเจ้าคะ ในฐานะที่เป็นแม่ก็พยายามสอนลูกให้ทำความดีหรือกรรมดี แต่เด็กสมัยนี้ต้องการเหตุผลค่ะ เขามักจะย้อนถามกลับมาว่า แม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดว่า อะไรคือกรรมดี อะไรคือกรรมชั่ว ซึ่งแม่ก็ตอบเขาไม่ค่อยถนัด จึงขอกราบเรียนถามหลวงพ่อว่า คำว่า "กรรม"...อ่านต่อ
คุณโยมตรงนี้คงต้องแยกเป็น ๒ ประเด็น เวลาแพทย์ตั้งใจรักษาคนไข้นั้น กรณีที่ ๑ แพทย์เองมีความรู้ในยุคนั้นๆ ไปไม่ทันโรค ก็รักษากันไปเท่าที่จะรักษาได้ ก็บอกว่า มีรอดบ้างตายบ้าง กรณีที่ ๒ ความรู้พอสู้กับโรคได้ทีเดียว แต่ประมาท แล้วไปทำเขาตาย...อ่านต่อ
เรื่องนรกสวรรค์เป็นเรื่องที่มีจริง แต่การที่จะอธิบายให้ใครฟังแล้วให้เขาเชื่อนั้นก็ไม่ง่ายนักหรอก เพราะว่าคนที่จะเข้าใจรับฟังได้ง่าย จะต้องมีพื้นใจผ่องใสพอสมควร แล้วคนที่จะมีใจผ่องใสพอสมควร คือใครบ้าง...อ่านต่อ
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ นำมาซึ่งสถาปัตยกรรมและอารยธรรมที่งดงาม ฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยพรมแดนทางธรรมชาติ...อ่านต่อ
ข่าวการปิดสถานบริการค้าประเวณีมีชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นข่าวใหญ่ ข่าวดังมาก เป็นที่กล่าวขวัญโดยทั่วไป ทั้งในหมู่พวกนักเที่ยวเล้าท์ของบริการค้าประเภทเดียวกัน ตัวหญิงบริการเอง ตำรวจท้องที่...อ่านต่อ
การสร้างบารมีเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้น จะต้องอาศัยกำลังใจอันมหาศาลและใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีที่ยาวนาน จนกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง พระพุทธเจ้าจึงแบ่งได้เป็น ๓ ประเภท...อ่านต่อ
ช่วงแรกที่เราต้อง ขึ้นไปสวดมนต์ที่ชั้นสอง ต้องเริ่มหัดขึ้นบันได 2-3 ขั้น...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ