วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ Smile World "วัดพุทธสตราสบูร์ก ฝรั่งเศส" โดย : บุณฑริกา

 

             ประเทศฝรั่งเศส ประเทศมหาอำนาจของโลกที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ นำมาซึ่งสถาปัตยกรรมและอารยธรรมที่งดงาม ฝรั่งเศสล้อมรอบด้วยพรมแดนทางธรรมชาติ ได้แก่ เทือกเขาพีเรนิส เทือกเขาแอลป์ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ช่องแคบอังกฤษ และมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้มีสภาพภูมิประเทศสวยงาม และภูมิอากาศเย็นสบายน่าอยู่อาศัยเป็นอย่างยิ่ง

             ประกอบกับความรุ่งเรืองในอดีต จึงทำให้มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์อยู่ทั่วทั้งประเทศ จึงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้สถานที่ท่องเที่ยว ๑๙ แห่งในฝรั่งเศสเป็นมรดกโลก นอกจากนั้นประเทศฝรั่งเศสยังได้เป็นที่ตั้ง ศูนย์กลางสำคัญแห่งสันติภาพของชาวยุโรป คือสภายุโรปและศาลสิทธิมนุษยชน ตั้งอยู่ที่เมือง Strasbourg ทางฝั่งตะวันออกของประเทศ หรือที่เรียกว่าเมืองหลวงของยุโรป สภายุโรปก่อตั้งภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากความคิดของชาวยุโรป ที่ปรารถนาให้ทุกคนรักใคร่ปรองดอง สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน

             เพราะเป็นเมืองแห่งความรักและศูนย์กลาง สันติภาพของชาวยุโรป เมืองสตราสบูร์ก จึงได้มีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ทุกคนได้พบกับสันติภาพภายใน เป็นความสุขที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ และมีจุดกำเนิดมาจากศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย นั่นคือวัดพุทธสตราสบูร์ก

             วัดพุทธสตราสบูร์กก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ โดยความเมตตาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) และพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ที่ปรารถนาจะให้วัดเป็นศูนย์กลาง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน และปรารถนาที่จะให้ชาวโลกได้พบกับสันติสุขที่แท้จริง

             วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งวัด ก็เพื่อที่จะเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา และยกระดับคุณภาพของจิตใจ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์

             ปัจจุบันวัดพุทธสตราสบูร์กได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มคนไทยและลาว อาทิเช่น การจัดกิจกรรมบูชาข้าวพระทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน การจัดงานบุญตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย การจัดงานบวชธรรมทายาท การจัดปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ การติดต่อ ปฏิสัมพันธ์กับองค์กรพุทธต่างๆ ในยุโรป และการสนับสนุนกิจกรรมงานบุญต่างๆ ที่สืบเนื่องกับวัดพระธรรมกาย เป็นต้น

             นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนในพื้นที่ เช่น การสอนสมาธิสำหรับคนฝรั่งเศสและผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นสื่อกลางการสอน โดยจะจัดให้มีขึ้นทุกเย็นวันพุธ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. เริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และ ถามตอบปัญหาธรรมะ การสอนภาษาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย และการปฏิบัติธรรมนอกสถานที่สำหรับชาวต่างประเทศ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษากลางในการสื่อสาร

             บัดนี้ วัดพุทธสตราสบูร์กและเหล่าพุทธบริษัททั้ง ๔ ได้มุ่งมั่นที่จะสานต่อมโนปณิธาน อันแน่วแน่ของครูบาอาจารย์ เพื่อนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่ชาวยุโรป และขยายวิชชาธรรมกาย ไปทั่วโลกสืบต่อไป

 

สถานที่ตั้ง วัดพุทธสตาร์สบูร์ก
Dhammakaya Centre International de la Meditation
21, boulevard de Nancy
6700 Strasbourg France
Tel    : +(33)-338-326-915
Fax   : +(33)-388-299-919
E-mail : [email protected]

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๓ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร