หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................


จานดาวธรรม เปิดสื่อบุญ เข้าสู่บ้าน
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       ความรู้เรื่องนี้มีความจำเป็นสำหรับตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีความรู้ตรงนี้ เราอาจดำเนินชีวิตผิดพลาด...

..........................................................................................................................................


ความสำคัญของวันวิสาขบูชา ในมุมที่นักสร้างบารมีควรมอง
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

         วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวของพระพุทธองค์...

..........................................................................................................................................


ต้นแบบต้นบุญของการบำเพ็ญเนกขัมมบารมี
โดย : พระนิรันดร์ สุวีโร
       หลวงพี่ได้มีโอกาสมาวัดครั้งแรก สิ่งที่ประทับใจอย่างแรกก็คือบรรยากาศและความร่มรื่น ความเรียบร้อย...
..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
ให้ได้มากกว่าคำว่า "รัก" ไหม..??
โดย ธัน ธนวรรธ

        หากติดตามความเคลื่อนไหวในวงการโฆษณา จะสังเกตเห็นว่าเมื่อหลายปีก่อน มีโฆษณาที่กระตุ้นจิตสำนึก...

..........................................................................................................................................


World No Tobacco Day Awards 2004
องค์การอนามัยโลกถวายรางวัลแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์
เรื่องจากปก : นิตยา จรุงจิตต์

         ดร.กุมารา รายห์ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกมอบรางวัล...

..........................................................................................................................................


คำกล่าวสดุดี ผู้ได้รางวัล
World No Tobacco Day Awards 2004
โดย : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

       ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท  เกล้ากระหม่อมฉันนางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
นักศึกษาควรวางตัวอย่างไร ในมหาวิทยาลัย
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อเจ้าคะ ขณะนี้ลูกกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่นี่ลูกมีเพื่อนมากหน้าหลายตา ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
สมาธิช่วยให้การเรียนของลูกดีขึ้นจริงหรือ ?

โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อเจ้าคะ การที่ดิฉันให้ลูกฝึกนั่งสมาธิ จะช่วยให้การเรียนของลูกดีขึ้นหรือไม่เจ้าคะ ?...

..........................................................................................................................................


ทุกคนสามารถตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าได้

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาของเรา ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดา...

..........................................................................................................................................


บทความพิเศษ
วิสาขบูชา ผู้คว้าธงชัยในสมรภูมิธรรม
โดย : อุบลเขียว

         นับได้สองพันห้าร้อยกว่าปี ที่พระพุทธศาสนา ได้ตั้งมั่นหยัดยืนอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธา เหล่าทายาทธรรม...

..........................................................................................................................................


จานดาวธรรม สื่อศีลธรรม สู่สังคม
บก.

         ปัจจุบัน สังคมไทยกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาอาชญากรรม...

..........................................................................................................................................


จานดาวธรรม สื่อสีขาว สร้างใจใส
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

         ความใส ความหมองของใจ ต้องจำนะลูกนะ สองคำนี้ต้องจำเอาไว้ให้ดี ใสกับหมอง แล้วเลือกอย่างเดียว...

..........................................................................................................................................


นานาทรรศนะ
ประโยชน์ของการติดดาวธรรมในโรงพยาบาล

         จากบทพิสูจน์หนึ่งที่ ทำให้แพทย์ พยาบาล ต้องทึ่งเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้ผลมากวิธีหนึ่ง...

..........................................................................................................................................


นานาทรรศนะ
"ตึกช้าง" ตึกแรกของ กทม. ที่ติดจานดาวธรรม

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ Vet Product Group...

..........................................................................................................................................


ดาวธรรม.. สื่อเปลี่ยนชีวิต
โดย : ปราณี ชัยผดุง

         จากบทพิสูจน์หนึ่งที่ ทำให้แพทย์ พยาบาล ต้องทึ่งเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้ผลมากวิธีหนึ่ง คือ...

..........................................................................................................................................


วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
ศูนย์สาขาแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย : บุณฑริกา

                ด้วยมโนปณิธานที่แน่วแน่ ของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org