ความเหนื่อยที่ลงทุน เพื่อทำบุญสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ความงดงาม แห่งใจ ใครมีอยู่ ท่านผู้รู้ ยกย่อง ซ้องสรรเสริญ
...อ่านต่อ
ตรุษจีน..ตรึกใจมั่น มุ่งใฝ่ฝันสร้างบารมี
...อ่านต่อ
“ตนเองแล เป็นที่พึ่ง แห่งตนหนอ” พึ่งคนอื่น ไม่ได้เรื่อง ฝันเฟื่องรอ
...อ่านต่อ
ขอความรัก..จงทับทวี ขอความดี..จงแผ่ไพศาล
...อ่านต่อ
วันคืนกาล..ผ่านไป ไม่หยุดนิ่ง สรรพสิ่ง สรรพชน ได้ยลเห็น
...อ่านต่อ
พระ..มงคล เทพมุนี..ศรีสาวก ผู้..ยอยก พุทธศาสนา วิชชาใส
...อ่านต่อ
เชิญสร้างบุญ บารมี ความดีเถิด การได้เกิด เป็นมนุษย์ สุดยากหนา
...อ่านต่อ
“บาปกรรม”ใครทำไว้ ต้องชดใช้ในกรรมนั้น กรรมบาปสาปลงทัณฑ์ โทษมหันต์ทุกข์ทรมาน
...อ่านต่อ
ทำดี..ย่อมได้ดี ทำทุกที..ดีทุกหน
...อ่านต่อ
ขอดวงใจ ทุกดวง ของปวงศิษย์ จงเชื่อมชิด ติดใส ในกลางศูนย์
...อ่านต่อ
มองกัน..อย่างเป็นมิตร คิดกัน..อย่างเป็นญาติ
...อ่านต่อ
เกิด..เป็นมนุษย์ สุดดี ที่สุดแล้ว แก่..บุญแก้ว บารมี ศรีสวัสดิ์ผล
...อ่านต่อ
ความไม่กล้า..ทำให้ ใจหดหู่ ความไม่สู้..ทำให้ ใจสิ้นหวัง
...อ่านต่อ
“ดวงตา”ดี จับจ้อง มองความดี “ดวงใจ”มี ศรัทธา ปัญญาไสว
...อ่านต่อ
ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น นั่นจริงแท้ ดีไม่แปร เป็นชั่ว บาปมัวหมอง
...อ่านต่อ
ชมภาพความ งามใส ให้ปลื้มจิต ชมมวลมิตร งามใส น้ำใจหนุน
...อ่านต่อ
“แก้วบรมจักรพรรดิ” รัตนะใส แก้วนำชัย นำศาสน์ สมปรารถนา แก้วนิมิต ประดิษฐาน ญาณวิชชา
...อ่านต่อ
การบันทึก สื่อภาพ อาบบุญใส คือการให้ หนทาง สว่างสวรรค์
...อ่านต่อ
“ธุดงค์ธรรมยาตรา” สองมกราฯห้าแปดใส คือ“ธุดงค์ธรรมชัย” บุญยิ่งใหญ่อนันต์กาล
...อ่านต่อ
วันพ่อ..ก่อบุญใส ส่งบุญให้พ่อของฉัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร