คุณยายอาจารย์ (อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง) เกิดเมื่อวันพุธ ขึ้น 10 ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา พ.ศ. 2452
...อ่านต่อ
หลวงปู่วัดปากน้ำมุ่งสอน รักษาศีล ทำทาน นั่งสมาธิ เพื่อให้เชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรม
...อ่านต่อ
ตั้งจิตอธิษฐานให้ได้บวช และจะไม่ลาสิกขาจนตลอดชีวิต ท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุได้ 22 ปี ใน พ.ศ. 2449
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ตรงกับวันมาฆบูชามีพื้นที่ในระยะบุกเบิกสร้างวัด 196 ไร่
...อ่านต่อ
โครงการทางก้าวหน้าเป็นโครงการเชิงการทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่เริ่มจากระดับเล็ก ภายในสถาบันการศึกษา
...อ่านต่อ
รางวัลโล่พระราชทาน ประวัติศาสตร์ตอนสำคัญของ ทางก้าวหน้าŽ และการทำกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ฯ
...อ่านต่อ
ในปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิตฉบับธรรมทายาท
...อ่านต่อ
ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกกับเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ที่เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย กว่าล้านคน ณ ผืนแผ่นดินไทย
...อ่านต่อ
ช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2535 - 2540 มีการเปลี่ยนระบบการสอบ เป็นการวัดผลจากการสอบรอบเดียวตั้งแต่การสอบครั้งที่ 11
...อ่านต่อ
ลักษณะของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยกิจกรรมจัดนิทรรศการ
...อ่านต่อ
กิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้นในการจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2528 คือการแข่งขัน เล่านิทานชาดก
...อ่านต่อ
ในการจัดนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2527 ได้มีการพัฒนาการที่สำคัญ คือ การสร้างชุดนิทรรศการ มงคลชีวิต
...อ่านต่อ
นักศึกษาที่มาชมนิทรรศการได้รับประโยชน์จากหลักธรรมในมงคล 38 ประการ และได้ความรู้ ความเข้าใจ
...อ่านต่อ
ปัจจุบัน ตามโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีชมรมพุทธศาสตร์หรือชมรมที่มีกิจกรรมทางธรรมะอยู่หลายแห่ง
...อ่านต่อ
สถาบันการศึกษากัลยาณมิตร นอกจากจะหมายถึงโรงเรียนแล้ว ยังหมายถึง วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ
...อ่านต่อ
โรงเรียนกัลยาณมิตรแต่ละโรงเรียน ต่างมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันในการฝึกอบรมนักเรียนให้มีอริยวินัย
...อ่านต่อ
ผู้กล้าหาญที่เนรมิต บ้านของตนเองให้เป็นบ้านแก้วกลางสลัม คือ กัลยาณมิตรนพรัตน์ พันธุ์เพ็ชร์
...อ่านต่อ
การเปิดบ้านกัลยาณมิตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมบ่มนิสัยสมาชิกทุกๆ คน ในบ้านให้เป็นกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
บ้านกัลยาณมิตร จะเป็นโครงการสำคัญยิ่ง ในการปลูกฝังอบรมเยาวชนตลอดทั้งประชาชนในชาติ ให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ
...อ่านต่อ
สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของบ้านกัลยาณมิตรก็คือ ห้องพระ พระอุโบสถมีความสำคัญต่อวัดในพระพุทธศาสนาฉันใด
...อ่านต่อ
ถึงเวลาแล้วที่ชาวพุทธไทยทุกคนจะต้องตื่นขึ้นมาปรับปรุงตนให้เป็นคนดี และร่วมกันสร้างเครือข่ายคนดีตามกลวิธีในเรื่องทิศ 6
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล