**นิทานชาดก แนะนำ/เกี่ยวข้อง

รวมนิทานชาดกพร้อมภาพประกอบสีสดใส ข้อคิดจากชาดก นิทานชาดกภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน

นิทานชาดก : สู้ไม่ถอย วัณณุปถชาดก ว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน

ในอดีต ณ เมืองพาราณสี มีพ่อค้าคนหนึ่งบรรทุกสินค้า ไปขายต่างเมืองเป็นประจำ คราวหนึ่งพ่อค้าและบริวารนำสินค้าบรรทุกเกวียน ๕๐๐ เล่ม เดินทางข้ามทะเลทรายเป็น ระยะทางถึง ๖๐ โยชน์...อ่านต่อ
Once on a time in the city of Benares, the Bodhisatta was born into a trader’s family. On one occasion he used to travel about trading with 500 carts and came to a sandy wilderness sixty leagues across....อ่านต่อ

นิทานชาดก : สามสหาย ช้าง ลิง นกกระทา ติตติรชาดก ว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อม

ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีสัตว์ ๓ ชนิด อาศัยอยู่ด้วยกัน ที่ต้นไทรใหญ่กลางป่าสัตว์ทั้ง ๓ ชนิด คือ นกกระทา ลิง และช้าง...อ่านต่อ
สัตว์ทั้ง ๓ ต่างไม่มีความเคารพ ยำเกรงกัน จึงหาความสงบไม่ได้ ต่างมีความรู้สึกโกรธเคืองกันอยู่ เนือง ๆ จนกระทั่งวันหนึ่ง...อ่านต่อ
Once on a time, hard by a great banyan-tree on the slopes of the Himalayas, there dwelt three friends, … … a partridge, a monkey, and an elephant....อ่านต่อ
One day, the thought came to them that it was not seemly for them to live in this way and that they ought to find out which of their number was the senior and to honor him....อ่านต่อ

นิทานชาดก : หนุ่มน้อยเจ้าปัญญา จุลลกเศรษฐีชาดก ว่าด้วยความฉลาดในการสร้างฐานะ

ครั้งหนึ่งในอดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อจุลลกะเป็นผู้มีความสามารถ พยากรณ์เหตุการณ์ ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยเหตุจากนิมิตต่างๆ...อ่านต่อ
  ชายหนุ่มขอให้คนเกี่ยวหญ้ารอให้ตนขายหญ้าก่อน ต่อมาในวันนั้นเขาได้หญ้าถึง ๕๐๐ ฟ่อน เมื่อพ่อค้าม้าหาซื้อหญ้า จากที่ใดไม่ได้ จึงต้องซื้อจากเขาเป็นเงินสูงถึง ๑,๐๐๐ กหาปณะ และทำให้คนเกี่ยวหญ้า ขายหญ้าได้ราคาดีตามไปด้วย...อ่านต่อ
Once on a time when Brahmadatta was reigning in Benares in Kasi, the Bodhisatta was born into the Treasurer’s family and growing up was made Treasurer, being called Treasurer Little. A wise and clever man was he with a keen eye for signs and omens. One day on his way to wait upon the king,...อ่านต่อ
‘I got an idea; let sell them to the king’s potter.’ The sale of his wood brought in sixteen pennies to him, as well as five bowls and other vessels....อ่านต่อ

นิทานชาดก : โภชาชานียะ อาชาใจเพชร โภชาชานียชาดก ว่าด้วยความเพียรอันยิ่งใหญ

ในอดีตกาลสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสี พระองค์มีม้าสินธพ อาชาไนย*ชื่อว่า " โภชาชานียะ" เป็นม้าที่ได้รับการฝึกมาแล้วอย่างดีเยี่ยม...อ่านต่อ

นิทานชาดก : พระเจ้ามหาสีลวราช มหาสีลวชาดก ว่าด้วยการปรารภความเพียร

ในอดีตกาล ณ กรุงพาราณสี มีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่า พระมหาสีลวราช พระองค์ทรงเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถ มีน้ำพระทัยเปี่ยมไป ด้วยพระเมตตากรุณา ทรงปกครองแผ่นดิน...อ่านต่อ
เมื่อพระเจ้าโกศล ยกทัพเข้ามาประชิด เมืองพาราณสีอย่างง่ายดาย จึงเกิด หวาดระแวงว่าพระเจ้ามหาสีลวราชจะวางกลอุบายไว้หรือเปล่า จึงได้ส่งพระราชสาส์นมาทูลถามว่าจะยอมยกพระราชสมบัติให้หรือว่าจะรบ...อ่านต่อ
พระเจ้ามหาสีลวราช คาดคะเนถึงภัยที่จะมีขึ้นอยู่แล้ว จึงทรงนัดแนะอุบายให้กับเหล่าบรรดา เสนาอำมาตย์ และแม่ทัพไว้ว่า เมื่อพวกสัตว์ป่าวิ่งรี่เข้ามาก็ให้ตะโกนพร้อมกันดังๆ เสียงนั้นดังกึกก้องไปทั่วทั้งป่าช้า ทำให้พวกมันตกใจกลัวและวิ่งหนีไป...อ่านต่อ
เมื่อพระองค์ได้พระขรรค์คู่พระหัตถ์ก็ทรงผ่าศพออกเป็นสองซีกเท่าๆกันตั้งแต่หัวลงมา พระราชทานแก่ยักษ์ทั้งสองตน เมื่อยักษ์ได้กินเนื้อซากศพสมใจอยากแล้ว ก็สำนึกในพระกรุณา จึงกราบทูลอาสาจะสนองพระราชประสงค์ต่อไป...อ่านต่อ

นิทานชาดก : วานรเจ้าปัญญา ตโยธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีธรรม ๓ ประการ

ครั้งหนึ่งในอดีตกาล ณ ป่าหิมพานต์ มีลิงจ่าฝูงตัวหนึ่งมีนิสัยใจคอโหดเหี้ยม ขี้ระแวงกลัวลิงตัวอื่นจะมาแย่งตำแหน่งจ่าฝูงไปจากตน แม้แต่ลูก...อ่านต่อ

นิทานชาดก : ปัญจาวุธกุมาร เจ้าชายใจเพชร ปัญจาวุธชาดก ว่าด้วยการทำความเพียร

ในอดีตกาล ณ เมืองพาราณสี มีกษัตริย์พระองค์์หนึ่งทรงพระนาม ว่าพระเจ้าพรหมทัต ทรงปกครอง บ้านเมือง โดยทศพิธราชธรรม ประชาชนอยู่อย่าง...อ่านต่อ
ยักษ์ขนเหนียวนั่งนิ่งฟังคำของปัญจาวุธกุมารอย่างสงบ นับเป็นการฟังธรรมครั้งแรกในชีวิตของมัน เจ้ายักษ์รู้สึกเลื่อมใส ศรัทธา จึงตั้งใจฟังเป็นอย่างดี ปัญจาวุธกุมาร จึงขอให้ยักษ์รักษาศีล ๕ แล้วเตือนให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท...อ่านต่อ
Once upon a time when King Brahmadatta reigned over the City of Benares, the citizen of the kingdom lived happily under the King’s sovereignty and virtues....อ่านต่อ
However the situation could not make the diehard Prince quail or tremble with fear. The ogre had never before seen such a resolute person as this. He so became respected the young Prince’s intrepidity....อ่านต่อ

นิทานชาดก : พญาสุนัขเจ้าปัญญา กุกกรชาดก ว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ

ครั้งอดีตกาล ในสมัยพระเจ้าพรหมทัตทรงปกครองกรุงพาราณสี พระองค์ทรงโปรดการประพาสอุทยานเป็นอันมาก...อ่านต่อ
ด้วยความคิดที่ไม่รอบคอบของพระราชา บรรดาสุนัขนอกวัง จึงถูกฆ่าตายราวกับใบไม้ร่วง เหล่าสุนัขนอกวัง ได้รับความยากลำบาก จึงปรึกษาหารือเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น...อ่านต่อ
ณ พระราชวัง อันโอ่อ่าสง่างาม แห่งกรุงพาราณสี เมื่อทหารเห็นพญาสุนัข ก็จะตรงเข้ามาจับ แต่ด้วยแรงอธิษฐาน พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงมีพระเมตตา...อ่านต่อ
พระเจ้าพรหมทัตทรงซาบซึ้งพระทัยยิ่งนัก โปรดให้กั้นเศวตฉัตรแก่พญาสุนัข พญาสุนัขจึงแสดงทศพิธราชธรรมถวายและขอให้พระองค์ตั้งมั่นอยู่ในศีลห้า ให้บำรุงพระชนกชนนี ดำรงอยู่ในความไม่ประมาทตลอดไป...อ่านต่อ

นิทานชาดก : พญากวางใจเพชร นิโครธมิคชาดก ว่าด้วยการรู้จักเลือกหัวหน้า

ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ใกล้กรุงพาราณสี เป็นที่อาศัยของกวางฝูงใหญ่ ๒ ฝูง ฝูงละประมาณ ๕๐๐ ตัวแต่ละฝูงมีพญากวางเป็นหัวหน้าปกครองพญากวางฝูงหนึ่งชื่อ นิโครธ...อ่านต่อ
ตั้งแต่นั้นมา กวางบริวารทั้งหลายจึงไม่ต้องสะุดุ้งกลัวภัยตลอดเวลา จนกระทั่งวันหนึ่ง นางกวางพยายามพูดขอร้องพญาสาขะ เพื่อรอให้ตนคลอดลูกออกมาก่อน นางกวางท้องแก่ เสียใจมาก จึงวิ่งเตลิดไปยังฝูงของพญานิโครธ...อ่านต่อ
เมื่อพ่อครัวเห็นว่าเป็นพญากวางก็ตกใจ จากนั้นจึงรีบไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบ นับแต่นั้นเป็นต้นมา พระราชาทรงรักษาศีลห้า และปกครองให้ประชาชนตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงามโดยตลอด...อ่านต่อ

นิทานชาดก : กระต่ายตื่นตูม ทัทธภายชาดก ว่าด้วยพวกกระต่ายตื่นตูม

ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ริมทะเลไม่ห่าง จากกรุงพาราณสี มากนัก มีดงตาลแห่งหนึ่งมีต้นมะตูมขึ้นปะปนอยู่ ในบริเวณนั้นมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งได้อาศัยใบตาลแห้งเป็นที่พักอาศัยอยู่เสมอ...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ริมทะเลไม่ห่าง จากกรุงพาราณสี มากนัก มีดงตาลแห่งหนึ่งมีต้นมะตูมขึ้นปะปนอยู่ ในบริเวณนั้นมีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งได้อาศัยใบตาลแห้งเป็นที่พักอาศัยอยู่เสมอ...อ่านต่อ
นิทานชาดก

แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ นิทานชาดก มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก คือ เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความ เพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษา เพื่อให้เป็น นิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรมเพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี

นิทาน, นิทานชาดก, นิทานไทย, นิทานธรรมะ, นิทานธรรมะไทย, นิทานเด็ก, คุณธรรม, การ์ตูนธรรมะ, การ์ตูนไทย, การ์ตูนภาพ, การ์ตูนช่อง, การ์ตูนนิทาน, การ์ตูนเด็ก, การ์ตูนสีขาว, นิทานธรรมะออนไลน์, นิทานธรรมะสอนคุณธรรม พระโพธิสัตว์, พุทธศาสนา, สื่อธรรมะ,สื่อธรรมะ, วีดีโอธรรมะ, ธรรมะ, ธรรมะออนไลน์, ทศชาติ, พุทธประวัติ, กฎแห่งกรรม, ศาสนาพุทธ, พระพุทธศาสนา, พุทธศาสนา, พระรัตนตรัย, กัลยาณมิตร, เว็บกัล, วัดพระธรรมกาย, ธรรมกาย, chadok, chataka, tale, yarn, merit, virtue, Buddhist, story of lord buddha, fable, thai cartoon, thai manga kal, webkal, kalyanamitra,kalyanamit, dhamma vdo, buddhism, buddhist, buddha, moral, law of kamma