กฎแห่งกรรม

วันที่ 14 กพ. พ.ศ.2558

 

กฎแห่งกรรม

 

 กฎแห่งกรรม คือ กฎแห่งการกระทำ  หรือ กฎแห่งเหตุและผล ประกอบเหตุอย่างนี้  ต้องไปมีผลอย่างนั้น ประสบผลอย่างนี้  เพราะประกอบเหตุมาอย่างนั้น

 

กรรม คือ การกระทำทางกาย ทางวาจา และทางใจ  จะดีหรือชั่ว เจตนาหรือไม่เจตนา จะน้อยหรือมาก  ล้วนมีผลทั้งสิ้น ที่ไม่มีผลไม่มีเลย

 

 ธรรมะคุณครูไม่ใหญ่