วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรประจำปี ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย เวลา 12.30 – 12.00 น. แก่นักเรียนอภิธรรมศึกษาทางไกล ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 4 จำนวน 50 ท่าน ในพิธีในครั้งนี้ทางสำนักเรียนก็ได้จัดให้มีการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านในหลักสูตรอภิธรรมบัณฑิตจำนวน 59 รูป ซึ่งเป็นปีที่ 2 ที่ได้มี
...อ่านต่อ
เยาวชนหญิงของไทย ที่ทั้งเก่งและดีสามารถไปสร้างชื่อเสียงได้ถึงในต่างแดน จากสถาบันครอบครัวที่ปลูกฝังสิ่งที่เป็นประโยชน์ หล่อหลอมเลี้ยงดูให้เติบโตด้วยคุณธรรมไปพร้อม ๆ กันนี้ ดังเช่น นางสาวพิชญานิน หวังชาลาบวร หรือน้องลินิน อายุ 18 ปี เพิ่งสอบเอนทรานซ์ติดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศจีน ด้วยคะแนนรวมเป็นที่ 1 ของทุกคณะในกลุ่มของนักเรียนต่างชาติทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเด็กไทยคนแรกที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย
...อ่านต่อ
จากงานวันคุ้มครองโลก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ในตอนเช้าเป็นพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ จำนวน 50,000 รูป และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท
...อ่านต่อ
สมาธิเปลี่ยนชีวิต ..จาก เด็กหนุ่มสติแตก! เมื่อใจหยุด สติกลับ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
...อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการสัมมนาเพื่อจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป ประกอบการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ณ ห้องสัมมนาจักรแก้ว 4 อาคารสำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีพระอาจารย์ 4 รูป และมีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 6 โรงเรียน จากทั่วประเทศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง,โรงเรียน
...อ่านต่อ
ผ่านไปแล้วสำหรับวันคุ้มครองโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จ. ซึ่งเป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันแห่งการสร้างมหาทานบารมี และสั่งสมบุญของสาธุชนผู้ใจบุญทั้งจากภายในประเทศและทั่วโลก ด้วยการถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์จาก 20,000 วัดทั่วประเทศ และหล่อพระธรรมกายประจำตัว 100,000 องค์ เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ตรงกับวันคุ้มครองโลกในปีนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้น ระหว่างเวลา 9.00-20.00 น. เพื่อยืนยันว่าโลกจะสงบร่มเย็นและมีสันติสุขได้ ต้องเริ่มจากการปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นต้น จนเกิดสันติสุขภายในตนเอง ในครอบครัว และขยายวงกว้างไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลกต่อไป
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2550 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ต. เกาะหลัก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2550 ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30 น. ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ในเวลา 7.00 น เป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ/วันทาสีมา จากนั้นเป็นพิธีขอขมา พิธีบรรพชา รับศีล ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมธรรมกิตติ เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ เป็นพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
ณ ดินแดนอันแสนทุรกันดาร ที่แม้แต่การประกอบกสิกรรมใดๆ แทบจะไม่ได้ผล เนื่องจากดินเปรี้ยว หนทางที่จะติดต่อกับตัวเมือง ต้องอาศัยการเดินเท้ากว่า ๒ วัน หรือโดยสารทางเรือ ในแม่น้ำที่มี จระเข้อาศัยอยู่ เป็นสถานที่ที่ใครๆ ไม่คิดอยากมาอยู่อาศัย
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันอุบัติภัยทางธรรมชาติมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคกลาง ภัยแล้งภาคอีสาน หมอกควันปกคลุมภาคเหนือ หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ภัยอันตรายเกิดขึ้น หลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตือนภัยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครตระหนักนัก
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันอุบัติภัยทางธรรมชาติมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคกลาง ภัยแล้งภาคอีสาน หมอกควันปกคลุมภาคเหนือ หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ภัยอันตรายเกิดขึ้น หลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตือนภัยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครตระหนักนัก
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน นับเป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่ง สาธุชนผู้มีบุญทั้งจากภายในและต่างประเทศจะได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการประกอบบุญใหญ่ในพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม ประดิษฐานไว้ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ไปอีกนานนับพันปี
...อ่านต่อ
เพลงชาติที่ดังขึ้นทุกเช้า และในยามเย็นของทุกวัน บ่งบอกถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย ของเหล่าบรรพชน ที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ ได้เสียเลือดเนื้อทุกอย่าง ยากที่ใครจะบ่งบอกได้ถึงความสูญเสีย จนได้มาเป็นแผ่นดินไทยอย่างภาคภูมิใจ ในปัจจุบันสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า นี่คือดินแดนสยามนั้น
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานจันทปุระ ร่วมกับ ศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2550 ” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ วัดสวนมะม่วง อ. เมือง จ. จันทบุรี โดยมี พระครูสิริปัญญาวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ คุณศิริรัตน์ หอมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุศร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณคู่กับประเพณีตรุษ หรือที่เรียกกันรวม ๆ ว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่า และวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
...อ่านต่อ
ผืนแผ่นดินกว้างใหญ่บนโลก แบ่งกันเป็นทวีป ประเทศ และภูมิภาค เส้นแบ่งเขตแดนไม่ได้สร้างความแตกต่างของผืนดินแต่อย่างใด ยังคงความเป็นผืนดินเดียวกันตั้งแต่เหนือจรดใต้ ผืนน้ำจรดผืนฟ้า เช่นเดียวกับสิ่งดีงามทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมส่งผลเป็นความสุข ความชื่นใจเสมอ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด เพราะความดีเป็นของสากล ที่หลอมรวมความเป็นมนุษยชาติไว้ด้วยกัน
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการอบรมค่าย “รวมดาวแห่งความดี ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้าครั้งที่ 25” โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการ
...อ่านต่อ
จากโอกาสที่เข้าไปกราบนมัสการ พระคุณเจ้าผู้อุทิศ ชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่ง ใน ๒๖๖ วัด ท่านคือ พระสุเทพ ญาณเทโว พรรษา ๑๓ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลวัน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พระอาจารย์ท่านได้เปิดใจให้ฟังว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร