จากงานวันคุ้มครองโลก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้จัดกิจกรรมงานบุญใหญ่ขึ้นตลอดทั้งวัน ตั้งแต่ในตอนเช้าเป็นพิธีปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ช่วงบ่ายจะเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการจาก 20,000 วัดทั่วประเทศ จำนวน 50,000 รูป และพระภิกษุสงฆ์จากนิกายเถรวาท
...อ่านต่อ
สมาธิเปลี่ยนชีวิต ..จาก เด็กหนุ่มสติแตก! เมื่อใจหยุด สติกลับ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 12 เขตทั่วประทศ ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูเพื่อเขียนแผนพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ วัตถุประสงค์ในเนื้อหาใช้หลักอริยมรรคมีองค์ 8 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแม่บทในการจัดการศึกษา บูรณาการลงสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
...อ่านต่อ
ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชน ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้จัดการสัมมนาเพื่อจัดทำชุดสื่อการเรียนรู้สำเร็จรูป ประกอบการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ณ ห้องสัมมนาจักรแก้ว 4 อาคารสำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. โดยมีพระอาจารย์ 4 รูป และมีตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมสัมมนารวมทั้งสิ้น 10 ท่าน จาก 6 โรงเรียน จากทั่วประเทศ โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง,โรงเรียน
...อ่านต่อ
ผ่านไปแล้วสำหรับวันคุ้มครองโลก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธรรมกาย จ. ซึ่งเป็นวันแห่งมหาปีติ เป็นวันแห่งการสร้างมหาทานบารมี และสั่งสมบุญของสาธุชนผู้ใจบุญทั้งจากภายในประเทศและทั่วโลก ด้วยการถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์จาก 20,000 วัดทั่วประเทศ และหล่อพระธรรมกายประจำตัว 100,000 องค์ เพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2550 ตรงกับวันคุ้มครองโลกในปีนี้ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดงานบุญใหญ่ขึ้น ระหว่างเวลา 9.00-20.00 น. เพื่อยืนยันว่าโลกจะสงบร่มเย็นและมีสันติสุขได้ ต้องเริ่มจากการปฏิบัติตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา และไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) เป็นต้น จนเกิดสันติสุขภายในตนเอง ในครอบครัว และขยายวงกว้างไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลกต่อไป
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2550 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ต. เกาะหลัก อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานอุบลราชธานี จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ. 2550 ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ 8 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30 น. ณ ธุดงคสถานอุบลราชธานี ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี ในเวลา 7.00 น เป็นพิธีเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ/วันทาสีมา จากนั้นเป็นพิธีขอขมา พิธีบรรพชา รับศีล ครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระครูอุดมธรรมกิตติ เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ เป็นพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
ณ ดินแดนอันแสนทุรกันดาร ที่แม้แต่การประกอบกสิกรรมใดๆ แทบจะไม่ได้ผล เนื่องจากดินเปรี้ยว หนทางที่จะติดต่อกับตัวเมือง ต้องอาศัยการเดินเท้ากว่า ๒ วัน หรือโดยสารทางเรือ ในแม่น้ำที่มี จระเข้อาศัยอยู่ เป็นสถานที่ที่ใครๆ ไม่คิดอยากมาอยู่อาศัย
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันอุบัติภัยทางธรรมชาติมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคกลาง ภัยแล้งภาคอีสาน หมอกควันปกคลุมภาคเหนือ หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ภัยอันตรายเกิดขึ้น หลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตือนภัยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครตระหนักนัก
...อ่านต่อ
ในปัจจุบันอุบัติภัยทางธรรมชาติมีให้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ธรณีพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เหตุการณ์แผ่นดินไหว น้ำท่วมภาคเหนือ-ภาคกลาง ภัยแล้งภาคอีสาน หมอกควันปกคลุมภาคเหนือ หรือแม้แต่ภาวะโลกร้อน ฯลฯ ภัยอันตรายเกิดขึ้น หลากหลายรูปแบบ และมีแนวโน้มสลับซับซ้อนทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งเหล่านี้ได้รับการเตือนภัยมานานแล้ว แต่ไม่ค่อยมีใครตระหนักนัก
...อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน นับเป็นโอกาสที่ดีอีกวันหนึ่ง สาธุชนผู้มีบุญทั้งจากภายในและต่างประเทศจะได้ร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการประกอบบุญใหญ่ในพิธีถวายมหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด ณ มหารัตนวิหารคด และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว ณ ลานธรรม ประดิษฐานไว้ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ไปอีกนานนับพันปี
...อ่านต่อ
เพลงชาติที่ดังขึ้นทุกเช้า และในยามเย็นของทุกวัน บ่งบอกถึงความรักและหวงแหนแผ่นดินไทย ของเหล่าบรรพชน ที่ได้ฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ ได้เสียเลือดเนื้อทุกอย่าง ยากที่ใครจะบ่งบอกได้ถึงความสูญเสีย จนได้มาเป็นแผ่นดินไทยอย่างภาคภูมิใจ ในปัจจุบันสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่า นี่คือดินแดนสยามนั้น
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานจันทปุระ ร่วมกับ ศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี จัดงาน “พิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2550 ” เมื่อวันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 06.00 – 11.30น. ณ วัดสวนมะม่วง อ. เมือง จ. จันทบุรี โดยมี พระครูสิริปัญญาวงศ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ คุณศิริรัตน์ หอมประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุศร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยประเพณีหนึ่งที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณคู่กับประเพณีตรุษ หรือที่เรียกกันรวม ๆ ว่าประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้วันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันส่งท้ายปีเก่า และวันที่ ๑ มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
...อ่านต่อ
ผืนแผ่นดินกว้างใหญ่บนโลก แบ่งกันเป็นทวีป ประเทศ และภูมิภาค เส้นแบ่งเขตแดนไม่ได้สร้างความแตกต่างของผืนดินแต่อย่างใด ยังคงความเป็นผืนดินเดียวกันตั้งแต่เหนือจรดใต้ ผืนน้ำจรดผืนฟ้า เช่นเดียวกับสิ่งดีงามทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมส่งผลเป็นความสุข ความชื่นใจเสมอ โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ภาษา หรือเผ่าพันธุ์ใด เพราะความดีเป็นของสากล ที่หลอมรวมความเป็นมนุษยชาติไว้ด้วยกัน
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดการอบรมค่าย “รวมดาวแห่งความดี ครั้งที่ 2” วันอาทิตย์ที่ 25 – วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เพื่อพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้าครั้งที่ 25” โดยคัดเลือกจากผู้ที่มีผลการ
...อ่านต่อ
จากโอกาสที่เข้าไปกราบนมัสการ พระคุณเจ้าผู้อุทิศ ชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาอีกรูปหนึ่ง ใน ๒๖๖ วัด ท่านคือ พระสุเทพ ญาณเทโว พรรษา ๑๓ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสาลวัน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พระอาจารย์ท่านได้เปิดใจให้ฟังว่า
...อ่านต่อ
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเปิดโครงการธรรมทายาทหญิงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับพิธีเปิดโครงการธรรมทายาทหญิงอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร