ทางวัดมีกิจกรรมสนับสนุนการบวชเณร และพระภิกษุ อย่างต่อเนื่อง และในด้านของประชาชนทั่วไป ก็สอนให้รักษาศีล 5
...อ่านต่อ
บารมีในเชิงปฏิบัติมี 2 มุมมองคือ บารมี คือ บุญที่มีคุณภาพพิเศษอันเกิดจากการอุทิศชีวิต
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้มีสันติสุขด้วยพระพุทธธรรมคำสอนนั้น
...อ่านต่อ
ในปี พ.ศ. 2534 จำนวนพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา มีจำนวนมากขึ้นกว่า 500 รูป/คน
...อ่านต่อ
ในยุคนี้ ทุกครั้งเมื่อวันทอดกฐินจะมีสาธุชนมาเต็มพื้นที่ภายในวัด มีการลงเต็นท์เหล็กในสนามหญ้า
...อ่านต่อ
ในปี พ.ศ. 2518 ขณะที่เป็นศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม อาคารหลักๆ ได้เสร็จสิ้นแล้ว
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้ให้กำเนิดทางธรรมของ
...อ่านต่อ
นามและฉายา  พระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (สด จนฺทสโร)
...อ่านต่อ
องค์กรกัลยาณมิตรที่จะร่วมมือกันทำงาน ประสานกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมให้มีสันติสุขนั้น
...อ่านต่อ
ปีสากลแห่งวัฒนธรรมสันติภาพ : องค์การยูเนสโก โดยมติสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ ปี 1998 ได้รับมอบหมายจากภาคีสมาชิก
...อ่านต่อ
ประวัติศาสตร์ตอนสำคัญของ ทางก้าวหน้าŽ และการทำกิจกรรมของชมรมพุทธศาสตร์ฯ คือ
...อ่านต่อ
หนังสืออ้างอิงที่ใช้ในการสอบปีแรกคือ คำบรรยายพุทธศาสตร์และหนังสือมงคลชีวิต
...อ่านต่อ
ยุคสมัยของโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าŽ แบ่งได้เป็น 4 ช่วง คือ
...อ่านต่อ
กิจกรรมพิเศษที่เพิ่มขึ้นในการจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2528 คือการแข่งขัน    เล่านิทานชาดก
...อ่านต่อ
ในการจัดนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2527 ได้มีการพัฒนาการที่สำคัญ คือ การสร้างชุดนิทรรศการ มงคลชีวิตŽ
...อ่านต่อ
สำหรับความคาดหวังในการจัดนิทรรศการ ทางก้าวหน้าŽ ครั้งที่ 1 นั้นคือต้องการที่จะให้ประชาชน นักเรียน นิสิต
...อ่านต่อ
ปัจจุบัน ตามโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีชมรมพุทธศาสตร์หรือชมรมที่มีกิจกรรมทางธรรมะ
...อ่านต่อ
สถาบันการศึกษากัลยาณมิตร นอกจากจะหมายถึงโรงเรียนแล้ว ยังหมายถึง วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ตลอดจนสถานศึกษาต่างๆ
...อ่านต่อ
โรงเรียนกัลยาณมิตรแต่ละโรงเรียน ต่างมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันในการฝึกอบรมนักเรียนให้มีอริยวินัย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล