ต่อมาเวลาเวลา ๑๔.๐๐ น. ได้เริ่มพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
...อ่านต่อ
ไม้ขีดเพียงก้านเดียวอาจเผาผลาญเมืองทั้งเมืองให้มอดไหม้ไปได้ฉันใด น้ำเมาแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้ฉันนั้น
...อ่านต่อ
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคต
...อ่านต่อ
จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุดปี 2546 คนไทยดื่มสุรา 18.61 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 35.46
...อ่านต่อ
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย คือ คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
เท่าที่ทั่วโลกได้ค้นพบและพิสูจน์แล้วปรากฏว่ามีสิ่งเสพย์ติดที่แบ่งตามสภาพของยาไม่ต่ำกว่า 116 ชนิด
...อ่านต่อ
นับเป็นเรื่องที่น่าประหลาดว่า ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา บอร์ดบริษัทไทยเบฟเวอเรจ
...อ่านต่อ
วันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ คือวันเด็กแห่งชาติ ที่ผู้ใหญ่คือคณะรัฐมนตรีประกาศยอมรับความสำคัญของเด็ก
...อ่านต่อ
เย็นวันอาทิตย์ที่ 8 ม.ค. พ.ศ.2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไปร่วมงาน “นายกฯ พบเยาวชน”
...อ่านต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นพระมหากษัตรีย์พระองค์ที่ ๙
...อ่านต่อ
ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวไม่ว่าจะเป็นของไทย จีน ฝรั่ง พี่ไทยอย่างเราๆท่านๆก็มักตั้งวงสรวลเสเฮฮากันได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
โครงการบรรพชาสามเณรในตะวันออกกลางรุ่นแรกของโลก ณ ประเทศบาห์เรน ซึ่งได้มาถึงวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ
...อ่านต่อ
ในเดือนตุลาคมของทุกปี สิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นศิริมงคลรวมทั้งย่อมได้รับการอนุโมทนาสาธุการยิ่งด้วยนั้น
...อ่านต่อ
แหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติดล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เยาวชนของประเทศเสี่ยงต่อการหลงผิด
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ก่อความเดือดร้อนกับทั้งพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนในท้องที่
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
จากที่พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาติไทยมาแต่โบราณกาล อีกทั้งพระมหากษัตริย์ไทยทุก ๆ พระองค์
...อ่านต่อ
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ระบุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใช้วิธีโฆษณาแฝงตามรายการโทรทัศน์และถ่ายทอดกีฬามากที่สุด
...อ่านต่อ
นางเพ็ญศรี พิชัยสนิธ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการหารือ ร่วมกับประธานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
...อ่านต่อ
โทษและผลเสียจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นมากมายในหลายมิติ
...อ่านต่อ
ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างยิ่ง เมื่อบรรดานิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 12 สถาบัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร