เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


ถ้าเราไปคอยความพร้อม บางทีเราก็ “ซี้” ก่อน ความพร้อมมันอยู่ที่ เราพร้อม
...อ่านต่อ
แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำ โดยไม่สร้างบารมี
...อ่านต่อ
บารมีของเรายังอ่อนอยู่ พญามารเขาถึงบังคับบัญชาได้ ถ้าหากบารมีเราแก่ เขาก็บังคับไม่ได้
...อ่านต่อ
ใจใสๆ จะมีพลัง และความสุข ใจเย็นๆ เห็นแค่นี้ก็ดีแล้ว
...อ่านต่อ
อายุแค่นี้ ยังเมื่อย ฟุ้ง อย่างนี้ จะรอทำตอนแก่หรือ เสียท่า เปล่า
...อ่านต่อ
การสร้างบารมี คือ การพักผ่อน การพักผ่อน คือ การสร้างบารมี
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี โลกนี้เป็นโลกแห่งการสร้างบารมีสร้างความดี
...อ่านต่อ
ชีวิตการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นมีคุณค่าและมีความหมาย กว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะสั่งสมบุญบารมีมาจนเกิดปัญญามองเห็นความจริงของโลกและชีวิตในวัฏสงสารได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมมีขึ้นมีลง ดังนั้นแค่ครึ่งวัน ครึ่่งชั่วโมง หรือครึ่่งนาที ก็ลามารถพลิกจากไม่ดี เป็นดีไดั
...อ่านต่อ
แม่อบรมลูก จึงจะได้ลูกที่ดี เราอบรมใจ จึงจะได้ใจที่ดี ชีวิต คือ การฝึกฝน แม้ว่าจะต้องเริ่มต้นใหม่ก็ตาม
...อ่านต่อ
นั่งธรรมะกันเถิดประเสริฐสุด หยุดในหยุดกันเถิดโลกสดใส นิ่งในนั่งกันไว้จิตวิไล ใสในใสจิตสงบพบกายธรรม
...อ่านต่อ
ความมุ่งหวังของคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็คือ อยากให้ลูกเป็น "คนดี" ซึ่งคำว่า คนดี ที่คุณพ่อ คุณแม่ต้องการนี้ ก็อาจจะครอบคลุมไปถึงตั้งแต่อยากจะให้ลูกเป็นคนมีความรู้ดี มีความสามารถดี มีความประพฤติดี และมีคุณธรรมดี
...อ่านต่อ
ใจดวงเดียวดวงนี้พึงพิชิต จิตดวงจิตดวงนี้พึงรักษา ชำนะใดฤาเทียบได้หทัยนา สุดฟากฟ้าสุดเปี่ยมล้นพ้นปราชัย
...อ่านต่อ
โอ้ดวงแก้ว ใสใส มีอยู่แล้ว องค์พระแก้ว ใสใส ก็มีอยู่ หยุดนิ่งนิ่ง มีอะไร ก็ให้ดู แล้วจะรู้ ว่าธรรมะ น่ะมีจริง
...อ่านต่อ
บุญนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ให้มากๆ ซึ่่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า ถ้าบุญบารมีมากอุปสรรคก็มีน้อย ถ้าบุญบารมีน้อยอุปสรรคของชีวิตก็มีมาก
...อ่านต่อ
จับแต่ผิด มีสิทธิ์จับ แต่กลับผิด พาลมีฤทธิ์ เพราะจับผิด เก่งหนักหนา
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัlว่า "ทานที่บุคคลให้แล้วในบุญเขตใดมีผลมาก พึงเลือกให้ทานในบุญเขตนั้นเถิด เราตถาคตสรรเสริญการพิจารณาก่อนแล้วจึงให้ เพราะทานที่บุคคลให้แล้วในทักขิไณยบุคคล ทั้งหลายย่อมมีผลมาก เหมีอนบุคคลผู้ฉลาดที่หว่านพืชลงไปในนาดีฉะนั้น"
...อ่านต่อ
วันที่ควรรอคอย ช่วยตอบหน่อยคือวันไหน วันนี้ที่สุขใส สมควรไหมให้คอยรอ
...อ่านต่อ
น่าชื่นใจในหมู่คณะพวกเรา ลูกชายหญิงของหลวงพ่อ ลูกหลานของคุณยายนี่ยังกับเคี้ยวเพชรเป็นอาหารใจเด็ดเดี่ยวใสจริงๆ ทั้งแข็งทั้งแกร่งทั้งใส ในการที่กล้าที่จะสร้างสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลก โดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคอันใด
...อ่านต่อ
นักการทำงานที่ฉลาดจะไม่ยอมปล่อยให้การงาน หรือกิจธุระใดๆ เข้ามาบั่นทอนชีวิตครอบครัว เพราะดูจะเป็นเรื่องที่น่าอับอายหากเกิดปัญหาทางอารมณ์ ทางการศึกษา ความไม่ซื่อสัตย์ หรือการทุจริตใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
...อ่านต่อ
อิสระอันนิรันดร์ ที่ตรงนั้นอยู่ตรงไหน ที่นั้น คือ ที่ใจ ศูนย์กลางกายศูนย์กลางบุญ
...อ่านต่อ