เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


บุญ...เป็นคุณเครื่องเเห่งความสุขเเละความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ
อยากจะมีบุญมาก ก็ทำบุญมาก อยากมีบุญปานกลาง ก็ทำบุญปานกลาง
...อ่านต่อ
ถ้าเราสั่งสมบุญ ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
"บุญ" แปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ดีที่สุดคือ...ทำบุญด้วยตัวเอง
...อ่านต่อ
คำตอบที่กระชับสั้นที่สุด ก็คือ "ฝึกลูกให้สร้างเครือข่ายคนดีให้เป็น"
...อ่านต่อ
บุญใครจะทำเเทนให้ ก็ไม่เหมือนเราทำเอง
...อ่านต่อ
บุญหล่นทับ...ไม่มี อยากจะได้...ก็ต้องทำเอง
...อ่านต่อ
ลูกที่ผ่านการฝึกความอดทนทั้ง ๔ รูปแบบนี้มาจากคุณพ่อคุณแม่ ตั้งแต่อดทนต่อความสำบากตรากตรำ
...อ่านต่อ
บุญเท่านั้น...ที่จะเป็น "คู่เเท้"
...อ่านต่อ
บุญ คือ ขุมทรัพย์อันประเสริฐ เป็นเสบียงในการเดินทางไกล
...อ่านต่อ
บุญเป็นบ่อเกิดเเห่งความสุขเเละความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ
...อ่านต่อ
เมื่อคุณพ่อคุณแม่จะเพาะนิสัยใหไม่แสบก็ต้องเพาะผ่านระเบียบวินัย
...อ่านต่อ
บุญทุกอย่างที่เราทำตอนเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ
...อ่านต่อ
บาปเเม้เพียงนิด อย่าคิดทำ บุญเพียงนิด ทำไปเถิดประเสริฐนัก
...อ่านต่อ
"บุญ" ปิดประตูอบาย...เปิดประตูสวรรค์
...อ่านต่อ
เมื่อมีบุญมาก จะปรารถนาอะไรก็ได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
บุญก็คือความดีที่เราทำทั้งจากการทำทาน รักษาศีล เเละเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
เพาะนิสัยลูกอย่างไรให้"ไม่โง่"(ตอนที่๒)
...อ่านต่อ
สุขใดฤาเทียบได้ เท่าสุขใจเป็นไม่มี ความสุขที่เสรี อยู่ ณ ที่ใจของเรา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร