เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การครองเรือนไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพาน
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะ
...อ่านต่อ
ถ้ารักตัวเองอยากให้ตัวเรามีความสุข
...อ่านต่อ
คุณสมบัติในการดึงดูดความสุขและความสำเร็จ
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังจากตายเเล้วมีอยู่
...อ่านต่อ
เมื่อละโลกเเล้วสิ่งที่เรากระทำไว้ จะเป็นประดุจเงาติดตามตัว
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายนั้นยาวนาน
...อ่านต่อ
ต้องฝึกฝนและทำให้เจริญให้มาก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร