หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ความสมบูรณ์ของชีวิตจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยบุญ
...อ่านต่อ
เป็นเหตุแห่งความสำเร็จ อย่างอื่น เช่น ความรู้
...อ่านต่อ
คนจะรวยต้องมีบุญ บุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใด
...อ่านต่อ
บุญ คือ พลังแห่งความดี พลังแห่งความบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรม คือ การทำใจของเราให้ว่างเปล่า
...อ่านต่อ
เราต้องอดทนให้มากๆ เหมือนอย่างยายนะ
...อ่านต่อ
โอกาสทองของการทำความดี เป็นของทุกคน
...อ่านต่อ
ธรรมะถ้าปฏิบัติกันแล้ว ต้องทำอย่างจริงจัง
...อ่านต่อ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันเวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไป
...อ่านต่อ
การเกิดมาของเรา ในภพชาตินี้ ไม่ใช่เกิดมาใช้กรรม
...อ่านต่อ
เวลาเรามีความทุกข์ เอาใจหยุดกลับเข้าไปภายใน
...อ่านต่อ
การแผ่เมตตาทำให้ใจเราเป็นสุข แผ่กระแส
...อ่านต่อ
ชักชวนกันมาสวดธัมมจักรฯ กันเยอะ ๆ
...อ่านต่อ
อุปสรรคมีไว้ให้ข้าม ทะเลงดงามเมื่อยามมีคลื่น
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทรงอุบัติขึ้น
...อ่านต่อ
ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรค
...อ่านต่อ
การสร้างวัดใหญ่ไม่ได้แปลว่า เราจะไปแข่งกับใคร
...อ่านต่อ
โลกนี้เป็นโลกแห่งปัญหา จึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
กรรม คือ การกระทำ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ
...อ่านต่อ
ชีวิตที่มีค่าชีวิตของนักรบกองทัพธรรม
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายนั้น ยาวนาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร