หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ทำไมบุญไม่ช่วย บุญที่เราทำไม่ได้หายไปไหน กำลังช่วยแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แต่วิบากกรรมที่เราทำมา จากชาติในอดีตมันตามมา
...อ่านต่อ
ลูก ๆ  ทุกคนมีของดีอยู่ในตัว  คือจุดที่จะเชื่อมโยง กับผู้มีอานุภาพ  ผู้เป็นสรณะ  เป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐได้
...อ่านต่อ
 เวลาใจไม่ติดข้องอะไร  ไม่ติดข้องอะไรจริงๆ นะ   คือไม่อยากเอาอะไรเลย   แล้วก็ไม่อยากได้อะไรเลย   มันจะเฉยๆ นะ
...อ่านต่อ
ให้ลูกๆ ทุกคน อย่าได้ท้อถอย อย่าวิตกกังวล บุญนั่นแหละเป็นที่พึ่งของเรา เพราะฉะนั้น เราต้องคำนึงถึงบุญที่เราได้ทำมากี่ภพกี่ชาติ
...อ่านต่อ
"พระก็ทำเรื่องของพระ มารก็ทำเรื่องของมาร  ถ้าเราเบิกบาน มารก็อยู่ในกองเพลิง"
...อ่านต่อ
วันเวลากำลังหมุนผ่านไปเรื่อย ๆ ทั้งเวลาที่เราหลับ  และเวลาที่เราตื่น  และในขณะที่เวลาผ่านไปนั้น ความเสื่อม
...อ่านต่อ
คนที่ไม่ได้ทำสมาธิ ใจจะฟุ้งซ่านจิตอ่อนกำลัง เปิดโอกาสให้ความเศร้า  ความเบื่อ ความกลุ้ม รุมเร้าได้ง่าย
...อ่านต่อ
ศูนย์กลางกาย เป็นแหล่งของสติ แหล่งของปัญญา  แหล่งของความสุข และแหล่งของพลังใจ   เมื่อใจของเราหยุดอยู่ที่ตรงนี้
...อ่านต่อ
ให้ทำอย่างมีความสุข สบาย ไร้กังวลใด ๆ ทั้งสิ้น  ไม่ติดอะไรเลยทั้งคน สัตว์ สิ่งของ ไม่กังวล เรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
...อ่านต่อ
ทำใจให้ใสใส ให้ทำใจเหมือนชาวสวรรค์ พระนิพพานและหลวงปู่ จะได้ส่งผังสำเร็จ และส่งบุญให้ได้ จะได้รับเต็มที่
...อ่านต่อ
ถ้าชาตินี้เราอดทนสร้างบารมีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้าย   เราจะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ เป็นยิ้มสุดท้ายที่สง่างามว่า
...อ่านต่อ
หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ท่านนำนั่งสมาธิบอกกับพวกเราว่า หมู่คณะเราลงมาเพื่อชนะ ขอให้ลูกพระและลูกโยมทุกรูปทุกคนอย่าหวั่นไหว
...อ่านต่อ
ผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้น  ย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคเลย  ฉะนั้นอุปสรรคทั้งหลาย  จึงไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีกำลังใจ   
...อ่านต่อ
ช่วงไหน ที่กระแสจิตของมนุษย์ ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี  ทุกคนหมั่นทำทาน รักษาศีล  เจริญภาวนา
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า ที่พระมาวัดพระธรรมกายเยอะ ๆ เพราะเราไปจ้างท่านมา? โปรดรับทราบว่า พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ
...อ่านต่อ
เรียนแล้ว ต้องเป็นที่พึ่งกับเราได้ อย่างนี้ถึงจะใช้ได ถ้าเรียนแล้ว ยังเป็นที่พึ่งกับเราไม่ได้   ก็ต้องเพียรพยายาม    กันต่อไป
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย เป็นวัดไม่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นพุทธ เช่น สร้างโบสถ์ไม่เหมือนวัดทั่ว ๆ ไป ผมคิดว่า เมื่อรวมคนได้มาก ๆ
...อ่านต่อ
ทาน แปลว่า การให้   การให้มีอานุภาพมาก  เพราะเป็นต้นทางแห่งความสุขทั้งหลายทั้งมวล อันดับแรกต้องให้แก่ตัวของเราเองก่อน
...อ่านต่อ
การเกิดขึ้นของนักสร้างบารมี  แม้เพียงอย่างเดียว เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล อย่างยากที่จะประมาณได้ สำหรับหมู่สัตว์ทั้งปวง
...อ่านต่อ
คำอธิษฐานจิตของเรา  จะเกิดเป็นภาพในใจ  แล้วจะเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย  ถ้าเราทำซ้ำบ่อย ๆ
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา  ในวันที่ท่านจะตรัสรู้  เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ท่านก็เจอพญามาร  เมื่อเจอแล้วท่านทำอย่างไร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร