หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ช่วงไหน ที่กระแสจิตของมนุษย์ ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดี  ทุกคนหมั่นทำทาน รักษาศีล  เจริญภาวนา
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า ที่พระมาวัดพระธรรมกายเยอะ ๆ เพราะเราไปจ้างท่านมา? โปรดรับทราบว่า พระมหาเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ
...อ่านต่อ
เรียนแล้ว ต้องเป็นที่พึ่งกับเราได้ อย่างนี้ถึงจะใช้ได ถ้าเรียนแล้ว ยังเป็นที่พึ่งกับเราไม่ได้   ก็ต้องเพียรพยายาม    กันต่อไป
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย เป็นวัดไม่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นพุทธ เช่น สร้างโบสถ์ไม่เหมือนวัดทั่ว ๆ ไป ผมคิดว่า เมื่อรวมคนได้มาก ๆ
...อ่านต่อ
ทาน แปลว่า การให้   การให้มีอานุภาพมาก  เพราะเป็นต้นทางแห่งความสุขทั้งหลายทั้งมวล อันดับแรกต้องให้แก่ตัวของเราเองก่อน
...อ่านต่อ
การเกิดขึ้นของนักสร้างบารมี  แม้เพียงอย่างเดียว เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาล อย่างยากที่จะประมาณได้ สำหรับหมู่สัตว์ทั้งปวง
...อ่านต่อ
คำอธิษฐานจิตของเรา  จะเกิดเป็นภาพในใจ  แล้วจะเป็นผังสำเร็จติดอยู่ในกลางดวงบุญนั้นไปเลย  ถ้าเราทำซ้ำบ่อย ๆ
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา  ในวันที่ท่านจะตรัสรู้  เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ท่านก็เจอพญามาร  เมื่อเจอแล้วท่านทำอย่างไร
...อ่านต่อ
โลกสวยด้วยความคิด  ทางชีวิตแต่ละคนนั้นยาวไกล   หากมีความคิดเพียงเพื่อตัวเอง โลกเราคงคับแคบ  เหลือขอบเขต
...อ่านต่อ
วันมาฆบูชามหาสมาคม เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลก  เพราะวันนี้ในอดีตได้มีการประชุมใหญ่ของเหล่าอรหันตสาวก
...อ่านต่อ
หลวงพ่อ.....รักการทำหน้าที่กัลยาณมิตรมาก เพราะเป็นหน้าที่เดียวที่ จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ ขอให้ลูกๆ
...อ่านต่อ
กระแสบุญแห่งการระลึกถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้  มิใช่สิ่งเล็กน้อย  จะส่งต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ  เหมือนระลอกคลื่นที่ส่งต่อกันไป
...อ่านต่อ
มากันให้เต็ม ลานธรรมเลยนะ เพราะเตรียมเอาไว้ รองรับผู้มีบุญ ที่เกิดมา สร้างบารมีร่วมกัน หลังจากที่ สร้าง กันมาหลายภพ
...อ่านต่อ
อานิสงส์ที่ชักชวนคนมาสร้างบุญ ก็จะทำให้เราได้บุญทุกบุญที่เจ้าภาพได้ คือ ได้รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
...อ่านต่อ
กลับตาลปัตรกัน...วิธีแสวงหาทรัพย์ทางโลกต้องเคลื่อนไหว แต่วิธีการหาอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายใน ต้องนิ่ง ต้องไม่เคลื่อนไหว
...อ่านต่อ
บุญของเรา  ใครเอาไปไม่ได้  ในเมื่อเราตั้งใจจะเอาบุญแล้ว  ลองถาม ตัวเองอีกว่า...ทำอย่างไร  จึงจะได้บุญเต็มที่
...อ่านต่อ
ช่วงนี้ลูกรู้อยู่ว่า มันเกิดอะไรขึ้น อยากให้ลูกทุกคนรักษาใจให้ใสๆ คิดดี พูดดี ทำดี ทำใจให้เหมือนชาวสวรรค์
...อ่านต่อ
แม้ในช่วงนี้  จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น  ขัดขวางหนทางการสร้างบารมีของเรา  แต่พวกเราก็ไม่หวั่นไหว
...อ่านต่อ
ก่อนไปทำหน้าที่นึกถึงบุญตัวเอง  นึกถึงบารมีธรรมทั้งหมด  บารมีหลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย  รวมไว้ที่กลางกาย
...อ่านต่อ
สันติภาพโลก  ต้องเกิดจากสันติสุขภายใน ของมวลมนุษยชาติ  ถ้ามนุษย์ทุกคนในโลก  เข้าถึงสันติสุขภายในได้
...อ่านต่อ
ในกรณีคน"มีความทุกข์ถึงอยากมาวัด แต่เวลามีความสุขไม่อยากมา"ลูกก็ต้อง พยายามทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร