หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


เพราะคิดว่านึกไปเองเลยเป็นอุปสรรคทำให้ขาดความมั่นใจเราไปสร้างคำนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอุปสรรคของเรา
...อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏอันตรายไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ล้วนตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมทั้งสิ้น คือ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
...อ่านต่อ
หมั่นทบทวน และสอนตัวเองเสมอว่า วันเวลาที่ผ่านไป...
...อ่านต่อ
หากเราได้มองโลก  ไปตามความเป็นจริง  เราจะพบว่าเป็นเรื่อธรรมดา ที่เราต้องเจออุปสรรค  และ ด้วยวิบากกรรมเก่า
...อ่านต่อ
จะรู้ว่ามีรสชาติ เป็นอย่างไรก็ต้องชิม   เอามาขบคิด ไม่มีวันรู้รส
...อ่านต่อ
ทะเลยังอยากขึ้น    ยอดเขา ซัดซ่าซัดคลื่นเอา  โกฏิล้าน
...อ่านต่อ
 ทุกครั้งที่เรานั่งขัดสมาธิคู้บัลลังก์  ตั้งกายตรง   ดำรงสติมั่น  ใจหยุดนิ่งอยู่ในศูนย์กลางกาย   ตอนนั้นจิตเราจะเริ่มบริสุทธิ์  
...อ่านต่อ
“ เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืน นิ่งจนมีเสน่ห์...ให้ความสุขมาติดเอง ซึ่งความสุขก็เกิดจากการ"ทำหยุดทำนิ่ง" พอมีความฟุ้งก็นึก  ** องค์พระ **
...อ่านต่อ
สมบัติเป็นของกลาง  ถ้ามีบุญจึงจะได้ครอบครอง  ถ้าหมดบุญก็หมดสิทธิ์ในการครอบครอง อย่าว่าแต่สมบัติภายนอก  
...อ่านต่อ
 พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า วันนี้หลวงพ่อทำบุญหล่อทองหลวงปู่ องค์ที่ 8 เป็นปฐมเริ่มกองที่ 1 คนแรกของโลก
...อ่านต่อ
การที่เราให้วัตถุทาน ให้ข้าว ให้น้ำ ให้เสื้อผ้า แก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกยาก
...อ่านต่อ
  ระหว่างทำบุญด้วยเงินแล้วอธิษฐาน กับเอาแรงช่วยงานพระพุทธศาสนาแล้วอธิษฐาน ผลที่ได้รับจะต่างกันอย่างไร
...อ่านต่อ
    หลวงพ่อเคยกล่าวไว้เสมอว่า " สิ่งที่ยากย่อมเป็นสิ่งที่เยี่ยม ใครทำได้สำเร็จ ก็คือ ยอดคน " ดังนั้น มหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
การให้มีอานุภาพมาก  เพราะเป็นต้นทางแห่งความสุขทั้งมวล อันดับแรก...ต้องให้แก่ตัวเราก่อนให้ความคิดที่ถูกต้องว่า...เราจะสร้างบารมีให้เต็มที่
...อ่านต่อ
 หากต้องการพ้นทุกข์จริงๆ จะต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8 ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ เรื่อยไปตามลำดับ  7ประการแรก ไม่อาจดับทุกข์ได้
...อ่านต่อ
ภิกษุผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดา มีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพในพระสงฆ์ มีความเคารพในสมาธิ
...อ่านต่อ
เพราะว่ามหาทานบารมีจะเป็นเสบียงติดไปในภพเบื้องหน้าให้เราได้มีโภคทรัพย์สมบัติ การมีโภคทรัพย์สมบัติโดยไม่ต้อง
...อ่านต่อ
ตั้งแต่พาลตัวเอง เราพาลคนอื่น คนอื่นพาลเราเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆ..ของวัด และ มูลนิธิฯคนไหนเราคุยแก้ได้ก็พูดไป
...อ่านต่อ
เราต้องช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัปปายะ เกื้อกูลต่อการเข้าถึงธรรมยกชั้น
...อ่านต่อ
“องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก องค์นี้สำคัญ แต่ให้เตรียมตัวต้อนรับไว้ให้ดี
...อ่านต่อ
 ความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต  ทั้งทางโลกและทางธรรม เราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร