หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


การไปสู่ที่สุดแห่งธรรมนั้นยาวนาน  จะต้องมีบารมีมาก บารมีน้อย ๆ ไปไม่ได้  บารมีจะมากได้ก็ต้องสร้างให้มาก
...อ่านต่อ
คุณสมบัติพิเศษของบุญที่เกิดจากการให้ทาน  คือพอให้ทานแล้วส่วนหนึ่งนี่ เป็นการตัดใจเอาวัตถุภายนอกออกจากใจไปเลย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา สมัยที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระบรมโพธิสัตว์ กำลังสั่งสมบารมีอยู่นั้น ท่านมิได้หวาดหวั่น
...อ่านต่อ
แม้ความฝันของเราที่จะสร้างสันติ สุขให้เกิดขึ้นแก่โลก และทำให้มวลมนุษยชาติทั้งปวงอยู่
...อ่านต่อ
พระรัตนตรัยภายในนั่นแหละ ที่จะพาเราข้ามฝั่งวัฏฏะไปสู่ฝั่งพระนิพพาน
...อ่านต่อ
พระธรรมกาย คือ พระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนในโลก
...อ่านต่อ
การเข้าถึงพระนิพพาน หรือทำพระนิพพานให้แจ้งนี้ คือ แก่นสารสาระของชีวิต นอกนั้นไม่ใช่
...อ่านต่อ
ให้นั่งธรรมะ อย่างมีความสุขสบายไร้กังวลใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ติดอะไรเลยทั้งคน สัตว์ สิ่งของ ไม่กังวล เรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
...อ่านต่อ
หากเราอดทน ให้อภัย และทำแต่ความดี ก็จะสามารถชนะใจเขาได้ในที่สุด เป็นวิธีการที่ถูกต้องทีเดียว เหมือนแก่นจันทร์..
...อ่านต่อ
การทำสมาธิคือการพักผ่อนหย่อนใจที่แท้จริง คือพักจากภารกิจต่างๆ ผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนและหย่อนใจที่ตึงๆของเรานั้น
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง เราได้เวลาเท่ากัน คือคนละ ๒๔ ชั่วโมง แต่ได้ไม่เท่ากัน คือได้บุญกุศลไม่เท่ากัน
...อ่านต่อ
การฝึกใจให้หยุดนิ่ง เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่สำหรับทุกๆชีวิต และเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
อย่าไปตั้งใจมาก ถ้าทำง่าย ๆ สบาย ๆ เดี๋ยวใจ จะขยายเอง เหมือนดอกไม้ที่บาน ซึ่งจะบาน ขยายเอง ใจใส สะอาดบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
เราจะส่งพลังใจ ส่งกำลังใจ ก็ต้องสร้างกำลังใจของเราเอง ให้มีกำลังขึ้นมาเสียก่อน ใจจะมีกำลังได้
...อ่านต่อ
นิ่งในนิ่ง นิ่งในนิ่ง ผ่านดวงธรรม ผ่านองค์ พระ พอถูกส่วน ทำง่ายๆ มีความสุข ก็จะเป็นไป เอง มันต้องเป็นไปเอง
...อ่านต่อ
ความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎก ไม่ได้เกิดจากความคิด แต่เกิดจากการเห็นแจ้ง
...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเรา ในวันที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ท่านก็เจอพญามาร เมื่อเจอแล้วท่านทำอย่างไร
...อ่านต่อ
ลูกทุกคนเป็นความหวังของหลวงพ่อ และเป็นความหวังของโลกด้วย ต้องประคองธรรมะกันให้ดีนะ
...อ่านต่อ
ใจที่หยุดนิ่งหลุดเข้าไปสู่ภายในได้ จะได้เห็นของจริง เพราะของจริงที่อยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นั้นมีอยู่จริง
...อ่านต่อ
ความสุข...ที่เกิดจากการเข้าถึงธรรม ความสุข... ที่เกิดจากใจหยุดใจนิ่ง
...อ่านต่อ
สิ่งที่มหาเศรษฐีและผู้มีอำนาจในโลกขาดแคลน... คือ ความสุข และความรู้แจ้งเห็นจริงในชีวิต
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร