หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย เป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญ ที่จะทำให้สติ กับความสบายของเรา
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี สร้างความดี ทำนิพพานให้แจ้ง ให้หลุดพ้นจากทุกข์
...อ่านต่อ
ถ้ารู้จักการให้โลกนี้ ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับมวล มนุษยชาติ
...อ่านต่อ
เมื่อเราจำเป็น ต้องอยู่ในสังสารวัฏ เพื่อสร้างบารมี เราต้องออกแบบชีวิตให้ดี
...อ่านต่อ
ให้มีคำภาวนา สัมมาอะระหัง ในใจ ควบคู่กันไปกับภารกิจ ภาวนาไปเรื่อย ๆ ในทุกอิริยาบถ
...อ่านต่อ
บุญ แปลว่า...เครื่องชำระใจ ให้บริสุทธิ์ เมื่อใจบริสุทธิ์ ใจจะมีคุณภาพ
...อ่านต่อ
หากเราได้มองโลก ไปตามความเป็นจริง เราจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมดา
...อ่านต่อ
ความสุขความเจริญทั้งมวล ย่อมเกิดขึ้นจากใจก่อนทั้งสิ้น เมื่อเปลี่ยนแปลงใจให้ดีแล้ว
...อ่านต่อ
วันที่ดีที่สุด คือ...วันที่เราบรรลุพระธรรมกาย ไม่ใช่วันที่ได้เป็นอธิบดี
...อ่านต่อ
มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร คอยกำกับชีวิตเราอยู่ เราก็ต้องเอาชนะมันให้ได้
...อ่านต่อ
ถ้าทำใจหยุดนิ่ง เห็นดวงใส เราจะได้เห็นแผนผังของชีวิต
...อ่านต่อ
ภายนอกเคลื่อนไหว ภายในหยุดนิ่ง สองประสานงานสำเร็จ คือภายในเราก็เดินทางไปถึงพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร บุคคลอย่างท่าน ไม่ได้หาง่าย องค์นี้แหละสำคัญนัก!
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เราสร้างความดี ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ทำทาน นั่งสมาธิเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใด เราก็ฝึกใจเรื่อยไป ว่าง ๑ นาที ๒ นาที ก็ฝึกใจนิ่ง ๆ เอาไว้ในกลางกาย
...อ่านต่อ
ถ้ารู้จักหลวงปู่ เราจะนึกถึงท่านทุกวัน พระผู้ปราบมาร
...อ่านต่อ
การทำอะไร ต้องคิดให้ลึกซึ้ง ด้วยใจที่ละเอียด จึงจะเข้าถึงธรรมละเอียดได้
...อ่านต่อ
เอาไตรจักรพรรดิ และปัจจัยที่ถวายไปแล้วนำมาซ้อนไว้ที่ศูนย์กลางกายและอธิษฐานให้ดึงดูดสมบัติมาสร้างบารมี
...อ่านต่อ
อย่าปล่อยให้ใจเป็นทุกข์ ต้องทำใจให้สงบนิ่ง เพื่อไม่ให้เราสูญเสียความสงบของใจ
...อ่านต่อ
ถ้าใจรักษาคุณธรรมนี้ไว้มากๆอาจทำให้น่ากราบไหว้ เป็นที่เคารพบูชา...เพียงไม่โกรธอย่างเดียวยังได้คุณวิเศษขนาดนี้
...อ่านต่อ
ผู้ที่ทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะมีจิตใจมั่นคง และประสบแต่สิ่งที่ดีงาม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร