หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


ผลจากการปฏิบัติธรรม อย่างสม่ำเสมอนั้น จะช่วยให้เรามีกำลังใจ
...อ่านต่อ
ตอนที่ยังลำบากยากจน มีทรัพย์น้อย ก็อย่าขาดบุญ
...อ่านต่อ
มาร ๕ ฝูง ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของพญามาร คอยกำกับชีวิตเราอยู่
...อ่านต่อ
คนเรื่องมากมักได้บุญน้อย คนเรื่องน้อยมักได้บุญมาก
...อ่านต่อ
เราก็ยังต้องรักษาใจของเราให้ใสๆ ให้ใจเราละเอียด
...อ่านต่อ
เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ มีสิ่งที่จะต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่
...อ่านต่อ
เกิดเป็นมนุษย์ ทำความดีอะไรได้ ควรรีบทำ ทำความดีอะไรไว้
...อ่านต่อ
อยากให้ตัวเองมีความสุข..ก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสุข
...อ่านต่อ
กฐินหรือกาลทาน ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ต้องมีการบังเกิดขึ้นของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
แม้ว่าในภาวะปัจจุบันนี้ ไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกจะ แปรปรวนไปอย่างไร
...อ่านต่อ
เราได้สละทรัพย์บริจาคทานฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา ทรัพย์หยาบนี้ ก็จะเป็นประโยชน์อันสูงสุด
...อ่านต่อ
ใจหยุดเป็นสุดยอดของปาฏิหาริย์ เป็นสิ่งที่ชาวโลกทุกคนสามารถทำกันได้ ศึกษาเรียนรู้กันได้
...อ่านต่อ
ใครเอาใจนี่มาหยุดนิ่ง อยู่ที่ศูนย์กลางกายได้มาก จะให้ทาน ทานนั้นก็เลิศ
...อ่านต่อ
เรามีเวลาจำกัดอยู่ในโลกนี้ ความแข็งแรงก็จำกัด ชีวิตก็จำกัด
...อ่านต่อ
อารมณ์ดีและอารมณ์สบาย เป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญ ที่จะทำให้สติ กับความสบายของเรา
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี สร้างความดี ทำนิพพานให้แจ้ง ให้หลุดพ้นจากทุกข์
...อ่านต่อ
ถ้ารู้จักการให้โลกนี้ ก็จะอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับมวล มนุษยชาติ
...อ่านต่อ
เมื่อเราจำเป็น ต้องอยู่ในสังสารวัฏ เพื่อสร้างบารมี เราต้องออกแบบชีวิตให้ดี
...อ่านต่อ
ให้มีคำภาวนา สัมมาอะระหัง ในใจ ควบคู่กันไปกับภารกิจ ภาวนาไปเรื่อย ๆ ในทุกอิริยาบถ
...อ่านต่อ
บุญ แปลว่า...เครื่องชำระใจ ให้บริสุทธิ์ เมื่อใจบริสุทธิ์ ใจจะมีคุณภาพ
...อ่านต่อ
หากเราได้มองโลก ไปตามความเป็นจริง เราจะพบว่าเป็นเรื่องธรรมดา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร