เรื่องแปลกแต่จริง บุญคือเพื่อนซี้ รักนี้สีอะไร อย่างงี้บาปมั้ย เคลียร์ปัญหาครอบครัว


มีคนเก่งหลายคน ที่ทำงานเป็นทีมไม่ได้
...อ่านต่อ
ลูกชายเคยเกิดตายอย่างนี้มาหลายชาติ
...อ่านต่อ
ความโกรธเป็นกิเลสในตระกูลโทสะ
...อ่านต่อ
เด็กคนนี้ชอบเข้าวัด
...อ่านต่อ
พระเทวทัตตามจองล้างจองผลาญ พระพุทธเจ้าในทุกชาติ
...อ่านต่อ
การบริจาคทานการทำบุญ ด้วยทรัพย์และปัจจัย ๔
...อ่านต่อ
ผู้ที่ผลิตยาที่ใช้รักษาโรคได้ และทำแท้งได้ด้วย
...อ่านต่อ
การที่พุทธสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
นักสร้างบารมีที่แท้จริงต้องไม่มีศัตรูในใจ
...อ่านต่อ
พระพากุลเถระ ท่านเป็นพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศ
...อ่านต่อ
การเจอปัญหาอุปสรรคและการกระทบกระทั่งบนเส้นทาง
...อ่านต่อ
ทำไมลูกต้องมาเกี่ยวข้องกับการผลิตยา
...อ่านต่อ
โดยทั่วไปคนจะคิดกันแค่ว่า การอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
คงเคยได้ยินว่า ทำบุญแล้ว บุญไม่เห็นส่งผลสักที
...อ่านต่อ
วิบากกรรมใด ทำให้ลูกต้องจำใจขายหวยใต้ดิน
...อ่านต่อ
อย่าเข้าใจผมผิดว่าผมจะขัดขวาง ไม่ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ
...อ่านต่อ
ยุคนี้เราเกิดกันโดยธรรมดาวิสัยของมนุษย์
...อ่านต่อ
บุญหรือกรรมใดมาส่งเสริมให้ผมได้สืบทอด
...อ่านต่อ
การสวดมนต์สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร