วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีหล่อพระประธาน ประดิษฐาน ณ อาคารภาวนา ๖๐ ปี


             ธงทิวปลิวไสว สัญลักษณ์รูปรัตนะ ๗ ประการ ของพระเจ้าจักรพรรดิ โบกสะบัดพร้อมเพรียง สง่างาม นำหน้าริ้วขบวนเหล่ามหาเศรษฐีคู่บุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย เคลื่อนผ่านมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี มายังพื้นที่นั่งบริเวณสภาธรรมกายสากล ในวันประวัติศาสตร์แห่งการสร้างความดีครั้งสำคัญ ตรงกับวันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘ พิธีหล่อองค์พระประธาน ประดิษฐาน ณ อาคารภาวนา ๖๐ ปี

            เหล่าสาธุชนผู้มีบุญต่างเดินทาง มาจากทั่วสารทิศ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อร่วมสถาปนาต้นแบบของกายมหาบุรุษ พระพุทธปฏิมากรที่สมบูรณ์และงดงามที่สุด ตั้งแต่สร้างกัปมาก็ว่าได้ ทำให้ภายในสภาธรรมกายสากล เนืองแน่นไปด้วยพี่น้องนักสร้างบารมีจำนวนมาก ที่เข้ามาประจำพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่าย
            
           เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี นำสาธุชนนั่งสมาธิ กลั่นใจให้ใส สะอาดบริสุทธิ์ เพื่อรองรับบุญใหญ่ในวันนี้ เมื่อใจของทุกคน บริสุทธิ์ผ่องใสดีแล้ว ท่านประธานสงฆ์ได้นำอธิษฐานจิต และกล่าวเชิญผู้มีบุญลุกขึ้นยืน เพื่อเตรียมประกอบพิธีหย่อนมหาสุวรรณนิธิ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้หย่อนมหาสุวรรณนิธิ รูปจักรแก้วเป็นปฐมเริ่ม


           สิ้นเสียงสัญญาณฆ้อง ครั้งที่ ๑ เหล่าผู้มีบุญได้น้อมนำมหาสุวรรณนิธิ ซึ่งตั้งใจอธิษฐานจิตมาอย่างดีแล้ว ค่อยๆ หย่อนลงสู่รางรับสีทอง ด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยปีติ และชุ่มชื่นเบิกบานในบุญอย่างยิ่ง

            เสียงของโลหะมงคลสีทองสุกปลั่ง รูปรัตนะ ๗ ประการ ได้แก่ จักรแก้ว ดวงแก้ว ขุนพลแก้ว ขุนคลังแก้ว นางแก้ว ช้างแก้ว และม้าแก้ว จำนวนนับหมื่นนับแสน กระทบรางรับมุ่งสู่เบ้าหลอม ดังสดใสก้องกังวานไปไกล ไพเราะดังเสียงกังสดาลบนสวรรค์ ให้ทั้งมนุษย์และเทวดาทุกชั้นฟ้าได้ร่วมอนุโมทนา ปลาบปลื้มใจในมหากุศลอันไม่มีประมาณ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ...และครั้งเดียวในโลก

          เมื่อหย่อนมหาสุวรรณนิธิเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหล่าผู้มีบุญเข้านั่งประจำที่ พร้อมกับถือ สายสมบัติจักรพรรดิสีขาวบริสุทธิ์ เชื่อมโยงสายใยบุญบารมีจากพระนิพพาน ให้ผังสำเร็จแห่งกายมหาบุรุษ และผังสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง ติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติ ขณะที่ผู้แทนคณะสงฆ์อัญเชิญ พานมหาสุวรรณนิธิ รัตนะ ๗ มาใส่ในเบ้าหลอม คณะสงฆ์สวดชยันโต จากนั้น ประธานสงฆ์ นำแผ่เมตตา บูชาพระรัตนตรัย และถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกัน

          ทองคำบริสุทธิ์ ที่พวกเราได้นำมาร่วมหล่อองค์พระประธาน ประดิษฐาน ณ อาคารภาวนา ๖๐ ปีในครั้งนี้นับเป็นวัตถุมงคลที่มีค่ามากที่สุด เท่าที่มนุษย์ยุคนี้จะหาได้ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การสร้างพระพุทธรูป เปรียบได้กับการจำลองสภาวธรรมภายใน ซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชะลอเพื่อนำมาให้มหาชนได้ประจักษ์ นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ ที่เราจะได้อานิสงส์ใหญ่ ในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ให้ยั่งยืนยาวนาน เพราะใครก็ตามที่ได้เห็นลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ พร้อมด้วยอนุพยัญชนะ ๘๐ อันงดงาม ย่อมเกิดแรงบันดาลใจ ที่จะศึกษาธรรมปฏิบัติตามพุทธวิธี จนสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด เราทั้งหลายจึงได้ชื่อว่า เป็นยอดกัลยาณมิตรผู้ให้หนทางอันประเสริฐ แก่ชาวโลกอย่างแท้จริง


www.kalyanamitra.org

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 37 พฤศจิกายน ปี 2548

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร