วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ “น้ำ” ช่วยดับไฟ “น้ำใจ” จากมูลนิธิธรรมกายช่วยดับทุกข์

สงเคราะห์โลก
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

 

    “กัลยาณมิตร” คือ คำที่ทรงพลัง อบอุ่น และอ่อนโยน ยากจะมีสัญลักษณ์หรือถ้อยภาษาใดในโลกแทนคุณค่าและความหมายของคำนี้ได้ครบถ้วน 


    ท่ามกลางวิกฤตการณ์ที่คับขัน สิ่งที่ทุกคนต่างแสวงหาและต้องการ คือ “เพื่อนแท้” ในชีวิต  เพื่อนผู้ให้กำลังใจ ชี้แนะแนวทาง และประคับประคองให้ก้าวเดินต่อไปในหนทางที่ถูกต้องดีงาม เฉกเช่นยามที่ชาวบ้านในหมู่บ้านโอโละบิน เมืองทวาย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายแก่ชาวบ้านกว่า ๗๐ หลังคาเรือน และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนกว่า ๑,๐๐๐ คน

 

 

    ทันทีที่ทราบข่าวความเดือดร้อนและความสูญเสียในครั้งนี้ เหล่ากัลยาณมิตรในประเทศไทยต่างพร้อมใจกันหยิบยื่นความหวังและกำลังใจในยามร้างไร้หนทาง ก่อเกิดเป็นสายใยแห่งมิตรภาพที่ยากจะลืมเลือน เมื่อมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ส่งผู้แทนไปมอบถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวและอาหารพร้อมรับประทาน เวชภัณฑ์ จำนวน ๒๐๐ ชุด เสื้อ ๑,๕๐๐ ตัว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น โดยเริ่มให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมกับหลวงพ่ออินทญาณมหาเถระ วัดยิงเงะ เพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และจะยังคงให้ความช่วยเหลือต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

 

“น้ำ” ช่วยดับไฟ “น้ำใจ” จากมูลนิธิธรรมกายช่วยดับทุกข์


    หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นำโดยรัฐมนตรีภูมิภาคตะนาวศรี อูเหมียกู ได้ทำพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับบุคคลและองค์กรที่มอบปัจจัยและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวทวาย เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ซึ่งมูลนิธิธรรมกายและวัดยิงเงะได้รับมอบด้วย       

 

         ท่ามกลางความมืดมนไร้หนทางนั้น แสงสว่างยังมีอยู่ ธารน้ำใจจากทั่วทุกสารทิศที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ผู้ประสบภัย แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของชาวพุทธที่ไม่ทอดทิ้งกันในยามทุกข์ยาก ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขต่อไป


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร