วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์ รุ่นที่ ๑ (IDOP MYANMAR #1)

เรื่องเล่าจาก IDOP
เรื่อง : IDOP Team

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์ รุ่นที่ ๑ 
 (IDOP MYANMAR #1)

 

 

    โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท นานาชาติ (International Dhammadayada Ordination Program) หรือที่รู้จักกันในนาม IDOP นั้น เป็นโครงการที่จัดบวชให้แก่        ชาวต่างชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวต่างชาติมีโอกาสศึกษาธรรมะ ฝึกนั่งสมาธิ และเรียนรู้วิธีการเข้าถึงความสุขภายในที่แท้จริง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 

 


    ในปีนี้ ทางกองอบรมธรรมทายาทนานาชาติ สำนักต่างประเทศ วัดพระธรรมกาย จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทนานาชาติรุ่นแรกของโลกแก่ชาวเมียนมาร์ จำนวน ๒๕ รูป ระหว่างวันที่ ๓-๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพ-       สุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ยังความปลื้มปีติยินดีแก่พระภิกษุบวชใหม่และญาติโยมชาวเมียนมาร์ที่มาร่วมงานทุกท่าน

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์
จัดขึ้นเป็นครั้งแรกท่ามกลางความปีติยินดีของผู้ปกครองและญาติมิตร

 


ความในใจจากตัวแทนพระธรรมทายาทชาวเมียนมาร์

 


พระโซว่ อากา ท่น วรวํโส อายุ ๒๙ ปี  


    ก่อนบวช พระโซว่ อากา ท่น วรวํโส ทำหน้าที่ดูแลอุปัฏฐากหลวงพ่ออินทญาณะ ท่านกล่าวเปิดใจว่า ...


    ผมทราบข่าวการบวชพระโครงการไอดอปเมียนมาร์จาก                หลวงพ่ออินทญาณะ ทำให้ผมรู้สึกสนใจและอยากมาบวชเป็นพระ     ที่เมืองไทยครับ สิ่งที่แตกต่างไปจากบ้านของผม คือ การบวชที่เมืองไทยต้องมีการอบรมก่อนเป็นเวลา ๑-๒ สัปดาห์ ต้องฝึก       เตรียมตัวหลายอย่าง และเป็นการฝึกที่ดีมาก ผมจะนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ 


    เมื่อบวชแล้วผมก็ได้นั่งสมาธิ ทำให้ใจนิ่งสงบ ทำให้ผมรู้สึกว่า เวลาผ่านไปเร็วมากจริง ๆ     ถึงแม้ว่าสิ้นสุดโครงการอบรมแล้ว ผมยังอยากเรียนรู้ความเป็นพระให้ลึกซึ้งกว่านี้ ผมจึงตัดสินใจบวชต่ออีก ๑ พรรษา และอยากช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศเมียนมาร์ครับ 


    สุดท้ายนี้ ผมอยากขอบพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่เปิดโอกาสให้มีโครงการบวชดี ๆ และอยากให้จัดบวชสำหรับชาวเมียนมาร์ต่อไปทุกปีครับ

 


พระเพียว แต๊ะ ไคน์ จรณธโร อายุ ๒๕ ปี 


    พระเพียว แต๊ะ ไคน์ จรณธโร เกิดในครอบครัวที่มีพร้อม      ทุกอย่าง คุณพ่อคุณแม่ส่งไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ ทำให้ท่านพูดภาษาอังกฤษได้ และในโครงการนี้ท่านก็เป็นล่ามช่วยพระอาจารย์แปลด้วย ท่านกล่าวว่า 


    เมื่อก่อนผมเป็นคนดื้อมาก เอาแต่ใจตัวเอง ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ แต่พอผมมาบวชที่เมืองไทย ทำให้ผมกลับตัวกลับใจได้ สำนึกในพระคุณของพ่อแม่มากยิ่งขึ้น ทางด้านพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงก็ดูแลพวกผมดีมาก ตั้งแต่ก่อนบวชจนกระทั่งบวชเป็นพระ ที่นี่สอนเน้นเรื่องการนั่งสมาธิ รวมทั้งต้องฝึกความมีระเบียบด้วย ตั้งแต่การลุก นั่ง ยืน เดิน กราบ ไหว้ ฝึกความเป็นอยู่ทุกอย่าง ผมชอบเรื่องความสะอาดมาก เพราะสามารถเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิต ต้องทำให้เป็นนิสัย 


    ผมขอเชิญชวนให้ชาวเมียนมาร์มาบวช พระที่เมืองไทยทุกรูปยินดีต้อนรับ 


    สุดท้ายนี้ ผมอยากบอกพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยว่า ผมตั้งใจบวชอยู่ต่อ เพื่อฝึกตัวและนั่งสมาธิครับ

 


    ตลอดระยะเวลา ๑๓ ปี ที่ผ่านมา ทีมงานโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) ทุ่มเททำหน้าที่ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวต่างชาติมาบวช การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อจัดทำหลักสูตรและปรับปรุงระบบการอบรมให้เหมาะสมกับชาวต่างชาติ ตลอดถึงการพัฒนาสถานที่ การดูแลความเป็นอยู่และระบบการศึกษาให้พระที่อยู่ต่อหลังจบโครงการ ฯลฯ จนกระทั่ง          ในปัจจุบันนี้มีกุลบุตรจากประเทศต่าง ๆ ผ่านการบรรพชาอุปสมบทในโครงการนี้เป็นจำนวน         ถึง ๕๐๐ ท่านแล้ว และในปัจจุบันมีพระภิกษุบวชอยู่ต่อที่วัดพระธรรมกายเพื่อศึกษาธรรมะกว่า     ๓๐ รูป จาก ๑๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่งการบวชของธรรมทายาทเหล่านี้มีคุณค่าและมีความหมายมากต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังชาวโลกในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศบ้านเกิดของพวกท่าน ส่วนผู้ที่ลาสิกขาออกไป ก็ได้แนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติของตนต่อไป  


    สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติชาวเมียนมาร์ซึ่งเริ่มขึ้นเป็น      ครั้งแรกในปีนี้ จะยังคงจัดขึ้นอีกในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้กุลบุตรชาวเมียนมาร์ผู้มีใจรักและเทิดทูนพระพุทธศาสนาเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มีโอกาสบวชฝึกฝนตนเองกับโครงการที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ และมีหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนามาเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี โดยทีมงานของวัดพระธรรมกาย  ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านมีความรักและหวงแหนพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น และพร้อมที่จะดูแลรักษาไว้เป็นมรดกคู่โลกสืบไป

 

ข่าวดี


    โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ ๑๓ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม - ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (๔๒ วัน) ในหลักสูตรภาษาอังกฤษกับภาษาจีน 


    โครงการบรรพชาสามเณรนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาคภาษาอังกฤษ (IDOP Novice 2015) จะจัดอบรมระหว่างวันที่ ๕-๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๗ วัน)


    ทั้ง ๒ โครงการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้จนถึง     วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 


        www.ordinationthai.org
        Email : [email protected]
        Phone : ๐๘-๖๘๘๖-๕๓๒๖ 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร