วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บรรเทาภัย ปกป้องไทย ด้วยพลังบุญ

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

บรรเทาภัย ปกป้องไทย 
ด้วยพลังบุญ

 

    ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย ไม่ว่าแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ไฟไหม้ น้ำท่วม ฯลฯ เป็นประดุจสัญญาณเตือนว่า โลกกำลังก้าวไปสู่ยุคเสื่อมลงทุกที ภัยเหล่านี้นอกจากเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้ว ทางพระพุทธศาสนายังกล่าวว่าเกิดจากกิเลสของมนุษย์ด้วย คือ “ถ้ามนุษย์หนาไปด้วยราคะ โลกจะฉิบหายด้วยน้ำ ถ้ามนุษย์หนาไปด้วยโทสะ โลกจะฉิบหายด้วยไฟ ถ้ามนุษย์หนาไปด้วยโมหะ โลกจะฉิบหายด้วยลม” 

 


    เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น ในอดีตกาลพุทธศาสนิกชนจะพากันนุ่งขาวห่มขาว          เข้าวัดทำบุญ สำหรับในยุคปัจจุบัน เราควรนำภูมิปัญญาชาวพุทธนี้มาประยุกต์ใช้ในเชิงป้องกัน โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพิบัติขึ้น      เสียก่อน ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะก่อให้เกิดพลังบุญ      มาบรรเทาและปกป้องเภทภัยแก่บ้านเมือง   ของเราก็คือ การทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่กับ           พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอยู่เป็นประจำ 

 

นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับ   หน่วยราชการจังหวัดกำแพงเพชรจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๓๔ รูป ที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรม         ไทยสิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระเดชพระคุณพระวิเชียรมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพัฒนราษฎร์บำรุง เป็นประธานสงฆ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และดร.เทิดศักดิ์ ปัญญาจิราธิวัฒน์ ประธานศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนกล่าวรายงาน

 

 

นางสาวปราณี สัตยประกอบ
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา 
และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ปีที่ ๔ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ พิธีตักบาตรครั้งนี้       มีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ (ในขณะนั้น)   เป็นประธานสงฆ์ นางสาวปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร