วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ความรู้เรื่องนี้มีความจำเป็นสำหรับตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีความรู้ตรงนี้ เราอาจดำเนินชีวิตผิดพลาด ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในอบายและสังสารวัฏได้ แต่ถ้าหากเราได้เรียนรู้ความรู้นี้...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องราวของพระพุทธองค์เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวพุทธตลอดมา แต่เนื่องจากชาวพุทธไม่ได้มีทั่วทั้งโลก...อ่านต่อ
คุณยายท่านเป็นผู้ที่รักความสะอาดเป็นชีวิตจิตใจ ทั้งสถานที่ อาคาร ห้องน้ำ โรงครัว จะเห็นคุณยายเป็นปกติ ตอนเช้าท่านจะตรวจวัดประมาณ ๘ โมง ตอนเย็น ๕ โมง ท่านจะไปตรวจเรื่องความสะอาด สิ่งที่อุบาสกจะ ได้ยินเสมอๆ...อ่านต่อ
หากติดตามความเคลื่อนไหวในวงการโฆษณา จะสังเกตเห็นว่าเมื่อหลายปีก่อน มีโฆษณาที่กระตุ้นจิตสำนึกของความเป็น "ลูก" ชิ้นหนึ่ง ที่ปล่อยแม่ผู้ชราภาพไว้เพียงลำพังในบ้าน โดยไม่มีลูกคนไหนมาดูแล ทั้งๆ...อ่านต่อ
องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization โดยชื่อที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า WHO ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรของโลกทุกคนมีสุขภาพดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้...อ่านต่อ
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกายท่านได้สร้างผลงานรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิกบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นระยะเวลาประมาณ ๓๔ ปี โดยใช้ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ๔ ขั้นตอน...อ่านต่อ
เรื่องการคบเพื่อนนั้น ไม่เฉพาะแต่หนูหรอกที่จะหาวิธีเลือกคบเพื่อนอย่างไร ขนาดโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ยังเลือกเพื่อนได้ยากเลยหรือ แม้แต่รัฐบาลจะเลือกคนเข้าทีมก็ยังคัดเลือกยาก...อ่านต่อ
ลูกเอ๋ย การที่ฝึกให้ลูกของเราทำสมาธิ ตั้งแต่เล็กๆ นั้นดีแล้ว เพราะไม่ใช่ดีแต่เฉพาะในเรื่องการเรียนของเด็กเท่านั้น แต่ยังดีในเรื่องอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย...อ่านต่อ
ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้ทรงสั่งสมบุญบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วน โดยมีความปรารถนา จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่วแน่ ได้ผ่านชีวิตมาทุกระดับแล้ว...อ่านต่อ
นับได้สองพันห้าร้อยกว่าปี ที่พระพุทธศาสนา ได้ตั้งมั่นหยัดยืนอยู่ได้ด้วยแรงศรัทธา เหล่าทายาทธรรมในยุคบุกเบิกวันแล้ววันเล่า ล้วนเอาชีวิตเป็นเดิมพัน นำพาความหวังของบรรพชนผ่านศึกสงคราม มาทุกยุคทุกสมัย...อ่านต่อ
ปัจจุบัน สังคมไทยกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัวล่มสลาย และปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีมากขึ้น และถ้าหากไม่มีมาตรการป้องกันและการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ...อ่านต่อ
ความใส ความหมองของใจ ต้องจำนะลูกนะ สองคำนี้ต้องจำเอาไว้ให้ดี ใสกับหมอง แล้วเลือกอย่างเดียว คือ ความใส ตัวสำคัญคือ เป็นเรื่องจริงๆ โยงกัน ไปสู่ชีวิตใหม่หลังจากตาย...อ่านต่อ
จากบทพิสูจน์หนึ่งที่ ทำให้แพทย์ พยาบาล ต้องทึ่งเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ได้ผลมากวิธีหนึ่ง คือ การรักษาสุขภาพทางกายควบคู่กับทางใจ...อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ผ่านมา นายสัตวแพทย์ธานินทร์ ชีวะผลาบูรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทในเครือ Vet Product Group ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกช้าง...อ่านต่อ
เรื่องราวต่อไปนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่า ใครก็ตามหากมีโอกาสได้ฟังคำสอนที่เป็นสัจธรรม ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาและนำไปปฏิบัติแล้ว ผลดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตอย่างมากมายเลยทีเดียว...อ่านต่อ
ด้วยมโนปณิธานที่แน่วแน่ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ