วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ศูนย์สาขาแห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย : บุณฑริกา

 


                ด้วยมโนปณิธานที่แน่วแน่ของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หลวงพ่อธัมมชโย และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก เพื่อสร้างสันติภาพให้แก่ชาวโลก และยังสันติสุขภายในให้แก่ทุกคน

                บัดนี้ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี เติบโตขึ้นอย่างสง่างามและมั่นคง ด้วยความทุˆมเทแรงกายแรงใจของเหลˆาพระภิกษุสามเณรจำนวนนับพัน อุบาสกอุบาสิกาจำนวนมาก และสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศได้เข้ามาร่วมกิจกรรมงานบุญกันอย่างไม่ขาดสาย จึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศูนย์สาขาต่างประเทศขึ้น เพื่อนำความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นที่พึ่งกับชาวโลก

                ปัจจุบันได้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมทั้งหมด ๒๖ แห่งทั่วโลก ซึ่งมีทั้งหมด ๔ ทวีป คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป ทวีปเอเซีย และทวีปออสเตรเลีย

                วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย เป็นศูนย์สาขาแห่งแรกในประเทศอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมืองลอสแองเจลีส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ติดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ เมืองแห่งนี้มีผู้คนนับล้านอพยพมาจากทั่วทุกมุมโลก ทุกระดับชั้น ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ประกอบกับมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ทัศนียภาพที่งดงาม และความเจริญในทุกๆ ด้าน

                แสงแห่งธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เข้าไปยังเมือง L.A. ในกลางปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จากการรวมตัวของคนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งได้ทำพิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมในวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยทำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ประกอบกับมีผู้สนใจเข้าร่วมปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

                ทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าควรจะมีศูนย์ปฏิบัติธรรม ณ เมืองแห่งนี้ และนิมนต์พระจากวัดพระธรรมกายมาอยู่ประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสาธุชนที่นี่

                วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ วันแห่งความสมหวังของทุกคน เนื่องจากทางวัดพระธรรมกายได้ส่งพระภิกษุ ๒ รูป และอุบาสก ๒ ท่าน มาอยู่ประจำศูนย์ปฏิบัติธรรมเซอร์ริโตส และเริ่มมีการถ่ายทอดเสียงพิธีบูชาข้าวพระข้ามทวีปเป็นครั้งแรก กลางปี พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสาธุชนมาร่วมพิธีจำนวนมากจนล้นออกมานอกศูนย์ปฏิบัติธรรมทุกครั้ง คณะกรรมการจึงเห็นว่าต้องหาสถานที่ใหม่ เพราะที่เก่านั้นคับแคบเกินไปไม่สามารถรองรับศรัทธาของสาธุชนผู้รักบุญ รักธรรมะได้

                จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ก้าวแห่งความสว่างไสวได้เกิดขึ้นอีกครั้ง โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้มอบหมายให้พระภาวนาวิริยคุณ และคณะเดินทางมาประชุมทางพระพุทธศาสนา ที่วัดชีไหล นครลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ตามคำเชิญของท่านซิงหวินต้าซือ ซึ่งเป็นประธานสมาคมพุทธรังสีสากล ประเทศไต้หวัน
เมื่อสิ้นสุดการประชุม ท่านซิงหวินต้าซือ ได้ทราบว่าหมู่คณะของเรากำลังหาสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ ท่านจึงเสนอขายวัดเจดีย์ขาว เมืองเมย์วูด ในราคามิตรภาพซึ่งสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ได้ทันที พร้อมทั้งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ หลายประการด้วยกัน หลังจากที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและหมู่คณะได้ไปดูสถานที่แล้ว จึงได้เรียกประชุมและปรึกษาหารือกับคณะกรรมการถึงความเหมาะสม และในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ คณะกรรมการจึงได้ตกลงซื้อโบสถ์เก่าจากวัดชีไหล ซึ่งสามารถจุคนได้ ๓๐๐-๕๐๐ คน และกุฏิพระอีก ๑ หลัง พร้อมที่ดินอีกประมาณ ๒ ไร่

 

                วัดจึงได้เริ่มประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ณ. เมืองเมย์วูด ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพุทธเมย์วูด มีผู้สนใจการปฏิบัติธรรมกับโครงการต่างๆ ที่ทางวัดจัดขึ้นทั้งในช่วงสุดสัปดาห์ วันเสาร์ต้นเดือน และ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญทอดกฐิน ที่มีผู้มาร่วมงานถึง ๑,๐๐๐ กว่าคน

                ด้วยแรงศรัทธาจากมหาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่สามารถรองรับสาธุชนได‰เพียงพอ จึงต้องไปเช่าสถานที่ ข้างนอกเพื่อประกอบพิธีกรรมใหญ่

                จนกระทั่งคณะกรรมการวัดได้พบสถานที่แห่งหนึ่งในเมือง Azusa ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของเทือกเขาซานกาเบรียล มีขนาดพื้นที่ ๒๔ ไร่ ซึ่งลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยอาคารหลังใหญ่ทรงยุโรปคลาสสิก ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ มีความสมบูรณ์พร้อมในตัว คือ มีห้องพักคณะสงฆ์และ เจ้าหน้าที่ ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องพักผู้ปฏิบัติธรรมขนาดเล็ก ๘๐ ห้อง ทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์สามารถใช้งานได้ทันที

                อาณาบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่เพาะปลูกพันธุ์ไม้ขายส่ง มีเนื้อที่กว้างขวาง มีต้นไม้เป็นจำนวนมาก โอบล้อมสถานที่แห่งนี้ ประดุจป่าที่อยู่ ณ ใจกลางเมือง เพราะไม่ไกลจากย่านชุมชนนัก และมีทางด่วนหลายสายด้วยกัน บรรยากาศและส่วน ประกอบอื่นๆ ลงตัวอย่างพอเหมาะพอดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของวัดที่จะใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม                ในขณะที่ทางวัดได้ติดต่อขอซื้อ มีองค์กรทางศาสนาอื่น และองค์กรการพาณิชย์ต่างๆ ติดต่อขอซื้อในราคาที่สูงกว่ามาก แต่ทางบริษัท Monrovia Nursery ซึ่งเป็นเจ้าของแห่งนี้ ได้ทำการสืบประวัติขององค์กรแต่ละแห่งที่เสนอซื้อเข้ามา และตัดสินใจ ขายให้วัดของเรา เนื่องจากได้เห็นพิธีกรรมงานกฐินปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีผู้มาร่วมงานกว่า ๑,๒๐๐ คน ในบรรยากาศที่สงบ เป็นระเบียบ เรียบร้อย สง่างาม จึงรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง และเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการใช้สถานที่ของเรานั้นเหมาะสมที่สุด

                หลังจากนั้นทางบริษัทได้ตอบตกลงขายสถานที่แห่งนี้ให้พวกเราด้วยความเต็มใจ จึงได้มีวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย วัดที่สวยงาม กว้างใหญ่ สงบเงียบด้วยพุทธศาสนิกชนและชาวอเมริกันที่สนใจการปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

                 กิจกรรมต่างๆ ที่ทำในแต่ละสัปดาห์

๑. การอยู่ธุดงค์วันศุกร์-อาทิตย์ โดยมีการถ่ายทอดเสียงจากวัดพระธรรมกายในวันเสาร์ เวลา ๑๙.๓๐ น.

๒. การอบรมสมาธิเป็นภาษาอังกฤษ (สำหรับชาวพื้นเมืองหรือผู้ที่สนใจ) ในวันอาทิตย์ เวลา ๙.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๓. ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์จะมีการทอดผ้าป่า อุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ ปล่อยปลา และตักบาตร

๔. กิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น งานวิสาขบูชา นานาชาติ งานมาฆบูชา และกิจกรรมต่างๆ ที่ เนื่องกับวัดพระธรรมกาย

๕. การอบรมเยาวชนเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การอบรมสามเณรธรรมทายาทรุ่นมัชฌิม อบรมพระธรรมทายาท อบรมธรรมทายาทหญิง

๖. กิจกรรมต่างๆ ตามวันสำคัญ ได้แก่ การจัดธุดงค์ปีใหม่ และการบวชอุบาสก-อุบาสิกาแก้ว งานบุญสงกรานตŒ

๗. ปฏิบัติธรรมพิเศษ (๓ วัน) ของสาธุชน ปีละ ๒ ครั้ง

                วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา และแนะนำการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชชาธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิด ขึ้นในดวงใจแก่คนทั้งหลายโดยมิได้เลือกเชื้อชาติ ศาสนา หรือเผ่าพันธุ์ใดๆ เมื่อทุกคนได้พบความสุขภายในแล้ว เมื่อนั้นทุกคนจะมีความเห็นอย่างเดียวกัน ความขัดแย้งในใจที่มีอยู่ก็จะหมดไป เมื่อนั้นสันติภาพของโลกและสันติสุขที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร