วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ จานดาวธรรม เปิดสื่อบุญ เข้าสู่บ้าน เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

 เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันศุกร์ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

 

     เราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี
พระนิพพานอยู่ภายในตัวของเรา
เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือสองนิ้วมือ
ด้วยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉย ๆ
ทุกคนสามารถทำได้ ยกเว้นคนตาย คนบ้า และคนที่ไม่ได้ทำ

........................

              ความรู้เรื่องนี้มีความจำเป็นสำหรับตัวเราและชาวโลกเป็นอย่างมาก เพราะถ้าไม่มีความรู้ตรงนี้ เราอาจดำเนินชีวิตผิดพลาด ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานในอบายและสังสารวัฏได้ แต่ถ้าหากเราได้เรียนรู้ความรู้นี้ จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกต้อง ผลคือความสุขและความสำเร็จในปัจจุบัน รวมทั้งชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วและในสังสารวัฏ

              เพราะฉะนั้น ความรู้นี้ ซึ่งเราจะเห็นว่ามีเพียงไม่กี่บรรทัด แต่มีผลอันยิ่งใหญ่ต่อทุกๆ ชีวิต ทั้งในปัจจุบันและในสังสารวัฏ เราควรจะกระจายความรู้นี้ไปให้กว้างขวาง ให้หมู่ญาติสนิท มิตรสหาย พวกพ้อง ผู้เป็นที่รัก เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ทราบวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่า เราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต

              การขยายจานดาวธรรม คือ ทางลัดที่จะขยายความรู้เหล่านี้ออกไปให้ทุกคนได้รับทราบ

              เมื่อติดจานดาวธรรม เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ตัวอย่างเรื่องกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลจากชีวิตจริง ซึ่งจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ ทุกๆ คนในโลก โดยเฉพาะชาวพุทธ ควรมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของพระบรมศาสดา ซึ่งเป็นบรมครูของทั้งมนุษย์และเทวาทั้งหลายว่า แต่เดิมพระองค์มีความเป็นมาอย่างไร ทรงฝึกตนอย่างไร จึงประสบความสำเร็จในชีวิต พ้นจากวัฏฏะไปสู่อายตนนิพพานได้ เราจะได้แบบอย่างการดำเนิน ชีวิตของพระพุทธองค์เป็นเนติแบบแผน พระองค์ทำอย่างไร เราก็จะทำอย่างนั้น พระองค์เป็นอย่างไร เราจะเป็นอย่างนั้น

              นอกจากนี้เราจะได้เห็นเยาวชนตัวน้อยๆ มาชักชวนคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา คุณพี่ คุณน้องทั้งหลายสร้างความดี ซึ่งเยาวชนอย่างนี้ได้ขาดแคลนจากโลกนี้ไปนานแล้ว แต่ขณะนี้กำลังจะหวนคืนกลับมาใหม่ ซึ่งคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณน้า คุณอา คุณพี่ คุณน้อง ควรจะให้การสนับสนุน

              และที่สำคัญอีกประการหนึ่ง จานดาวธรรม จะไปอยู่เป็นเพื่อนคุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ซึ่งวัยของท่าน เป็นวัยที่จะต้องทำหนทางสวรรค์ให้เกิดขึ้น ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปอย่างสง่างาม และเป็นตัวอย่างดีๆ ตกทอดเป็นมรดกโลกให้ลูกหลานได้ดูและปฏิบัติตามกันต่อไป

              ไม่มีใครจะเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนได้ดีเท่ากับเยาวชนคนเก่งและคนดี ซึ่งมีอยู่ในจานดาวธรรม ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบของเยาวชนได้ไม่ดีเท่ากับเยาวชนที่เป็นต้นแบบของเยาวชน เยาวชนต้องเก่งและดี ต้องควบคู่กันไปทั้งสองอย่าง อย่าเอาแต่เก่งเพียงอย่างเดียว แล้วไม่เอาดีใส่เข้าไปด้วย จะทำให้สังคมเดือดร้อน เหมือนลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัย มีโอกาสระเบิดได้ ซึ่งจะเป็นภัยต่อตนเองและผู้ที่ใกล้ชิด สมาชิกในบ้าน นอกบ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน และทุกหนทุกแห่ง เพราะฉะนั้นจานดาวธรรมจะไปช่วยขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ และไปปลูกฝังสิ่งดีๆ ให้ลูกหลาน ซึ่งเป็นเยาวชนของเราให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการ และกำลังขาดแคลนอยู่ในปัจจุบันนี้ นี่คือความรู้และประโยชน์ที่จะได้จากจานดาวธรรม

              ดังนั้น การช่วยกันขยายจานดาวธรรม คือ การให้ความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต และเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคนดีในโลกนี้อีกจำนวนมาก ซึ่งการติดจานดาวธรรมนั้น ผลเสียไม่มีเลย เราแค่เสียเงินบ้าง แต่สิ่งที่ได้เกินควรเกินคาด เป็นการลงทุนที่ประหยัดสุด ประโยชน์สูง เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและคนในครอบครัวแล้ว เรายังมีส่วนช่วยในการทำให้โลกนี้สงบร่มเย็นและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร