หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๒๑ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗..........................................................................................................................................


สร้างโลกแก้ว ด้วยจานดาวธรรม
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

       ตอนนี้เราต้องช่วยกันขยายจานดาวธรรมไปให้มากๆ ขยายไปให้ทั่ว เพราะมีเรื่องราวดีๆ ที่มีในพระไตรปิฎก...

..........................................................................................................................................


หัวใจสำคัญของการสืบทอดพระพุทธศาสนา
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

         วันนี้ หลวงพ่อจะขอพูดถึงปฏิรูปเทส ข้อที่ ๔ ในหัวข้อ "ธรรมะเป็นที่สบาย"...

..........................................................................................................................................


สุดยอดของศิษย์ สุดยอดของครู
ประมวลรวมอยู่ที่คุณยายอาจารย์

โดย : พระมหาสุธรรม สุรตโน ป.ธ.๙
       หากไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ไม่มีวัดพระธรรมกาย ไม่มีพวกเราที่สร้างความดีอย่างมีความสุขจนทุกวันนี้...
..........................................................................................................................................


เทเหล้า-เผาบุหรี่ ความดีสากลที่ทุกคนทำได้
คริสต์ พุทธ มุสลิม ฮินดู ซิกข์ ซาไก ชาวเล

โดย : กองบรรณาธิการ
       เราจะต้องพร้อมใจกัน แสวงจุดร่วม สมานจุดต่าง เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข...
..........................................................................................................................................


ปลูกต้นสนมหามงคล
สร้างบุญใหญ่ให้ชีวิตร่มเย็น
โดย ธัน ธนวรรธ

        ไม้สนประดิพัทธ์ต้นเล็กๆ ที่ลำต้นเรียวบาง ส่วนรากของแต่ละต้นถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติก วางเรียงรายเป็นทิวแถว...

..........................................................................................................................................


ปลูกต้นสนมหามงคล รอบมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์
(หลวงพ่อธัมมชโย)

         วันนี้ เป็นบุญพิเศษอีกวาระหนึ่ง ที่เราจะมาปลูกต้นสนมหามงคลรายรอบวิหารพระมงคลเทพมุนี...

..........................................................................................................................................


พุทธประวัติ
" อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์"

       พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิใช่มีเพียงพระองค์เดียว แต่มีจำนวนมากมายนับพระองค์ไม่ถ้วน มีมากกว่าเม็ดทราย...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"จะปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อพบว่าญาติที่รักเป็นอัลไซเมอร์"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

        ลูกมีข้อสงสัยจะกราบเรียนถามหลวงพ่อ เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เจ้าค่ะ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"พ่อค้าสามารถรักษาศีลข้อ ๔ ได้อย่างไร"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อครับ เมื่อพูดถึงศีลข้อ ๔ ไม่พูดโกหก ทุกคนจะบอกกันว่ารักษายาก...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ทำอย่างไรให้ชาวต่างชาติเข้าใจการทำบุญในพระพุทธศาสนา"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

          นมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างยิ่ง ในฐานะที่ลูกเป็นชาวต่างชาติ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"การดื่มสุราในวงเหล้า สร้างมิตรภาพได้จริงหรือ"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         หลวงพ่อครับ คนเราชอบดื่มสุรา ทั้งๆ ที่รู้ว่าสุราเป็นของไม่ดี โดยมักจะอ้างว่า สุราเป็นน้ำกระชับมิตร...

..........................................................................................................................................


โรงพักติดดาว

         เมื่อมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม ผู้คนต่างก็พากันไปที่สถานีตำรวจ เพื่อยุติข้อพิพาท...

..........................................................................................................................................


โรงเรียนติดดาว

         ในวันนี้ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เป็นหนึ่งในหลายๆ โรงเรียน ที่มีการติดตั้งจานดาวธรรม...

..........................................................................................................................................


Smile World
"ธรรมจักรเคลื่อนแล้ว
สู่แดนอาทิตย์อุทัย"
โดย : บุณฑริกา

         ด้วยมโนปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกาย...

..........................................................................................................................................


จุดเปลี่ยนชีวิต
"เพื่อนใหม่.. ที่ไม่ฆ่าลูก"
โดย : ร. ลิ่วเฉลิมวงศ์

         มีแม่จำนวนมากที่ให้ลูกทุกสิ่ง แล้วต้องสูญเสียในทุกสิ่ง โดยไม่อาจแลกกับความเป็นคนดีของลูกได้อย่างที่ควรจะเป็น ...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |

 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org