เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตรง ทำความทุกข์ยากให้ข้าพเจ้าแทบสิ้นชีวิตทีเดียว เวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้เป็นปี พ.ศ.๒๔๘
...อ่านต่อ
สมัยเมื่อข้าพเจ้าอายุ ๗-๘ ขวบ พ่อกับแม่อนุญาตให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกอายุ ๒ - ๓ ขวบ มาปลูกกระท่อมเล็กๆ มุงหลังคาด้วยใบจาก ใช้ไม้ไผ่มาสับให้แบนๆ
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าได้รู้จักกับ ตรีผู้หนึ่งเป็น ตรีโสด ปัจจุบันอายุถึง ๖๕ ปี แล้ว เป็นลูกศิษย์ของบิดามารดาข้าพเจ้า มัยเมื่อท่านเป็นสาวท่านชอบเล่นการพนันหลายชนิด
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าได้เล่าถึงผีจริงๆ มาหลายเรื่องแล้ว จึงใคร่จะเล่าถึง เรื่องที่ตนเองเข้าใจว่าเป็นเรื่องผีเหมือนกันตามความคิดใน มัยเด็กๆนั่นคือเรื่อง "ผีพนัน"
...อ่านต่อ
รายนี้เป็นลุงแท้ๆ ของข้าพเจ้า เป็นพี่ชายคนเดียวของแม่ ชื่อ ลุงหลิน
...อ่านต่อ
 เรื่องของเปรตเรื่องนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้พบโดยตรงด้วยตนเองเพียง  แต่เคยรู้จักกับผู้ที่ตายไปเป็นเปรต
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าเวลานั้นยังเป็นเด็กเล็กๆ อายุประมาณ ๖-๗ ขวบ แต่พอฟังคนใหญ่คุยกันรู้เรื่องบ้างแล้ว พวกผู้ใหญ่คุยกันเรื่องตาก้อนตายไปเป็นเปรต
...อ่านต่อ
เรื่อง ผีสิง หรือการขอยืมร่างใช้ชั่วคราวเพื่อติดต่อกับคนที่มีชีวิตอยู่ได้นั้น พวกตายด้วยอุบัติเหตุ และยังไม่มียมทูตจากยมโลกมารับชอบใช้วิธีนี้
...อ่านต่อ
เมื่อปลายปี ๒๕๒๕ หลังจากพ่อของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว   ข้าพเจ้ายังอยู่ระหว่างจัดการเรื่องทรัพย์สินของท่านส่วนใดบริจาคทำการกุศลอุทิศให้ท่านก็ทำส่วนใดมอบให้น้อง ก็จัดการโอนชื่อในโฉนดให้เรียบร้อย
...อ่านต่อ
ผี ตามที่เราเข้าใจกันนั้น หมายถึงสัตว์ที่คนเราเห็นตัวตน ได้ไม่เต็มที่ เช่นเห็นว็อบแว็บ คือเห็นๆ หายๆ บ้าง เห็นได้เป็นครั้งคราวเฉพาะคนบางคนบ้าง ความจริงสัตว์เหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงๆ
...อ่านต่อ
ผีที่ข้าพเจ้าเห็นครั้งนี้ พวกเขาเป็นผีตัวเล็กๆสูงประมาณศอกเดียว สวยงามน่ารักมาก ที่เป็นผู้ชายก็นุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อคอกลม  มีผ้าสี สวยๆ พาดบ่า ถ้าเป็นผู้หญิงก็นุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อแขนกระบอก  มี สไบสวยๆ ห่ม
...อ่านต่อ
เมื่อข้าพเจ้าอายุราวๆ ๗-๘ ขวบนั้น เป็นเวลาที่มีชีวิตอบอุ่นมาก เพราะอยู่กับพ่อแม่ พอ ๘ ขวบไปแล้วต้องออกจากบ้าน ต้องระหกระเหินไปอาศัยบ้านคนอื่นๆ อยู่เพื่อเรียนหนังสือ ตอนนั้น ข้าพเจ้าเริ่มมีร่างกายเติบโต
...อ่านต่อ
  ตั้งแต่เล็กมาแล้ว ข้าพเจ้ามีความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนเด็กทั่วไปอื่นๆ แต่ข้าพเจ้ามิได้แสดงออกให้ใครทราบ เกรงกลัวไปว่าถ้าเขา รู้ว่ามีความคิดประหลาดๆ
...อ่านต่อ
เรื่องของ ภุมมเทวดา ซึ่งเป็นเทวดาชั้นต่ำนั้น ถ้าเขาอยาก ติดต่อกับคนที่ต้องการ เขาสามารถใช้วิธี เข้าฝัน
...อ่านต่อ
ทุกคนต้องเคยได้ยินว่า มีการเข้าทรงที่นั่นที่นี่ ผู้ที่เข้าเป็นเทพ องค์นั้นองค์นี้ จนกระทั่งเป็นพรหม เป็นพระโพธิสัตว์
...อ่านต่อ
ผีรายนี้ศิษย์วัดพระธรรมกาย ซึ่งเคยขึ้นไปปฏิบัติธรรมบนดอยสุเทพรู้จักกันดีที่สุด เราเรียกเธอว่า คุณแคแสด แต่เดิมมีศาลพระภูมิอยู่หลังหนึ่งทางด้านตะวันออกของอุทยานดอยสุเทพ
...อ่านต่อ
 ส่วนผี ในที่นี้ หมายถึงเทวดาชั้นต้นที่อยู่ใกล้ชิดกับเรา เห็นเราทำดีก็จะรู้สึกรักใคร่เอ็นดู เวลามีอันตรายก็ช่วยเหลือ เทวดาประเภทนี้
...อ่านต่อ
    เมื่อข้าพเจ้าอายุราวๆ ๗ - ๘ ขวบ มีเพื่อนเล่นวัยเดียวกันอยู่ข้างๆ บ้าน ๕-๖ คน ในฤดูมะม่วงแก่ เราชอบนัดกันตอนเช้ามืดพอมองเห็นพื้นดินลางๆ ออกไปเที่ยวเก็บลูกมะม่วงที่หล่นอยู่โคนต้น
...อ่านต่อ
 ต้นไม้ดอกต้นที่สามที่จะเล่าไว้ต่อไปนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้เวลาปลูกไว้  ถึง ๑๙ ปี จึงมีดอก เช่นเดียวกับ สองต้นแรก
...อ่านต่อ
ไม้ดอกต้นที่สองที่ข้าพเจ้าปลูกไว้นี้ ใช้เวลาถึง ๑๙ ปี เหมือนต้นแรก ปีที่ลงมือปลูกเป็นปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เช่นเดียวกัน วันนั้นเป็นเช้าวันหนึ่งในฤดูร้อน
...อ่านต่อ
แรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้าอยากเล่าเรื่องนี้ เกิดขึ้นเมื่อปลายปี ๒๕๒๙ ได้พบผู้คน ๓ ราย รายแรก เป็นเวลาตอนบ่ายในท้ายฤดูฝน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร