กาเอ๋ยกา กาดำ เขาหยวมนัก
...อ่านต่อ
ปราชญ์แม้หลบ ตัวอยู่ ตามภูผา
...อ่านต่อ
ร้อนแสงแดด ร่มกั้น พอกันได้
...อ่านต่อ
ต้องตีก่อน ระฆัง จึงดังเพราะ
...อ่านต่อ
ร้อนไฟโกรธ มีอะไร เทียบได้ติด
...อ่านต่อ
เมื่อกายใจ สงบเย็น อยู่เป็นสุข
...อ่านต่อ
อันความดี ที่ทำ กลิ่นล้ำเลิศ
...อ่านต่อ
เมื่อตัวเปื้อน เปรอะไป เหงื่อไคลออก
...อ่านต่อ
แว่นตาช่วย ให้เห็น ได้เด่นชัด
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน แต่ไม่ ใช้ความคิด
...อ่านต่อ
อันตึกราม ใหญ่โต รโหฐาน
...อ่านต่อ
อันอาภรณ์ ย่อมช่วย ให้สวยสรรพ
...อ่านต่อ
คำนินทา พาให้ เข้าใจผิด
...อ่านต่อ
เจดีย์ใหญ่ แวววาม งามผ่องผุด
...อ่านต่อ
น้ำในบ่อ ในคลอง ในหนองสระ
...อ่านต่อ
ถึงอยู่ดี มีเรือน เหมือนวังใหญ่
...อ่านต่อ
เอาเชือกผูก มัดคน จนแน่นหนา
...อ่านต่อ
ถึงตาบอด ไม่แย่ พอแก้ไข
...อ่านต่อ
กุหลาบงาม หนามคม ทิ่มจมเนื้อ
...อ่านต่อ
ตัวเป็นพระ ทำอย่างพระ ประเสริฐสุด
...อ่านต่อ
มีไม้เท้า ใช้ยัน ยุดกันร่าง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร