มะพร้าวแก่ แก่ดี มีประโยชน์
...อ่านต่อ
ถึงเป็นหมา ก็เป็นหมา ข้าซื่อสัตย์
...อ่านต่อ
อากาศหฤโหดร้าย คือกา
...อ่านต่อ
ปางก่อนเคยร่วมน้ำ ใจจิต
...อ่านต่อ
ทองเหลืองเปลื้องร้ายห่อน เห็นมี
...อ่านต่อ
น้ำเคี้ยวยูงว่าเงี้ยว ยูงตาม
...อ่านต่อ
พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา
...อ่านต่อ
ผจญคนมักโกรธด้วย ไมตรี
...อ่านต่อ
นารายณ์วายเว้นจาก อาภรณ์ อากาศขาดสุริยจร แจ่มหล้า
...อ่านต่อ
.....บำเพ็ญ แปลว่า การทำให้เต็ม
...อ่านต่อ
เสียสินสงวนศักดิ์ไว้ วงศ์หงส์ เสียศักดิ์สู้ประสงค์ สิ่งรู้
...อ่านต่อ
ทองเหลืองเปลื้องร้ายห่อน เห็นมี ขัดเท่าขัดราคี เล่าไซร์
...อ่านต่อ
เรียนพระธรรมแท้ผูก ศาสนา ปลอกผูกคชตรึงตรา ตรากหมั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร