ทำกิจใด ดูกำลัง ชั่งให้แน่
...อ่านต่อ
เป็นผู้เหญิง ต้องรัก ซึ่งศักดิ์ศรี
...อ่านต่อ
คนดีตาย เหมือนไซรร่วง มาล้มหัก
...อ่านต่อ
สร้างความดี เหนื่อยบ้าง ค่อยจางหาย
...อ่านต่อ
เศษเปลือกหอย ด้อยค่า นำมาแต่ง
...อ่านต่อ
แม้เอาเป็ด ขึ้นแท่น ขันแทนไก่
...อ่านต่อ
อาศัยเขา อย่าเขื่่อง หรือเงื่่อนหงอย
...อ่านต่อ
คำชื่นชม ท้วงทัก มักบาดหู
...อ่านต่อ
เด็กทำผิด ลองให้ อภัยเขา
...อ่านต่อ
บ้านหลังงาม ใช้งาน มานานนัก
...อ่านต่อ
ถึงมั่งมี จนยาก มากยศศักดิ์
...อ่านต่อ
ตอไม้กลาง คลองคด หลายลดเลี้ยว
...อ่านต่อ
ยามมีเรื่อง วุ่นวาย ระคายหู
...อ่านต่อ
ชาติแม่ไก่ ได้อาหาร เรียกขานลูก
...อ่านต่อ
เป็นสตรี เมามัว หลงตัวผิด
...อ่านต่อ
คนเกียจคร้าน งานน้อย ทำหงอยเหงา
...อ่านต่อ
เป็นผู้ใหญ่ ไม่คิด รับผิดชอบ
...อ่านต่อ
เมื่อหูเบา ใจเบา เชื่อเขาหมด
...อ่านต่อ
ดอกไม้สี สุมกองไว้ ดูไม่สวย
...อ่านต่อ
มีหนังสือ เก็บไว้ แต่ในตู้
...อ่านต่อ
แม้บึงน้ำ ลำราง ลึกกว้างใหญ่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร