วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๙๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ฉบับที่ ๑๙๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
บังกลาเทศนั้นเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมที่เฉพาะเจาะจง อีกทั้งหากใครมาเยือนประเทศนี้ ก็จะสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่ยังไม่ถูกทำลายไป...อ่านต่อ
ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ ก็เป็นอีกห้วงเวลาหนึ่งที่มีกิจกรรมงานบุญให้ตามระลึกถึงกันอย่างมากมาย อาทิ “พิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรพิธีเวียนประทักษิณ พิธีวันทาพระเจดีย์ พิธีขอบรรพชา พิธีคล้องอังสะ พิธีขอไตรสรณคมน์และศีล และพิธีขอนิสสัย”...อ่านต่อ
ย้อนไปกว่า ๒ สหัสวรรษที่ผ่านมา ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าอัศจรรย์ใจ โดยได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์ของบุคคลอัศจรรย์บังเกิดขึ้นในโลก คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน...อ่านต่อ
จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๗ สัญชาติ ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และไทย...อ่านต่อ
คณะศิษยานุศิษย์ฯ สรงนํ้าเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะตำบล รดนํ้าขอพรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ...อ่านต่อ
เรื่องของการปฏิบัติธรรมแบบเห็นพระนั้น เป็นวิธีปฏิบัติซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ท่านได้ประยุกต์ขึ้นจากการศึกษาค้นคว้ามาอย่างยาวนานทั้งชีวิตของท่าน คือ วิชชาธรรมกาย...อ่านต่อ
ในปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก แต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัดนั้น มีทั้งผลทางด้านบวกและด้านลบ...อ่านต่อ
การประกอบอาชีพ คือ การทำการงานเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพหรือชีวิตของมนุษย์ การประกอบอาชีพเป็นทางมาของรายได้เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ค่าใช้จ่ายพื้นฐานในชีวิตมนุษย์ได้แก่ปัจจัยสี่...อ่านต่อ
หลังจากพระพุทธองค์มีพระดำรัสเพื่อส่งพระอรหันต์ชุดแรก ๖๐ รูป ออกไปประกาศพระสัทธรรมแม้ตัวพระองค์เองก็หาได้อยู่นิ่งเฉยไม่ พระพุทธองค์ได้มุ่งหน้าไปสู่อุรุเวลาเสนานิคม ณ ที่แห่งนั้นมีชฎิล ๓ พี่น้อง...อ่านต่อ
ถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองได้เร็ว วิธีที่รวดเร็วและง่ายที่สุดก็คือ เราต้องเข้าไปคบกับคนที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบนั้น เพราะจะทำให้เราซึมซับนิสัยดี ๆ แนวคิดดี ๆ ของเขามาสู่ตัวเราได้ง่าย...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ