วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์วัดพระธรรมกาย

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย


คณะศิษยานุศิษย์ฯ สรงนํ้าเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะตำบล รดนํ้าขอพรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ

       เพิ่งผ่านพ้นไป สำหรับการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ได้สรงน้ำพระ รดน้ำาขอพรผู้ใหญ่พบปะหมู่ญาติ เข้าวัดสั่งสมบุญกับครอบครัว อุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผู้มีพระคุณ กล่าวได้ว่า “ชุ่มเย็นทั้งกาย อบอุ่นทั้งใจ” ดังนั้น เปิดเรื่องราวเดือนนี้จึงขอน้อมนำความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ของไทยเรามาฝากครับ ในโอกาสที่ผมและผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มีโอกาสร่วมสรงน้ำขอพรจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ พร้อมกับรดน้ำขอพรจากคุณฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และคุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรม รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ ขอพรอันประเสริฐและความเป็นสิริมงคลอันเลิศจงถึงแก่ทุกท่านโดยทั่วกันนะครับ

 

สืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ชุมชน และมอบของขวัญแก่เยาวชน

       นอกจากนี้ ทีมงานคณะศิษยานุศิษย์ฯ ยังได้มีโอกาสเป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สานสัมพันธ์ชุมชนกับทางสมาคมนักข่าวปทุมธานี พร้อมมอบของขวัญแก่เยาวชน ณ หมู่บ้านไอลีฟ พาร์ค คลองสี่ ครั้งที่ ๑ สร้างความเบิกบานใจกันถ้วนหน้าครับ

 

ชี้แจง “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ณ สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง

       นอกจากนี้ ตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา ยังเป็นเทศกาลแห่งการสั่งสมบุญกับ “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ซึ่งก่อนเริ่มต้นโครงการ พระอาจารย์และทีมงานคณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้มีโอกาสเข้าชี้แจงรายละเอียดการดำเนินโครงการ เพื่อแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฝ่ายราชการในพื้นที่ได้รับทราบ โดยมี พ.ต.อ.เติมเผ่า สิริภูบาล ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง เป็นประธานการประชุมชี้แจง ขอกราบขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ทุกภาคส่วนมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งครับ

 

เจ้าคณะจังหวัดและคณะเยี่ยมชม “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย”

         อีกทั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนทั้งในระดับจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง และตำบลคลองสาม จำนวนร่วม ๑๐๐ ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ทั้งด้านกระบวนการฝึกอบรมตามพุทธวิธี และด้านกระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่อนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนา คือ ภาพยนตร์ ๓ มิติ และนิทรรศการ เรื่อง “Idols ๑๔ สามเณรอรหันต์”

 

คณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ณ วัดพระธรรมกาย

       สืบเนื่องจากการที่คณะศิษยานุศิษย์ฯ ได้ประสานความร่วมมือกับวัดพระธรรมกายและองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร” ในชุมชนตำบลคลองสาม ขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข” (สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส) มาโดยลำดับ ล่าสุดก่อนเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการในระยะที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการระดับจังหวัดได้ลงพื้นที่ ณ วัดพระธรรมกาย เพื่อเยี่ยมชมกองพัสดุ โรงครัว ห้องน้ำ โรงคัดแยกขยะ และพื้นที่ทั่วไป โดยจากนี้จะเป็นการขยายผลสู่ระยะที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเป้าหมาย “วัดมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง” สืบไป

 

รับโล่ประกาศอนุโมทนาสนับสนุนห้องเรียนต้นแบบ

      อีกข่าวสารเพื่อประกาศให้รับรู้และร่วมอนุโมทนาบุญโดยทั่วกันว่า “ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน” กับโอกาสที่ผมได้ทำหน้าที่ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์ฯ เข้ารับมอบโล่ประกาศอนุโมทนาจากพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ในงานสัมมนาปฏิบัติธรรมผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบและครูประจำห้องเรียนต้นแบบ ในฐานะองค์กรภาคีร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนรักษาศีล ๕ “โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ๒๐๐ ห้องเรียนต้นแบบ สู่ ๖๖ โรงเรียนต้นแบบรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี สู่ประเทศไทย ๔.๐ เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” ซึ่งดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคีเครือข่าย “บวร”

        พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดโครงการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จัดเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งโครงการนี้ มุ่งปลูกฝังศีลธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักเรียน โดยใช้งาน ๔ ด้านในชีวิตจริง คือ งานดูแลสุขภาพ งานการอยู่ร่วมกัน งานการเรียน และงานฝึกจิต-นิสัย ด้วยหลักสูตร “บทฝึกพัฒนานิสัยแห่งความเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ เพื่อส่งเสริมการรักษาศีล ๕” คือ การเดิน การถอดและวางรองเท้า การจัดระเบียบการวางสิ่งของเครื่องใช้ การแสดงความเคารพปฏิสันถารครูการทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ และการนั่งสมาธิ ซึ่งจะมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการเป็นระดับ “ชั้นเรียนต้นแบบ” ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ ต่อไป

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร