วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นผู้บริหาร ภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑

บวชนานาชาติ
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
ธรรมทายาทนานาชาติ
รุ่นผู้บริหาร ภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑

      โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นผู้บริหาร ภาคภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก ๗ สัญชาติ ได้แก่ โปรตุเกส เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน และไทย ซึ่งในวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีพิธีตัดปอยผม ณ วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระสรรชย นาคชโย รองผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ เมตตาเป็นประธานสงฆ์ และในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มีพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระครูสังวรสิทธิโชติ (วิชาญ อิทฺธินาโค) เจ้าอาวาสวัดบ้านขุน เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์


      ในโครงการนี้ พระทุกรูปได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมและทำกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี คือ ทุกเช้าจะออกบิณฑบาตท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บบนยอดดอย เพราะเห็นความสำคัญของการออกโปรดญาติโยม เป็นเนื้อนาบุญให้ญาติโยมที่ตั้งใจเตรียมภัตตาหารมาใส่บาตรทุกเช้า อีกทั้งทุกรูปล้วนมีความประทับใจในการอบรมครั้งนี้มาก


International Dhammadayada Ordination Program

 

ความประทับใจของพระผู้ร่วมโครงการ

พระรามิโร เวริสสิโม (Prof. Dr. Ramiro Verissmo)
อาจารย์แพทย์จากประเทศโปรตุเกส

           อาตมาเป็นหมอรักษาคนไข้และเป็นอาจารย์แพทย์สาขาจิตวิทยา อาตมาได้แบ่งปันคำสอน วิธีการพ้นทุกข์ตามหลักศาสนาพุทธแก่คนไข้

          ก่อนมาบวช อาตมาชอบศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า เรียนรู้พระธรรมคำสอน และเดินทางไปทิเบต ศรีลังกา ไปทุกที่ที่มีคำสอนเพื่อศึกษาและนำมาปฏิบัติ

          การบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ทำให้อาตมารู้จักชีวิตของพระและพบแสงสว่างภายใน จนรู้สึกมีความสุขในชีวิตสมณะ


พระฟู จุน เซียง (Foo Jun Siong)
มัคคุเทศก์จากประเทศมาเลเซีย

           การบวชให้ชีวิตใหม่กับอาตมา เมื่อครองเพศสมณะ ชีวิตอาตมามีระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการทำสมาธิยังทำให้อาตมามีความสุข ทำให้รู้จักการคิดบวก และก่อให้เกิดสันติภาพภายในใจ ซึ่งหลังจากจบโครงการไป อาตมาจะแนะนำให้ทุกคนที่รู้จักมาบวช


พระไซ คุน ซิง (Tsai Kun Hsiung)
วิศวกรโยธาจากไต้หวัน

         อาตมานั่งสมาธิโดยวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายขณะนั่งก็ทำใจให้สบาย ทำให้อาตมามีความสุขอาตมารู้สึกว่ามือทั้ง ๒ ข้างหายไป เวลาผ่านไปอีกไม่กี่วัน อาตมาก็พบกับประสบการณ์เหมือนว่าตกจากที่สูง พระอาจารย์ก็ให้นั่งต่อไป แล้วอาตมาก็พบแสงสว่างจากรอบตัวเข้ามารวมกันที่จุดจุดเดียวนับว่าอาตมาโชคดีมีบุญมากที่บวชครั้งแรกก็ได้พบกับความสุขภายในอย่างบอกไม่ถูก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร